FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Dodaj do ulubionych

FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku finanse i biznes międzynarodowy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata  (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W czasie studiów na kierunku finanse i biznes międzynarodowy studenci rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu biznesu, finansów, ekonomii oraz zarządzania. Ponadto poznają specyfikę wybranych rynków finansowych oraz dowiedzą się więcej na temat zarządzania finansami przedsiębiorstw. Co więcej nauczą się budowania strategii finansowych, inwestycyjnych i marketingowych, a także rozwiną zdolności z obszaru zarządzania projektami i biznesem międzynarodowym.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach międzynarodowych, bankach, funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich, jednostkach administracji publicznej, oraz w biznesie.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia ekonomiczne od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach najpopularniejszych kierunków. Dlatego też, maturzyści, którzy zdecydują się aplikować na kierunek finanse i biznes międzynarodowy powinni sprawdzić aktualne wymagania rekrutacyjne i jak najszybciej podjąć odpowiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku finanse i biznes międzynarodowy to:

 • język angielski

 • matematyka/geografia/historia/informatyka/fizyka.

Kandydaci na studia magisterskie na kierunku finanse i biznes międzynarodowy muszą przedstawić dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Finanse i biznes międzynarodowy stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i biznes międzynarodowy

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku finanse i biznes międzynarodowy

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY?

Studia na kierunku finanse i biznes międzynarodowy kształcą ekonomistów, przygotowanych do prowadzenia własnego biznesu lub podjęcia pracy na arenie międzynarodowej. Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania, studenci mają szansę rozwinąć wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych i tym samym zyskać kompleksowe przygotowanie zawodowe. Studia umożliwiają także realizacje zajęć specjalizacyjnych oraz licznych warsztatów praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i biznes międzynarodowy możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia na kierunku finanse i biznes międzynarodowy będzie oscylował wokół zagadnień związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością, zarządzaniem i szeroko pojętym biznesem. W planie zajęć znajdą się przedmioty z zakresu marketingu oraz handlu i biznesu międzynarodowego. Co więcej studenci dowiedzą się więcej na temat konkretnych modeli i strategii biznesowych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

Ponadto nauczą się zarządzania finansami i przedsiębiorstwem, planowania strategii finansowych, biznesowych i inwestycyjnych. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić własny biznes, także na arenie międzynarodowej. Większość zajęć będzie prowadzonych przez praktyków biznesu, dzięki czemu studenci będą mieli okazję poznać specyfikę pracy we współczesnym biznesie.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY?

Studenci kierunku finanse i biznes międzynarodowy trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku finanse i biznes międzynarodowy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY STUDIA I STOPNIA

FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek finanse i biznes międzynarodowy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku finanse i biznes międzynarodowy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
100
II stopnia:
100
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek finanse i biznes międzynarodowy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY?

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i biznes międzynarodowy można podjąć pracę w wielu prężnie działających branżach. Absolwenci idealnie odnajdą się, jako pracownicy instytucji finansowych, w tym banków, funduszy inwestycyjnych, czy domów maklerskich. Co więcej mogą podjąć pracę w jednostkach administracji państwowej, agencjach konsultingowych, sektorach finansowych i usługowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku finanse i biznes międzynarodowy:

 • banki

 • fundusze inwestycyjne

 • domy maklerskie

 • jednostki administracji państwowej

 • agencje konsultingowe

 • przedsiębiorstwa międzynarodowe

 • sektory finansowe

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • działy HR

 • placówki naukowo-badawcze

 • własna działalność gospodarcza.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Komentarze (0)