PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE

Dodaj do ulubionych

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce rozpocznie się 16 maja 2022 r. i potrwa do 18 września 2022 r. | przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce zyskają wykształcenie z obszaru nauk ekonomicznych, biznesowych i gospodarczych. Ponadto rozwiną kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć o tematyce związanej ze stosunkami gospodarczymi, europeistyką, gospodarką przestrzenną oraz analityka gospodarczą.

 

Specjalności

Współczesne studia z przedsiębiorczości i innowacji w gospodarce charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce: konsulting gospodarczy, przedsiębiorczość i nowe technologie, innowacje w gospodarce.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich. Ponadto mogą podjąć pracę w innowacyjnych organizacjach, instytucjach administracji publicznej, firmach doradczych i konsultingowych. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby pozytywnie przejść proces rekrutacji na kierunek przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce oraz wyróżnić się na tle innych kandydatów należy spełnić warunki, określone przez daną uczelnie wyższą.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce to:

 • język obcy nowożytny

 • matematyka lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka.

W przypadku studiów magisterskich należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych oraz zaliczyć egzamin o tematyce związanej z ekonomią i przedsiębiorczością.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE?

Współczesny biznes często wykorzystuje nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających doświadczenie z tego obszaru. Ich kształceniem zajmuje się kierunek przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce, który wyróżnia się interdyscyplinarnym programem nauczania. Dzięki temu studenci mogą zdobyć wszechstronną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki, finansów i rachunkowości, czy przedsiębiorczości. Ponadto skupią się na rozwijaniu kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych. Dowiedzą się także, w jaki sposób wykorzystywać programy informatyczne podczas prowadzenia biznesu.

W czasie studiów rozwiną umiejętności metodyczne i analityczne oraz poznają zasady statystycznej analizy danych. Program nauczania zakłada także realizacje lektoratu z języka obcego, dzięki któremu studenci rozwiną zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE?

Studia na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w sektorze biznesowym. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. Studenci znają pracę w jednostkach administracji państwowej, firmach doradczych i konsultingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce:

 • jednostki administracji publicznej

 • organizacje pozarządowe

 • firmy doradcze

 • firmy konsultingowe

 • przedsiębiorstwa międzynarodowego

 • biznes

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia