Gospodarka i rozwój zrównoważony

Gospodarka i rozwój zrównoważony

Dodaj do ulubionych

Gospodarka i rozwój zrównoważony studia - kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA I ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Jednostka prowadząca

Gospodarka i rozwój zrównoważony stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Gospodarka i rozwój zrównoważony - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA I ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY STUDIA NIESTACJONARNE

GOSPODARKA I ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA I ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę i rozwój zrównoważony

Program studiów i przedmioty

Jako student, będziesz zdobywał wiedzę z takich przedmiotów jak rachunkowość, podatki ekologiczne, prawa socjalne czy globalizacja gospodarcza. Dodatkowo rozwiniesz umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji, a jest to niezwykle przydatna kompetencja w świecie biznesu. Uczęszczając na zajęcia nauczysz się interpretować dane, zdobędziesz niezbędne doświadczenie w zakresie zarządzania projektami oraz dowiesz się jak przebiega proces rewitalizacji zanieczyszczonych terenów.

Czego jeszcze możesz oczekiwać? Nie zabraknie także czasu na poznanie przepisów prawnych z różnych dziedzin gospodarki oraz zasad planowania przestrzennego. Warto również wspomnieć o modułach specjalizacyjnych. Do wyboru będziesz miał zrównoważony rozwój regionalny, zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości oraz zrównoważone zarządzanie administracją publiczną.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstawowych zagadnień z ekonomii, administracji oraz zarządzania
 • znajomości przepisów prawa obowiązujących w Polsce oraz Unii Europejskiej
 • rozumienia wpływu działalności człowieka na stan środowiska
 • znajomości podstawowych reguł planowania przestrzennego
 • interpretowania zachodzących zjawisk na płaszczyźnie politycznej oraz gospodarczej
 • prowadzenia negocjacji oraz mediacji
 • zaawansowanej znajomości języka obcego

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony ?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony będzie oscylował głownie wokół nauk ekonomicznych.

 

Studia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych oraz nauk o zarządzaniu i marketingu. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Etyka i odpowiedzialność społeczna
 • Europejska polityka zrównoważonego rozwoju
 • Ekonomika miast i regionów

 

3. Nabywane umiejętności

Jako że studia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, to będziesz miał okazję zdobyć cenne umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizować wybrane zjawiska społeczne, polityczne i gospodarcze.

Studenci rozwiną także swoje zdolności z obszaru zarządzania i marketingu. Ponadto dowiesz się w jaki sposób przygotowywać dokumenty administracyjne, często przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Rozwój gospodarki ma nie tylko pozytywne konsekwencje w postaci powstawania nowych miejsc pracy, ale także negatywne. Zwiększająca się liczba inwestycji wpływa niekorzystnie na stan środowiska, dlatego też coraz większe uznanie zdobywa podejście prowadzenia zrównoważonego rozwoju gospodarki, tak by w jak największym stopniu ograniczyć negatywne konsekwencje działalności człowieka.

Jeśli jesteś zainteresowany tym obszarem nauki, to mamy dla Ciebie doskonałą propozycję kształcenia, a są nią studia na kierunku Gospodarka i rozwój zrównoważony!

 

5. Gdzie studiować gospodarkę i rozwój zrównoważony

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka i rozwój zrównoważony:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka i rozwój zrównoważony

Praca po studiach

Wiedza uzyskana w trakcie studiów na kierunku Gospodarka i rozwój zrównoważony, pozwoli Ci na znalezienie zatrudnienia w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych.

Oprócz tego nie powinieneś mieć trudności z podjęciem pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Jeśli chciałbyś dołączyć do grona specjalistów w zakresie prowadzenia zrównoważonego rozwoju, musisz tylko zdecydować się na studia na kierunku Gospodarka i rozwój zrównoważony!

Absolwent kierunku Gospodarka i rozwój zrównoważony znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik instytucji administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • pracownik firm z różnych sektorów gospodarki

 

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GOSPODARKA I ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA I ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY

Komentarze (0)