AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA

Dodaj do ulubionych

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku aktywność fizyczna i terapia środowiskowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku aktywność fizyczna i terapia środowiskowa
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku aktywność fizyczna i terapia środowiskowa rozpocznie się 18 maja 2022 r. i potrwa do 27 września 2022 r. | aktywność fizyczna i terapia środowiskowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności aktywność fizyczna i terapia środowiskowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | aktywność fizyczna i terapia środowiskowa - uczelnie >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku aktywność fizyczna i terapia środowiskowa powstały z myślą o absolwentach szkół średnich, którzy interesują się sportem i chcieliby rozwijać się w tym kierunku. W ramach kształcenia nauczą się aktywizowania osób w każdym wieku, prowadzenia zajęć sportowych oraz podejmowania działań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w domach seniora, domach opieki społecznej, klubach sportowych, ośrodkach terapeutyczno-ruchowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w centrach pomocy rodzinie.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kierunek aktywność fizyczna i terapia środowiskowa można realizować na pierwszym stopniu kształcenia. Osoby, które zdecydują się złożyć aplikację na studia powinny odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami określonymi przez daną uczelnię i podjąć przygotowania. Kandydaci muszą zdać egzamin maturalny oraz przedstawić wyniki badań, potwierdzające ich dobry stan zdrowia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aktywność fizyczna i terapia środowiskowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA?

Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa to studia, które wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania. Dzięki temu studenci zyskają wszechstronną wiedzę i przygotowanie praktyczne w dziedzinie sportu, aktywności fizycznej i szeroko pojętego zdrowia. W planie znajdą się liczne zajęcia i warsztaty o różnej tematyce.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku aktywność fizyczna i terapia środowiskowa możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek aktywność fizyczna i terapia środowiskowa zyskają kompleksową wiedzę i wykształcenie zawodowe. Podczas licznych zajęć i warsztatów studenci rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej praktyce zawodowej. Przede wszystkim nauczą się prowadzenia zajęć sportowych i aktywizowania ludzi w każdym wieku. Co więcej zyskają umiejętność aktywizowania osób z niepełnosprawnościami, chorych i niedostosowanych społecznie, co wykorzystają podczas pracy w domach opieki, czy w domach seniora.

Osoby, które aplikują na powyższe studia rozwiną umiejętności z obszaru prowadzenia terapii i udzielania wszechstronnego wsparcia pacjentom. Ponadto nauczą się podejmowania działań z obszaru promocji zdrowia, czy przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA?

Studia na kierunku aktywność fizyczna i terapia środowiskowa trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA?

Ukończenie studiów na kierunku aktywność fizyczna i terapia środowiskowa otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy domów seniora i domów opieki całodobowej. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w miejskich ośrodkach pomocy społecznej, klubach sportowych, ośrodkach terapeutycznych, świetlicach terapeutycznych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku aktywność fizyczna i terapia środowiskowa:

 • domy seniora

 • domy opieki całodobowej

 • miejskie ośrodki pomocy społecznej

 • gminne ośrodki pomocy społecznej

 • powiatowe centra pomocy rodzinie

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 • warsztaty terapii zajęciowej

 • ośrodki terapeutyczno-ruchowe

 • ośrodki szkolno-wychowawcze

 • świetlice terapeutyczne

 • kluby sportowe

 • kurorty turystyczne

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia