JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY

JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY

Dodaj do ulubionych

JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy to studia skierowane do osób, które chciałyby nauczyć się dwóch języków obcych oraz zdobyć kompleksową wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą i kulturoznawczą. Studenci dowiedzą się więcej na temat literatury, kultury oraz historii krajów anglojęzycznych i francuskojęzycznych. Ponadto poznają specjalistyczną terminologię z takich dziedzin jak biznes, media czy kultura.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych oraz w zawodzie tłumacza. Ponadto mogą podjąć pracę w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach, redakcjach czasopism, jednostkach administracji publicznej oraz we wszystkich miejscach, w których wymagana jest znajomość języka angielskiego i francuskiego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na kierunek język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy powinni spełnić szereg istotnych wymagań określonych przez władze danej uczelni wyższej. Niezwykle ważne jest, aby przed przystąpieniem do rekrutacji zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi progów punktowych oraz zasad rekrutacyjnych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy to:

 • język polski

 • język angielski

 • dowolny język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY?

Osoby znające dwa języki obce mają zdecydowanie większe szanse na zdobycie perspektywicznej i dobrze płatnej pracy, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Dlatego też rozwijanie zdolności językowych dla wielu jest sprawą priorytetową. W odpowiedzi na ich potrzeby powstał kierunek język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy. Studenci mają szansę nauczyć się dwóch języków obcych oraz zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk językoznawczych i literaturoznawczych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy przede wszystkim skupią się na nauce języka francuskiego oraz angielskiego i ich praktycznego zastosowania w rożnych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto będą mieli możliwość poznania specjalistycznej terminologii z takich dziedzin, jak media, usługi, prawo czy ekonomia.

W ramach kształcenia poznają także historię, kulturę oraz literaturę Francji i krajów anglojęzycznych. Co więcej rozwiną zdolności z obszaru dokonywania tłumaczeń i przekładów pisemnych w językach polskim, angielskim i francuskim.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY?

Studia na kierunku język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy będą trwały trzy lata (studia I stopnia)

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY?

Studenci kierunku język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy zdobędą wszechstronne wykształcenie filologiczne, dzięki któremu znajdą zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy biur tłumaczeniowych. Co więcej znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism czy w mediach. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z branżą turystyczną, sektorem usług czy ze szkołami językowymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy:

 • szkoły językowe

 • biura tłumaczeniowe

 • szkoły publiczne i prywatne (jako nauczyciel języka angielskiego lub francuskiego)

 • instytucje kultury

 • korporacje międzynarodowe

 • wydawnictwa

 • media

 • branża turystyczna

 • sektor usług

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK FRANCUSKI Z ANGIELSKIM - PROFIL TŁUMACZENIOWY

Komentarze (0)