Dodaj do ulubionych

ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku ichtiologia i akwakultura to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Ichtiologia i akwakultura to studia skierowane do osób interesujących się życiem ryb i innych organizmów morskich. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i biologicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat ekologii akwakultury i ochrony środowiska naturalnego. W czasie licznych warsztatów wykształcą umiejętności z zakresu planowania gospodarki na wodach otwartych, projektowania obiektów hodowlanych oraz pozyskiwania surowców ze środowiska wodnego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, laboratoriach naukowych, ośrodkach badawczych, ośrodkach zajmujących się akwakulturą oraz na statkach. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Przed złożeniem aplikacji na kierunek ichtiologia i akwakultura należy zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez daną uczelnię wyższą i tym samym zyskać więcej czasu na przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ichtiologia i akwakultura to:

 • 3 spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.

Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Ichtiologia i akwakultura stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Ichtiologia i akwakultura stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA STUDIA I STOPNIA

ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ichtiologia i akwakultura

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA ?

Ichtiologa to dział biologii zajmujący się rybami, natomiast akwakultura jest działalnością polegającą na hodowli wybranych organizmów wodnych. Dlatego też studia łączące w sobie te dwa zagadnienia będą idealnym wyborem dla osób zainteresowanych biologią morską oraz środowiskiem wodnym. W ramach studiów na kierunku ichtiologia i akwakultura studenci rozwiną nie tylko wszechstronną wiedzę teoretyczną, ale także zdobędą cenne umiejętności praktyczne które z powodzeniem wykorzystają w swojej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ichtiologia i akwakultura możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach studiów na kierunku ichtiologia i akwakultura studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu chemii, biologii, biotechnologii oraz ekologii i szeroko pojętej ochronie środowiska wodnego. Ponadto dowiedzą się więcej na temat biologicznych podstaw rybactwa, rybołówstwa oraz akwarystyki.

Poza wiedzą teoretyczną skupią się także na doskonaleniu umiejętności praktycznych. Tym samym nauczą się identyfikacji organizmy żyjące w środowisku wodnym. Co więcej poznają zasady przeprowadzania badań zasobów wodnych oraz nauczą się zastosowania zaawansowanych narzędzi pomiarowych. Po ukończeniu studiów studenci będą przygotowani do prowadzenia chowu zwierząt wodnych i stosowania technik połowowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA ?

Studia na kierunku ichtiologia i akwakultura trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA ?

Ukończenie powyższych studiów otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci ichtiologii i akwakultury znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej. Ponadto mogą podjąć pracę w laboratoriach oceny jakości wód oraz w jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej. Równie ciekawą opcją będzie związanie swojej przyszłości z ośrodkami zajmującymi się akwakulturą. Co więcej znajdą zatrudnienie na statkach floty krajowej i międzynarodowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ichtiologia i akwakultura:

 • laboratoria oceny jakości wód

 • jednostki administracji publicznej

 • statki floty krajowej i międzynarodowej

 • jednostki wdrażające nowe technologie w środowisku wodnym

 • własna działalność gospodarcza

 • ośrodki badawczo-naukowe

 • firmy zajmujące się ochroną środowiska

 • ośrodki zajmujące się akwakulturą

 

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA

Komentarze (0)