Dodaj do ulubionych

ZIELONE TECHNOLOGIE studia – kierunek studiów


Studia na kierunku zielone technologie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku zielone technologie będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat ekologii i ochrony środowiska, a także rozwinąć wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych i chemicznych. Ponadto, w planie znajdą się zajęcia z biochemii, maszynoznawstwa, geologii i chemii analitycznej. W ramach kształcenia nauczą się przeprowadzania badań laboratoryjnych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury oraz podejmowania działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Absolwenci mogą podjąć pracę w zawodzie specjalisty do spraw zielonych technologii, instytucjach badawczych, laboratoriach naukowych, instytucjach rządowych i samorządowych, czy w działach kontroli jakości.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Przed złożeniem aplikacji na kierunek zielone technologie należy zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi i podjąć odpowiednie przygotowania. Obecnie studia można realizować na pierwszym i drugim stopniu kształcenia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zielone technologie to:

 • matematyka

 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia

 • j. polski

 • j. obcy

Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych. Kryterium kwalifikacyjnym będzie średnia ocen.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZIELONE TECHNOLOGIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Zielone technologie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

ZIELONE TECHNOLOGIE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZIELONE TECHNOLOGIE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZIELONE TECHNOLOGIE STUDIA I STOPNIA

ZIELONE TECHNOLOGIE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zielone technologie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZIELONE TECHNOLOGIE?

Zielone technologie to studia skierowane do osób interesujących się ekologią i szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego. Dzięki realizacji powyższych studiów zdobędą narzędzia wykorzystywane podczas działań proekologicznych. W ramach kształcenia rozwiną zarówno wszechstronną wiedzę teoretyczną oraz zdobędą cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zielone technologie możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek zielone technologie przede wszystkim skupią się na rozwijaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych, ścisłych i technicznych. W ramach kształcenia dowiedzą się więcej na temat ekologii i ochrony środowiska, a także poznają zagadnienia z obszaru geologii i hydrobiologii.

Jednak zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą doskonaleniu umiejętności praktycznych. Studenci nauczą się rozwiązywania problemów technologicznych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i aparatury badawczej. Ponadto poznają zasady gospodarki odpadami, w tym ich utylizacji oraz nauczą się wykorzystywania technologii ochrony powietrza. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZIELONE TECHNOLOGIE?

Studia na kierunku zielone technologie trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZIELONE TECHNOLOGIE?

Po ukończeniu studiów na kierunku zielone technologie można znaleźć wiele ciekawych ofert pracy, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim absolwenci zostaną kompleksowo przygotowani do objęcia stanowiska specjalisty do spraw zielonych technologii. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji rządowych i samorządowych podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Równie ciekawą opcją będzie zatrudnienie w instytucjach badawczych, laboratoriach naukowych, czy wydawnictwach naukowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zielone technologie:

 • laboratoria naukowe

 • instytucje naukowo-badawcze

 • uczelnie wyższe

 • instytucje rządowe i samorządowe zajmujące się monitoringiem środowiska

 • specjalista do spraw zielonych technologii

 • różne gałęzie przemysłu

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZIELONE TECHNOLOGIE

Komentarze (0)