Dodaj do ulubionych

JĘZYK I LITERATURA ROSJI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku język i literatura Rosji to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

 

Program nauczania na kierunku język i literatura Rosji będzie oscylował wokół nauk humanistycznych, filologicznych i kulturoznawczych. Ponadto studenci nauczą się języka rosyjskiego oraz poznają wybrane dzieła z kanonu literatury rosyjskiej. Co więcej, rozwiną zdolności tłumaczeniowe i nauczą się dokonywania przekładów ustnych i pisemnych z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych. Ponadto mogą podjąć pracę w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach oraz w szkołach językowych. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aplikując na kierunek język i literatura Rosji należy spełnić szereg istotnych wymagań określonych przez władze konkretnej uczelni. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcieliby zdobyć wykształcenie filologiczne.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku język i literatura Rosji to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK JĘZYK I LITERATURA ROSJI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Język i literatura rosji stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

JĘZYK I LITERATURA ROSJI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

JĘZYK I LITERATURA ROSJI STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

JĘZYK I LITERATURA ROSJI STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku język i literatura rosji

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK I LITERATURA ROSJI?

Umiejętność posługiwania się językami obcymi jest umiejętnością docenianą przez pracodawców na całym świecie. Dlatego też studia filologiczne cieszą się dużym zainteresowaniem studentów, którzy chcieliby zwiększyć swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Dla osób chcących nauczyć się języka rosyjskiego oraz poznać kulturę i literaturę tego kręgu językowego, najlepszym wyborem będą studia na kierunku język i literatura Rosji.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku język i literatura Rosji możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku język i literatura Rosji zdobędą wszechstronną wiedzę filologiczną i kulturoznawczą. Ponadto będą mieli możliwość uczęszczania na zajęcia o tematyce związanej z literaturoznawstwem, językoznawstwem czy kulturoznawstwem. W czasie studiów dowiedzą się więcej na temat historii oraz współczesnej kultury Rosji.

Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się języka rosyjskiego oraz terminologii z zakresu nauk politycznych, biznesowych, czy kulturowych. Ponadto poznają zasady dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych z zakresu języka polskiego i rosyjskiego.

W ramach kształcenia dowiedzą się także w jaki sposób przeprowadzać analizę wybranych tekstów z kanonu literatury rosyjskiej. Program studiów zakłada także realizacje lektoratu z języka ukraińskiego. Znajomość dodatkowego języka obcego zwiększy szanse absolwentów na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK I LITERATURA ROSJI?

Studia na kierunku język i literatura Rosji trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU JĘZYK I LITERATURA ROSJI?

Absolwenci kierunku język i literatura Rosji nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji i przedsiębiorstw, w których wymagana jest znajomość języka rosyjskiego. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, mediami i wydawnictwami filologicznymi. Dobrym rozwiązaniem będzie także zatrudnienie w szkołach językowych oraz w biurach tłumaczeniowych. Po ukończeniu studiów można także rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym z uzyskanym wykształceniem.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku język i literatura Rosji:

 • media

 • wydawnictwa filologiczne

 • instytucje kultury

 • korporacje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza

 • szkoły językowe

 • nauczyciel języka rosyjskiego

 • szkoły publiczne

 • szkoły prywatne.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK I LITERATURA ROSJI

Komentarze (0)