KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Dodaj do ulubionych

KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. 

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek komunikacja i psychologia w biznesie zdobędą wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii oraz socjologii. Studenci rozwiną także zdolności z obszaru zarządzania i marketingu, uprawniające do objęcia stanowisk kierowniczych i menedżerskich. Co więcej, nauczą się zarządzania marką oraz kreowania wizerunku firmy.

Absolwenci powyższego kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami PR, agencjami marketingowymi i reklamowymi, firmami zajmującymi się kształtowaniem wizerunku oraz działami HR.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Maturzyści, którzy zdecydują się aplikować na kierunek komunikacja i psychologia w biznesie powinni zapoznać się z wymaganiami ustalonymi przez władze danej uczelni wyższej. Wszystkie aktualne informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie to:

 • język polski

 • matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie

 • język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Komunikacja i psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE STUDIA NIESTACJONARNE

KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE?

Komunikacja i psychologia w biznesie to studia, które łączą w sobie zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych oraz związanych z biznesem i zarządzaniem. Dzięki temu studenci zdobędą kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia w szeroko pojętym biznesie. Ze względu na praktyczny wymiar studiów możliwe jest jednoczesne rozwijanie wiedzy teoretycznej, jak i doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie będzie oscylował wokół nauk związanych z psychologią, biznesem, zarządzaniem i marketingiem. Studenci nauczą się zarządzania finansami, marką, przedsiębiorstwem, sprzedażą oraz projektami. Ponadto poznają zasady budowania wizerunku firmy oraz finansowania jej rozwoju. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z obszaru negocjacji w biznesie, prowadzenia mediów społecznościowych oraz podejmowania działań promocyjnych podczas pracy z ludźmi.

Co więcej, rozwiną kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji i pracy zespołowej, które są niezwykle ważne podczas pracy z ludźmi. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE?

Studia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE?

Po ukończeniu studiów na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie można znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę zawodową. Absolwenci idealnie odnajdą się jako pracownicy biznesu. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z agencjami marketingowymi i reklamowymi, a także z działami PR. Dobrym rozwiązaniem może być także praca w firmach konsultingowych i doradczych, a także w zawodzie menedżera i trenera biznesowego. Studenci mogą także założyć własna działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie:

 • agencje marketingowe

 • agencje reklamowe

 • firmy konsultingowe

 • firmy doradcze

 • działy PR

 • specjaliści marketingu i komunikacji

 • pracownicy pionów HR

 • stanowiska kierownicze i menedżerskie

 • doradca biznesowy

 • specjalista ds. public relations

 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Komentarze (0)