Fizyka z elementami informatyki – studia podyplomowe

Fizyka z elementami informatyki – studia podyplomowe

Dodaj do ulubionych

Fizyka z elementami informatyki – studia podyplomowe

 

Dla kogo ten kierunek

Jesteś nauczycielem fizyki i astronomii w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej? Czy chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje oraz usprawnić i uatrakcyjnić lekcje, które przeprowadzasz dla uczniów? Żyjemy w czasach, w których nieuniknione staje się łączenie ze sobą dyscyplin nauki w celu osiągania lepszych efektów i wyników badań. Mamy do czynienia z połączeniem technologii i nauki, więc uczelnie wyższe starają się wychodzić temu naprzeciw, zapewniając studentom dostęp do zaktualizowanych źródeł wiedzy. Studia na kierunku Fizyka z elementami informatyki – studia podyplomowe mają na celu przygotowanie nauczycieli do przekazywania wiedzy z zakresu fizyki i astronomii uczniom gimnazjów bądź liceów, techników. Dotychczasowo posiadana przez nauczyciela wiedza przyrodnicza i informatyczna ma zostać poszerzona, co oznacza, że studia te są skierowane do absolwentów szkół wyższych kierunków przyrodniczych, techniczno-informatycznych bądź pokrewnych. Studentem może zostać nauczyciel czynnie już wykonujący swój zawód, ale i osoba posiadająca tylko przygotowanie pedagogiczne. Osoba taka ma zostać wyposażona w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania fizyki oraz dowie się jakie istnieją możliwości wykorzystywania narzędzi i technologii informatycznej do przeprowadzania ciekawych, zapadających w pamięć zajęć dydaktycznych. Absolwent będzie również przygotowany do przeprowadzania doświadczeń fizycznych w ramach programu zajęć szkolnych.

 

Program studiów i przedmioty

Jeśli zdecydujesz się studiować na kierunku Fizyka z elementami informatyki, podczas trzech semestrów nauki będziesz uczęszczał na zajęcia takie jak podstawy fizyki, podstawy informatyki, elementy matematyki, fizyka, nauczanie fizyki przez pokazy doświadczalne, astrofizyka, wykorzystanie komputera w nauczaniu, organizacja pracowni fizycznej, fizyka współczesna, kosmologia, współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania czy aktualne problemy dydaktyczne i prawne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FIZYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI – STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Fizyka z elementami informatyki – studia podyplomowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
  • podstaw informatyki
  • astrofizyki
  • przeprowadzenia doświadczeń fizycznych
  • kosmologii

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Fizyka z elementami informatyki – studia podyplomowe

Absolwent kierunku Fizyka z elementami informatyki – studia podyplomowe znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • laboratoriach badawczych
  • wykładowca uczelniany
  • nauczyciel fizyki
  • laboratoriach diagnostycznych
  • ośrodkach naukowych

 

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI – STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)