AGENT CELNY - STUDIA PODYPLOMOWE

AGENT CELNY - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Agent celny - studia podyplomowe

Studia na kierunku agent celny to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku agent celny - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy, online
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności agent celny - studia podyplomowe możesz podjąć na 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online | agent celny - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia skierowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjęć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się międzynarodowym obrotem towarów, a także aktualnych i przyszłych pracowników urzędów celnych. Kierunek jest także otwarty dla przedsiębiorców specjalizujących się w handlu międzynarodowym i tych, którzy chcieliby założyć własną agencję celną.

Sytuacja gospodarcza oraz ciągły rozwój e-commerce zwiększa zapotrzebowanie na agentów celnych. Studia mają na celu wypełnić tę lukę w ofercie edukacyjnej i przygotować studentów do nowej roli pracownika obsługującego przesyłki międzynarodowe.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

O akceptacji kandydata na studia może decydować kolejność zgłoszeń. Zazwyczaj nie jest wymagane ukończenie konkretnego kierunku studiów, jednak przydatna może być podstawowa wiedza z ekonomii, prawa czy administracji. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami, a ilość miejsc może być ograniczona.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AGENT CELNY - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGENT CELNY?

Kierunek agent celny, w zależności od uczelni, może być prowadzony w sposób niestacjonarny lub w formie zajęć online. Program studiów może być realizowany przez teoretyczny wykłady oraz praktyczne ćwiczenia i warsztaty na uczelni lub w terenie.

Studenci zdobywają wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu agenta celnego takie jak np. procedury czy postępowanie celne. Poznają podstawowe pojęcia z zakresu prawa celnego, administracyjnego i finansowego, co jest niezbędne do zdobycia wymaganych kwalifikacji i wpisu do rejestru agentów celnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku agent celny możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie studiów, oprócz wiedzy prawniczej studenci zyskują informacje na temat logistyki i spedycji w kraju i za granicą. Uczą się jak przygotowywać niezbędną dokumentację, dokonywać zgłoszeń celnych podejmować towary po dokonanej odprawie. Podczas zajęć praktycznych mogą wykorzystać wiedzę, samodzielnie tworząc dokumenty celne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W programie mogą się znaleźć także przedmioty pokazujące programy i narzędzia informatyczne, wspomagające pracę agentów. Studenci mogą mieć także możliwość zobaczenia i nauki obsługi magazynów celnych.

Przedmioty, które mogą zostać umieszczone w programie kierunku agent celny, to m.in.:

  • międzynarodowa polityka celna
  • obrót towarów w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym
  • podatki w międzynarodowym obrocie towarowym
  • współczesne środki polityki handlowej
  • umowy międzynarodowe w sprawach celnych

Częścią pracy agentów celnych jest sprawdzanie i prześwietlanie przesyłek, dlatego na studiach mogą znaleźć się przedmioty związane ze sposobami pobierania próbek i badań prowadzonych na podejrzanych towarach. Dodatkowo można się spotkać z zajęciami, podczas których studenci uczą się rozliczać transakcje handlowe i spedycyjne w handlu zagranicznym. Uzyskują także informacje na temat opodatkowania przesyłek międzynarodowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGENT CELNY?

Studia na kierunku agent celny trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGENT CELNY?

Absolwenci kierunku agent celny mają wiele możliwości podjęcia pracy w zawodzie. Urzędników szukają zarówno organy administracji państwowej i samorządowej, jak i prywatne przedsiębiorstwa i firmy logistyczne. Absolwenci mogą szukać pracy wszędzie tam, gdzie występuje obrót towarów między krajem a zagranicą. Mają także możliwość otworzenia własnej agencji celnej.

Miejsca, w których mogą znaleźć zatrudnienie absolwenci kierunku agent celny:

  • administracja państwowa i samorządowa
  • urzędy celne
  • agencje obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych;
  • firmy logistyczne i spedycyjne
  • terminale lotnicze, kolejowe

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGENT CELNY - STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia