GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW

GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW

Dodaj do ulubionych

GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW studia – kierunek studiów

Studia na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku  (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W trakcie studiów na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk technicznych, geograficznych oraz geodezji i geoinżynierii. Ponadto dowiedzą się więcej na temat elektrotechniki, grafiki inżynierskiej, robotyki przemysłowej i mechaniki. Dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać w przedsiębiorstwach branży wydobywczej oraz projektować procesy technologiczne i obiekty podziemne. Co więcej poznają zasady rozwiązywania problemów inżynierskich.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem surowców, przemyśle maszynowym, elektromaszynowym, firmach wykorzystujących technologie górnicze i wiertnicze oraz w firmach zajmujących się rewitalizacją terenów poprzemysłowych.

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Przed aplikacją na kierunek geoinżynieria i eksploatacja surowców należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacyjnego, które zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców to:

  • matematyka

  • matematyka/biologia/chemia/fizyka/geografia/informatyka.

Kandydaci na studia magisterskie powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów oraz posiadać kwalifikacje niezbędne do podjęcia studiów na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Geoinżynieria i eksploatacja surowców stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 26.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW?

Studia na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności i tym samym uzyskać cenne przygotowanie zawodowe, uprawniające do pracy w wielu prężnie działających branżach związanych z przemysłem wydobywczym, górniczym i maszynowym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców zdobędą wszechstronną wiedzę inżynierską. Ponadto dowiedzą się więcej na temat geoinżynierii, elektrotechniki, grafiki inżynierskiej, czy geologii. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

W ramach kształcenia nauczą się eksploatacji surowców, modelowania inżynierskiego oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, a także narzędzi projektowania CAD. Co więcej rozwiną kompetencje z obszaru zarządzania i dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać przedsiębiorstwami z branży wydobywczej i górniczej. Osoby, które aplikują na powyższy kierunek będą miały możliwość wyboru specjalizacji, dzięki której zdobędą kompleksową wiedzę kierunkową.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW?

Studia na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek geoinżynieria i eksploatacja surowców na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek geoinżynieria i eksploatacja surowców na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW?

Absolwenci kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienie na prężnie rozwijającym się rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w spółkach wydobywczych, przedsiębiorstwach prowadzących prace geologiczne, firmach zajmujących się rewitalizacją terenów poprzemysłowych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu elektromaszynowego. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców:

  • spółki zajmujące się wydobyciem i przetwarzaniem surowców

  • firmy prowadzące prace geologiczne

  • firmy wykorzystujące technologie górnicze

  • przemysł elektromaszynowy i wydobywczy

  • ośrodki badawczo-naukowe

  • własna działalność gospodarcza.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW

Komentarze (0)