AUTOMOTIVE QUALITY EXPERT - STUDIA PODYPLOMOWE

AUTOMOTIVE QUALITY EXPERT - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Automotive quality expert - studia podyplomowe

Studia na kierunku Automotive Quality Expert studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku automotive quality expert - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności automotive quality expert - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | automotive quality expert - studia podyplomowe - uczelnie >

Adresatami studiów są głównie obecni i przyszli pracownicy branży automotive lub pokrewnych, którzy chcieliby zdobyć nowe umiejętności i wyspecjalizować się w tym kierunku. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy m.in. do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach motoryzacyjnych.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Kierunek Automotive Quality Expert jest zwykle otwarty dla wszystkich absolwentów uczelni wyższych na dowolnej specjalizacji. Przeważnie kandydaci nie muszą mieć doświadczenia, jednak może być ono przydatne w toku studiów. Może się zdarzyć, że część wykładów będzie prowadzona po angielsku, co wymaga wcześniejszej znajomości tego języka. Nauka może się wiązać z dodatkowymi opłatami. Warto pamiętać, że grupy mogą mieć określoną liczbę miejsc, a kierunek może zostać otworzony po osiągnięciu wyznaczonej liczby chętnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMOTIVE QUALITY EXPERT - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMOTIVE QUALITY EXPERT?

Kierunek Automotive Quality Expert realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Część zajęć może się odbywać w budynkach uczelni, a część online. Czasem w uzasadnionych przypadkach kształcenie być przeprowadzone w całości w sposób zdalny. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną na wykładach oraz ćwiczą umiejętności praktyczne na warsztatach, które mogą przybierać różne formy np. case studies. Wśród kadry kierunku mogą się znaleźć doświadczeni praktycy z branży automotive np. managerowie jakości czy konsultanci. Słuchacze oprócz dyplomu otrzymują często również dodatkowe certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automotive Quality Expert możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Automotive Quality Expert uczestniczą w zajęciach omawiających różne aspekty pracy w branży motoryzacyjnej. Mogą zapoznać się z normami ISO odnoszącymi się do systemów zarządzania jakością oraz nauczyć się je interpretować. Słuchacze dowiadują się także, czym jest audyt oraz w jaki sposób go przeprowadzić. Mogą również poznać różne jego funkcje i rodzaje np. audyt procesu czy produktu. W trakcie zajęć mogą się pojawić tematy związane ze statystycznym sterowaniem procesem czy analizą systemów pomiarowych. Słuchacze mają także możliwość dowiedzieć się, jaka jest rola i obowiązki przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu.

Przedmioty, które mogą się znaleźć w programie Automotive Quality Expert, to np.:

  • wymagania standardu IATF 16949 wraz z CSR
  • audit w teorii i praktyce
  • FMEA - Analiza Przyczyn i Skutków Wad
  • APQP - zaawansowane planowanie jakości procesu

Słuchacze zwykle zwiększają swój warsztat narzędzi w branży automotive. Mogą uczestniczyć w zajęciach omawiających techniki lean management, a także zakupy i sourcing w motoryzacji. Uczą się także często metod rozwiązywania problemów i poznają filozofię QRQC, czyli Szybka Odpowiedź Sterowania Jakością.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMOTIVE QUALITY EXPERT?

Studia na kierunku Automotive Quality Expert trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMOTIVE QUALITY EXPERT?

Absolwenci kierunku Automotive Quality Expert są przygotowani do pracy na różnych stanowiskach w branży motoryzacyjnej. Mogą szukać zatrudnienia w małych firmach dostarczających komponenty, a także korporacjach. Mają możliwość podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym na stanowiskach związanych z kontrolą jakości. Zdobyte umiejętności pozwalają często także na sprawowanie funkcji kierowniczych i managerskich w organizacjach. Studia mogą się także przyczynić do awansu na stanowiska wyższego szczebla.

Możliwości zatrudnienia po kierunku Automotive Quality Expert to m.in.:

  • manager jakości automotive
  • kadra zarządzająca

 

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)