FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH

FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH

Dodaj do ulubionych

FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które aplikują na kierunek filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych zdobędą wiedzę z zakresu teorii kultury, filmu, medioznawstwa, teorii literatury oraz historii sztuki. Ponadto dowiedzą się więcej na temat fotografii i kultury filmowej. Studenci nauczą się analizowania wybranych tekstów kultury, pisania scenariuszów form audiowizualnych, promocji kultury filmowej i krytyki artystycznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach sektora audiowizualnego, instytucjach kultury, wydawnictwach oraz w mediach. Co więcej mogą wykonywać zawód krytyka filmowego, scenarzysty, czy animatora kultury.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Maturzyści chcący kontynuować naukę na studiach wyższych powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej i podjąć przygotowania, dzięki którym zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie ich kandydatury.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych to:

  • język polski

  • język obcy nowożytny

  • historia/historia sztuki/WOS/język łaciński i kultura antyczna/historia muzyki/filozofia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH?

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych to studia skierowane do osób, które interesują się współczesną kulturą wizualną i chciałyby związać swoją przyszłość z branżą filmową. Studenci skupią się na rozwijaniu wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury, filmoznawstwa i współczesnych mediów, a także zdobędą istotne kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych będzie oscylował wokół zagadnień związanych ze współczesną kulturą, medioznawstwem, teorią kultury, oraz historią sztuk plastycznych. Studenci zdobędą także kompleksową wiedzę na temat historii filmu światowego i polskiego, fotografii oraz różnych form filmowych, takich jak film animowany, fabularny i dokumentalny.

Co więcej rozwiną szereg umiejętności praktycznych i nauczą się zasad krytyki filmowej oraz dowiedzą się, w jaki sposób pisać scenariusze form audiowizualnych. Studia przygotowują także do podejmowania działań związanych z promocją filmową i organizacją kultury filmowej. Dokładny program nauczania będzie zależał od wybranej specjalizacji. Aktualna lista bloków specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH?

Studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych otwiera wiele zawodowych drzwi do kariery na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy branży filmowej, szczególnie na stanowisku scenarzysty form audiowizualnych. Co więcej, mogą wykonywać zawód krytyka filmowego i związać swoją przyszłość z redakcjami czasopism i wydawnictwami artystycznymi. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w instytucjach kulturowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych:

  • instytucje kultury

  • redakcje czasopism

  • wydawnictwa

  • krytyk filmowy

  • scenarzysta filmowy

  • edukator filmowy

  • animator kultury.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH

Komentarze (0)