BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Broker innowacji – specjalista ds. komercjalizacji nauki - studia podyplomowe

Studia na kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia skierowane są m.in. do pracowników uczelni wyższych, pracowników działów administracji publicznej związanych z propagowaniem nauki oraz osób zainteresowanych tematem komercjalizacji nauki i pozyskiwaniem środków grantowych na realizację projektów badawczych.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki zwykle wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni się legitymować dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata. O akceptacji chętnych na studia może decydować kolejność zgłoszeń. W grupach mogą obowiązywać limity miejsc. Warto więc wcześniej zapoznać się z terminami rekrutacji oraz zadbać o poprawność dokumentów. Studia mogą się także wiązać z dodatkowymi kosztami np. czesnym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI?

Kierunek broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki jest realizowany w trybie niestacjonarnym. Studenci mogą uczestniczyć w wykładach, na których zdobywają wiedzę teoretyczną oraz ćwiczeniach, mających formę m.in. warsztatów i case study. Mają również możliwość networkingu i nawiązania nowych kontaktów. Zajęcia prowadzone są zwykle przez pracowników akademickich uczelni oraz praktyków m.in. z zakresu komercjalizacji. Postępy w nauce mogą być sprawdzane za pomocą zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Studia mogą być zakończone obroną samodzielnie przygotowanej pracy dyplomowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki możemy podzielić na:

1. Typ                                                                   

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki zdobywają wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy przy projektach naukowo-badawczych. Mogą dowiedzieć się, jak zarządzać innowacyjnością i rozwojem i nauczyć się stosować podejście projektowe. Zapoznają się także zwykle z zewnętrznymi źródłami finansowania działalności badawczej. Słuchacze uczą się również często przeprowadzać analizę rynkową i patentową. Mogą dowiedzieć się, jak ważny w realizacji projektów jest networking i budowanie sieci kontaktów. W trakcie studiów mogą się pojawić zajęcia omawiające problematykę i podstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Studenci mogą zdobyć informacje na temat realizacji zamówień publicznych oraz rozliczania otrzymanych grantów.

Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki, to np.:

 • przedsiębiorczość akademicka, know-how i proof concept
 • transfer wiedzy i technologii
 • wycena własności intelektualnej
 • zlecone usługi badawcze

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI?

Studia na kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI?

Absolwenci kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki są przygotowani do pracy w zawodzie. Mogą zostać zatrudnieni m.in. w ośrodkach i instytucjach badawczych oraz placówkach edukacyjnych np. uczelniach wyższych. Mogą szukać pracy zarówno w jednostkach prywatnych, jak i publicznych. Absolwenci mają możliwość prowadzenia działalności naukowej także w firmach, które chcą rozwijać w tym kierunku. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą także pomóc w pozyskaniu funduszy na własne projekty badawcze.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki to m.in.:

 • uczelnie wyższe
 • ośrodki naukowo-badawcze
 • centra transferu technologii

 

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku