KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Dodaj do ulubionych

KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych rozpocznie się 21 czerwca 2022 r. i potrwa do 29 lipca 2022 r. | kultura fizyczna w służbach mundurowych - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności kultura fizyczna w służbach mundurowych możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | kultura fizyczna w służbach mundurowych - uczelnie >

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych zdobędą wszechstronne wykształcenie uprawniające do pracy w służbach mundurowych. W czasie studiów zyskają wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych oraz związanych z kulturą fizyczną. Ponadto nauczą się dokonywania pomiaru wydolności fizycznej oraz wskaźników fizjologicznych. Co więcej zyskają przygotowanie pedagogiczne, uprawniające do pracy w zawodzie pedagoga.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych, między innymi w Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej czy w Służbie Więziennej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami oświatowymi oraz instytucjami kultury fizycznej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych można obecnie realizować na pierwszym i drugim stopniu kształcenia. W obu przypadkach kandydaci powinni spełnić istotne wymagania rekrutacyjne.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • matematyka

Kandydaci na studia magisterskie muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów licencjackich na tym samym kierunku. W obu przypadkach należy pozytywnie przejść egzamin z aktywności fizycznej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Jednostka prowadząca

Kultura fizyczna w służbach mundurowych stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH?

Studia na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych łączą w sobie zagadnienia z obszaru nauk medycznych, przyrodniczych czy nauk o kulturze fizycznym i zdrowiu. Studenci zdobędą wszechstronne wykształcenie, które umożliwi im podjęcie pracy w służbach mundurowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych zdobędą wiedzę z obszaru nauk medycznych, przyrodniczych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Ponadto dowiedzą się więcej na temat reakcji biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka. Co więcej, poznają zasady dokonywania pomiarów wskaźników morfologicznych, biochemicznych krwi i fizjologicznych układu krążenia.

W czasie kształcenia nauczą się także obsługi sprzętu sportowego oraz zdobędą wszechstronne przygotowanie pedagogiczne, które wykorzystają podczas pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego. Program kształcenia zakłada także realizacje warsztatów z samoobrony, sportów zespołowych oraz sportów walki.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH?

Studia na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH?

Po ukończeniu studiów na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych można znaleźć wiele ciekawych ofert pracy zawodowej. Absolwenci idealnie odnajdą się jako pracownicy służb mundurowych, między innymi Policji, Straży Pożarnej, Straży granicznej, Straży Miejskiej, Straży Gminnej oraz w Służbach Specjalnych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury fizycznej oraz z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego. Dobrym rozwiązaniem może być także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych:

 • Policja

 • Straż Pożarna

 • Straż Miejska

 • Straż Gminna

 • Służby Specjalne

 • Służba Więzienna

 • Służba Celna

 • szkoły publiczne i prywatne

 • instytucje kultury fizycznej

 • instruktor wychowania fizycznego

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia