FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU

FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU

Dodaj do ulubionych

FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU studia – kierunek studiów

Studia na kierunku filologia romańska z językiem obcym do wyboru to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które aplikują na kierunek filologia romańska z językiem obcym do wyboru zdobędą wszechstronną wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą oraz kulturoznawczą. W ramach kształcenia nauczą się języka francuskiego na poziomie zaawansowanym oraz poznają zasady gramatyki opisowej. Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób używać go w mowie i piśmie. Ponadto poznają jeden, dodatkowy język obcy, co pomoże im znaleźć pracę na arenie międzynarodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach językowych, biurach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, mediach oraz w jednostkach administracji publicznej. Dobrym rozwiązaniem będzie również założenie własnej działalności gospodarczej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia filologiczne to jedne z chętniej wybieranych ścieżek kształcenia przez maturzystów. Dlatego też, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji na kierunek filologia romańska z językiem obcym, kandydaci powinni zapoznać się z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia romańska z językiem obcym to:

 • dowolny język obcy nowożytny

 • język polski

 • dowolnie wybrany przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Filologia romańska z językiem obcym do wyboru stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia romańska z językiem obcym do wyboru

FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia romańska z językiem obcym do wyboru

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU?

Filologia romańska z językiem obcym do wyboru to studia skierowane do osób chcących nauczyć się języków obcych oraz poznać kulturę i literaturę innych obszarów językowych. Język francuski jest jednym z częściej używanych języków na świecie, dlatego jego znajomość otwiera wiele zawodowych drzwi na rynku międzynarodowym. W czasie kształcenia studenci rozwiną wszechstronną wiedzę oraz zyskają umiejętności praktyczne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia romańska z językiem obcym możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach kształcenia na kierunku filologia romańska z językiem obcym studenci zdobędą kompleksową wiedzę humanistyczną i filologiczną. Przede wszystkim skupią się na nauce języka francuskiego oraz jego praktycznego zastosowania w mowie i w piśmie. Ponadto poznają wybrane zagadnienia z obszaru gramatyki opisowej języka francuskiego.

Program nauczania zakłada także realizację treści z obszaru literatury francuskojęzycznej, historii sztuki i kultury oraz dydaktyki i metodyki. Studenci nauczą się dokonywania analizy i interpretacji tekstów z kanonu literatury francuskiej i światowej, a także dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, dzięki którym zyskają cenne doświadczenie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU?

Studia na kierunku filologia romańska z językiem obcym trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU?

Ukończenie studiów na kierunku filologia romańska z językiem obcym daje wiele możliwości zatrudnienia. Absolwenci znajdą pracę w biurach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, czy redakcjach czasopism. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w szkołach językowych, szkołach podstawowych, branży turystycznej i w agencjach reklamowych i marketingowych. Po ukończeniu studiów można również założyć własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia romańska z językiem obcym:

 • redakcje czasopism

 • media

 • wydawnictwa

 • szkoły podstawowe

 • szkoły językowe

 • branża turystyczna

 • branża hotelarska

 • agencje reklamowe

 • mass media

 • biura tłumaczeniowe

 • agencja marketingowe

 • własna działalność gospodarcza

 • firmy i instytucje międzynarodowe.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU

Komentarze (0)