Inżynieria recyklingu

Inżynieria recyklingu

Dodaj do ulubionych

Inżynieria recyklingu studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria recyklingu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku inżynieria recyklingu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności inżynieria recyklingu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | inżynieria recyklingu - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria recyklingu dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. inżynierii środowiska, budownictwa, mechaniki czy inżynierii materiałowej, a także oszczędnego i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Inżynieria recyklingu w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Inżynieria recyklingu dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako projektantów w biurach projektowych, audytorów czy wykonawców i eksploratorów.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Inżynieria recyklingu wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria recyklingu:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA RECYKLINGU

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Inżynieria recyklingu stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Inżynieria recyklingu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria recyklingu studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria recyklingu studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria recyklingu

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Inżynierię recyklingu:

Kierunki studiów takie jak Inżynieria recyklingu umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego, oszczędnego i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu szkodliwego wpływu człowieka na środowisko. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą wiedzę z zakresu m.in. matematyki, chemii, mechaniki, technologii proekologicznych czy zrównoważonej gospodarki odpadami.

Studenci kierunku Inżynieria recyklingu mają też możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. metod analizy materiałów odpadowych, energetycznego wykorzystania odpadów, technologii przetwórstwa tworzyw czy zastosowania materiałów odpadowych w geotechnice. Mogą także zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu np. recyklingu odpadów roślinnych w budownictwie, ekologistyki, systemów magazynowania i transportu odpadów czy oceny cyklu życia produktów i technologii.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Inżynieria recyklingu: materiały z recyklungu w konstrukcjach drogowych, regeneracja struktur kompozytowych, dobór materiałów i ekodesign.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA RECYKLINGU?

Inżynieria recyklingu to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. racjonalnego sposobu zagospodarowania odpadów, oceny cyklu urządzeń i systemów technicznych stosowanych w recyklingu odpadów, doboru parametrów ich prawidłowej eksploatacji czy projektowania technologii przetwarzania odpadów w użyteczne przedmioty.

Studenci kierunku Inżynieria recyklingu mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętność wykorzystania jej w praktyce, poprzez np. zajęcia laboratoryjne czy projektowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria recyklingu możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA RECYKLINGU?

Studia na kierunku Inżynieria recyklingu trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA RECYKLINGU

Studia na kierunku Inżynieria recyklingu dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako projektanci w biurach projektowych, audytorzy, wykonawcy i eksploatatorzy inwestycji z zakresu instalacji i urządzeń związanych z recyklingiem, gospodarką odpadami czy kształtowaniem środowiska. Mogą także znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej, placówkach naukowo-badawczych czy w instytucjach publicznych i prywatnych związanych z branżą recyklingu.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria recyklingu:

 • projektant w biurze projektowym,
 • audytor,
 • wykonawca i eksploatator inwestycji z zakresu instalacji i urządzeń związanych z recyklingiem, gospodarką odpadami i kształtowaniem środowiska,
 • jednostki administracji samorządowej,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • instytucje publiczne i prywatne z branży recyklingu.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA RECYKLINGU

Komentarze (0)