INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Dodaj do ulubionych

INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku informatologia z biznesowym językiem angielskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które aplikują na kierunek informatologia z biznesowym językiem angielskim rozwiną zdolności z obszaru zarządzania, przetwarzania i porządkowania informacji oraz bibliotekarstwa. Ponadto nauczą się oceny jakościowej i merytorycznej różnych typów informacji, a także poznają specyfikę współczesnego biznesu międzynarodowego. Co więcej nauczą się biznesowego języka angielskiego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w bibliotekach, na stanowiskach kierowniczych, w firmach i przedsiębiorstwach międzynarodowych, archiwach i pracowniach bibliograficznych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Informatologia z biznesowym językiem angielskim to studia magisterskie skierowane do absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, zarządzania i marketingu. Kandydaci na powyższe studia powinni poznać wymagania rekrutacyjne obowiązujące na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku informatologia z biznesowym językiem angielskim to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Informatologia z biznesowym językiem angielskim stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatologia z biznesowym językiem angielskim

INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatologia z biznesowym językiem angielskim

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM?

Informatologia według najbardziej ogólnej definicji jest nauką o informacji, która korzysta z metod analitycznych, statystycznych oraz nauk społecznych. Ze względu na to, że jest to stosunkowo nowa dyscyplina naukowa, zapotrzebowanie na specjalistów posiadających odpowiednie wykształcenie utrzymuje się na wysokim poziomie. Ich kształceniem zajmuje się kierunek informatologia z biznesowym językiem angielskim, który jednocześnie przygotowuje studentów do pracy w środowisku międzynarodowym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku informatologia z biznesowym językiem angielskim możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek informatologia z biznesowym językiem angielskim zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, informatycznych i humanistycznych. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z architekturą informacji, ekologią informacji oraz zarządzaniem. Studenci rozwiną także cenne umiejętności praktyczne.

Przede wszystkim nauczą się wyszukiwania, przechowywania i projektowania różnego rodzaju informacji, a także poznają zasady zarządzania czasem i pracą w zespole. Ponadto dowiedzą się więcej na temat współczesnego bibliotekoznawstwa. Program kształcenia zakłada także realizacje lektoratu z języka angielskiego, dzięki czemu studenci zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM?

Studia na kierunku informatologia z biznesowym językiem angielskim trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM?

Po ukończeniu studiów na kierunku informatologia z biznesowym językiem angielskim można znaleźć ciekawą i perspektywiczną pracę zawodową. Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z bibliotekami, mediatekami, czy archiwami. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji kultury, międzynarodowego biznesu oraz pracowni bibliograficznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku informatologia z biznesowym językiem angielskim:

 • biznes międzynarodowy

 • archiwa

 • biblioteki

 • mediateki

 • pracownie bibliograficzne

 • biznes międzynarodowy

 • instytucje kultury

 • sekretariaty

 • wydawnictwa

 • centra informacji

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Komentarze (0)