Praca Inżynier Wsparcia Produkcji - branża automatyczna w Dziale Utrzymania Ruchu Kompleksu Katalitycznego i Destylacji Płock, mazowieckie

Praca Inżynier Wsparcia Produkcji - branża automatyczna w Dziale Utrzymania Ruchu Kompleksu Katalitycznego i Destylacji Płock, mazowieckie

ORLEN S.A. profil

Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane produkty dostępne są w blisko 90 krajach na 6 kontynentach.

Firma: ORLEN S.A. | Inżynier Wsparcia Produkcji - branża automatyczna w Dziale Utrzymania Ruchu Kompleksu Katalitycznego i Destylacji

Miejsce: Płock, mazowieckie

Nr ref. 764358/2022

Opis stanowiska

 • Zapewnienie sprawności techniczno-ruchowej podległych urządzeń i instalacji PiA (za wyjątkiem cyfrowych systemów automatyki DCS, PLC)
 • Nadzór nad bieżącą eksploatacją, analiza informacji o zakłóceniach w pracy podległych urządzeń i systemów automatyki
 • Planowanie i opracowanie zakresów finansowo-rzeczowych remontu dla prac remontowych i konserwacyjnych
 • Nadzór nad realizacją zleconych prac konserwacyjnych i remontowych
 • Racjonalne wykorzystanie budżetu remontowego
 • Zabezpieczenie niezbędnych materiałów i części zamiennych 
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną w branży automatycznej
 • Archiwizowanie, kompletowanie, opiniowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej
 • Współudział w zespołach i komisjach wyjaśniających, sporządzanie raportów ze zdarzeń

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: automatyka procesów przemysłowych, mechatronika
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Znajomość urządzeń i systemów automatyki, stosowanych technik i metod weryfikacji poprawności ich pracy
 • Znajomość programów do konfiguracji i diagnostyki urządzeń i systemów automatyki
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w szczególności technicznego
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 
 • Skuteczność w działaniu i odpowiedzialność biznesowa
 • Nastawienie na ciągły rozwój
 • Umiejętność czerpania z różnych perspektyw

Mile widziane

 • Znajomość specyfiki pracy w strefach zagrożonych wybuchem - uprawnienia energetyczne D i E gr 1
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Praca w nowoczesnym, międzynarodowym koncernie
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin
 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

Dodatkowo otrzymasz

 • Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwości rozwoju w zagranicznych spółkach
 • Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy
 • Programy well-beingowe wspierające dobrostan
 • Program wspierający rodzinę
 • Dostęp do platformy kafeteryjnej

Informacje dodatkowe

Benefity:

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • zniżki na firmowe produkty i usługi
 • program emerytalny
 • preferencyjne pożyczki
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wypoczynku
 • inicjatywy dobroczynne
 • system premiowy

Komentarze (0)