REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

Dodaj do ulubionych

REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W czasie studiów na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych studenci rozwiną wszechstronną wiedzę z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Ponadto zdobędą przygotowanie praktyczne i nauczą się metod rekultywacji, opracowania i wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego oraz zarządzania środowiskiem.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących prace likwidacyjne lub rekultywacyjne, biurach projektowych, jednostkach administracji publicznej oraz w międzynarodowych zespołach projektowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych można realizować zarówno na pierwszym jak i drugim stopniu kształcenia. Kandydaci na studia licencjackie i magisterskie powinni spełnić kilka istotnych warunków.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych to:

 • matematyka
 • matematyka/biologia/chemia/fizyka/geografia/informatyka.

Osoby, które zdecydują się aplikować na studia magisterskie powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH?

Studia na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania. Studenci mają szansę zdobyć wszechstronne przygotowanie z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych oraz społecznych oraz zyskać doświadczenie zawodowe, uprawniające do pracy w wielu prężnie rozwijających się branżach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia ( inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, takich jak nauki przyrodnicze, społeczne i techniczne. Ponadto nauczą się oceny stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz dowiedzą się w jaki sposób podejmować działania proekologiczne. Co więcej, nauczą likwidować skutki katastrof oraz sporządzać projekty rewitalizacyjne.

W ramach kształcenia rozwiną umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej, a także poznają sposoby ochrony zabytków poprzemysłowych i ich przywracania do użytkowania. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH?

Studia na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH?

Studenci kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych zyskają kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy w wielu ciekawych branżach. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działania likwidacyjne i rekultywacyjne. Równie perspektywiczną opcją może być związanie swojej przyszłości z firmami konsultingowymi i doradczymi, jednostkami administracji publicznej oraz z biurami projektowymi i ośrodkami badawczymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych:

 • ośrodki naukowo-badawcze

 • jednostki administracji publicznej

 • biura projektowe i architektoniczne

 • firmy konsultingowe i doradcze

 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność likwidacyjną

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

Komentarze (0)