BIOMONITORING PROCESU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW KOMUNALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

BIOMONITORING PROCESU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW KOMUNALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych - studia podyplomowe

Studia na kierunku biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych - studia podyplomowe - uczelnie >

Kierunek przeznaczony jest dla absolwentów uczelni wyższych, którzy chcieliby zdobyć wiedzę w zakresie geograficznych, biologicznych, fizycznych i chemicznych podstaw funkcjonowania środowiska.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W rekrutacji na kierunek biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych przeważnie może wziąć udział każdy, kto ukończył studia co najmniej I stopnia. Zwykle nie jest wymagana konkretna wiedza ani doświadczenie, wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć dokumenty w odpowiednim terminie. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami np. czesnym. O akceptacji kandydata może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach może obowiązywać limit miejsc.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOMONITORING PROCESU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW KOMUNALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMONITORING PROCESU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW KOMUNALNYCH?

Kierunek biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych dla medycyny jest realizowany w trybie niestacjonarnym. Zajęcia mogą być prowadzone przez pracowników dydaktycznych oraz specjalistów związanych z uczelnią i mających doświadczenie w dziedzinach związanych z tematyką studiów. Studenci mogą brać udział w teoretycznych wykładach oraz praktycznych ćwiczeniach. Efekty kształcenia mogą być sprawdzane za pomocą zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Często liczy się także obecność i aktywność na zajęciach. Studia kończą się zazwyczaj obroną samodzielnie przygotowanego projektu dyplomowego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych możemy podzielić na:

1. Typ                                                                   

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych zyskują szeroką wiedzę, przygotowującą ich do pracy zawodowej. Mogą zapoznać się z podstawami prawnymi działalności gospodarki komunalnej. Uczą się także przeprowadzać badania fizykochemiczne wody i ścieków oraz analizy osadu czynnego. Zapoznają się także ze szkodliwymi czynnikami gospodarki komunalnej, które wpływają na środowisko naturalne. Słuchacze mają także możliwość dowiedzieć się, jakie działania prewencyjne i naprawcze można podjąć w związku z zanieczyszczeniami. W trakcie studiów mogą się również pojawić tematy z dziedziny energetyki np. przetwarzania biomasy.

Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie kierunku biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych, to np.:

 • mikrobiologia wody i ścieków
 • mikrobiologiczna transformacja materii organicznej
 • techniczne aspekty rekultywacji i zagospodarowania gruntów

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMONITORING PROCESU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW KOMUNALNYCH?

Studia na kierunku biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOMONITORING PROCESU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW KOMUNALNYCH?

Ukończenie kierunku biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych umożliwia absolwentom podejmowanie działań w obszarze gospodarki komunalnej. Są również przygotowani do wykrywania i rozwiązywania zagrożeń związanych ze szkodliwym oddziaływaniem np. oczyszczalni na środowisko naturalne. Absolwenci mają także możliwość zajęcia się biomonitoringiem procesów technologicznych m.in. uzdatniania wody czy przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych to m.in.:

 • oczyszczalnie ścieków
 • zakłady gospodarki komunalnej

 

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie