Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Dodaj do ulubionych

Odnawialne źródła energii studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku odnawialne źródła energii:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Jednostka prowadząca

Odnawialne źródła energii stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Odnawialne źródła energii stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Odnawialne źródła energii stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku odnawialne źródła energii

UCZELNIE, GDZIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Energetyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Elektrotechnika stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII STUDIA NIESTACJONARNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII STUDIA I STOPNIA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując odnawialne źródła energii?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? By w pełni zrozumieć zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, opanujesz podstawy trzech dziedzin nauki, które mogą okazać się przydatne w pracy przyszłego inżyniera – będą to matematyka, fizyka i chemia.

Przyjrzysz się procesowi wytwarzania energii elektrycznej oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zapoznasz się z klasyfikacją odpadów oraz nowoczesnymi metodami ich utylizowania i ponownego wykorzystywania. Będziesz potrafił skorzystać z narzędzi inżynierii procesowej, opanujesz podstawy meteorologii, zapoznasz się z hydrologią i hydrogeologią.

By w przyszłości przykładać rękę do praktycznego zarządzania odnawialnymi źródłami energii i projektowania związanych z nimi rozwiązań, przewertujesz zagadnienia mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, weźmiesz udział w kursie grafiki inżynierskiej oraz w zajęciach z projektowania instalacji OZE i GO.

Wiedzę merytoryczną na temat odnawialnych źródeł energii uzupełnisz o podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, prawa oraz edukacji ekologicznej. Przygotujesz się ponadto do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw matematyki, chemii i fizyki
 • rozumienia procesów wytwarzania energii elektrycznej
 • eksploatacji urządzeń i instalacji obiektów służących do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii
 • podstaw prawa i ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania OZE i GO w Polsce i na świecie
 • meteorologii
 • hydrologii i hydrogeologii
 • metod klasyfikowania odpadów
 • nowoczesnych metod utylizowania i recyklingu odpadów
 • narzędzi inżynierii procesowej i mechaniki technicznej
 • metod analitycznych i symulacyjnych wspierających pracę naukową inżyniera działającego w obszarze OZE i GO
 • wytrzymałości materiałów
 • grafiki inżynierskiej
 • edukacji ekologicznej
 • prowadzenia działalności gospodarczej

Jak wyglądają studia na kierunku odnawialne źródła energii?

Z nowościami, które rewolucjonizują nasze funkcjonowanie w rzeczywistości bywa różnie: czasem budzą natychmiastową fascynację, innym razem stają się chwilowymi modami; podchodzimy do nich z ostrożnością i dystansem lub wolimy nie podchodzić w ogóle, w obawie przed zmianami oraz przed tym, co ze sobą niosą.

Polskie protesty wokół elektrowni wiatrowych są znakomitym przykładem ostatniego z wymienionych typów reakcji i prowokują do zastanowienia się nad stanem wiedzy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Okazuje się, że w tym temacie nie mamy się czym chwalić – daleko nam do rozumienia znaczenia, jakie niesie ze sobą energia odnawialna, gdyż większość z nas nie jest w stanie nawet wymienić żadnego z jej źródeł.

Tym ważniejszą staje się kwestia kształcenia wykwalifikowanych specjalistów, gotowych do tego, by projektować i zaszczepiać nowoczesne rozwiązania związane z OZE oraz dbać o właściwy społeczny odbiór zmian, które już dziś są przyszłością światowej energetyki.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek odnawialne źródła energii można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program studiów na powyższym kierunku będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami biologicznymi.

 

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku odnawialne źródła energii zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, technicznych, ścisłych, a także energetyki i elektrotechniki. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Geologiczne źródła energii utylitarnej
 • Modelowanie matematyczne procesów i instalacji ekoenergetycznych
 • Budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne
 • Ergonomia

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów nauczysz się stosowania metod matematycznych, fizycznych oraz chemicznych przy rozwiązywaniu problemów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ponadto dowiesz się w jaki sposób przygotowywać specjalistyczną dokumentacje techniczną.

Studenci poznają także zasady tworzenia rysunków technicznych i budowlanych, a także korzystania z nowoczesnych narzędzi oraz programów informatycznych, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka języka obcego oraz specjalistycznej terminologii branżowej, dzięki czemu zwiększą się twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz ścisły umysł, ale nie chciałbyś zamykać swoich umiejętności w świecie teorii, zależy Ci na zawodzie wpisującym się w nowoczesne trendy rozwoju światowej gospodarki, stan środowiska naturalnego nie jest Ci obojętny i widzisz konieczność wspierania tych projektów, które ograniczają ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery, studia na kierunku odnawialne źródła energii powinny znaleźć się w polu Twoich edukacyjnych zainteresowań.

 

5. Gdzie studiować Odnawialne źródła energii

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Odnawialne źródła energii:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku odnawialne źródła energii trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku odnawialne źródła energii będą trwały siedem lub osiem semestrów i zakończą się nadaniem tytuły inżyniera. Natomiast na studia drugiego stopnia poświęcisz trzy lub cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku odnawialne źródła energii?

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł pracować, kiedy ukończysz studia na kierunku odnawialne źródła energii? Wykształcenie inżynierskie, podparte solidną porcją praktyki i wymiernymi umiejętnościami, otworzy przed Tobą drzwi firm i przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej obrotem – na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

Twoje kompetencje z pewnością okażą się cenne dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i utylizacją odpadów, szczególnie dla tych, które stawiają na innowacyjność i ekologię. Z powodzeniem odnajdziesz się również w roli pracownika administracji rządowej i samorządowej lub na stanowisku specjalistyczno-doradczym wspierającym działalność firm i przedsiębiorstw działających w obszarze pozyskiwania energii odnawialnej i gospodarowania odpadami.

 

Absolwent kierunku odnawialne źródła energii znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • doradca w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarowania odpadami, zatrudniany przez firmy i przedsiębiorstwa inwestujące w nowoczesne rozwiązania energetyczne
 • organizacjach i fundacjach proekologicznych

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Komentarze (0)