International Relations

International Relations

Dodaj do ulubionych

International Relations studia - kierunek studiów

Studia na kierunku international relations to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku international relations
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku international relations rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | international relations - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności international relations możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | international relations - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z international relations charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku international relations: english studies, global economy, international business and marketing, international relations, media, diplomacy and international negotiations, regional studies asia and pacific.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Candidates register in the Online Recruitment System and submit all necessary documents within the prescribed period or until all available places are filled. Submission of a high school diploma together with transcript of records or an equivalent document.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERNATIONAL RELATIONS

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

International relations stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku international relations

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

International relations stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

International relations stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

International relations stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

UCZELNIE, GDZIE INTERNATIONAL RELATIONS JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Political science stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, online

Specjalności na kierunku political science

Pokaż więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe

International Relations - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

International relations studia niestacjonarne

International relations studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

International relations studia I stopnia

International relations studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku international relations

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując international relations?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Poznasz mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki zarówno w skali światowej, jak i regionalnej.

Będziesz w stanie umiejscowić dyscypliny pokrewne w naukach społecznych, np. w prawie czy ekonomii, właściwie definiując pojęcia z zakresu m.in. polityki handlowej, podstaw socjologii, biznesu, struktur relacji międzynarodowych czy zasad zakładania własnej działalności gospodarczej.

Będziesz mieć szansę wykorzystać wiedzę z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, rozstrzygać dylematy oraz problematyczne kwestie związane z Twoim zawodem. Zdobędziesz specjalistyczne umiejętności językowe na poziomie pozwalającym komunikowanie się w środowisku formalnym.

Będziesz skutecznie diagnozować relacje zachodzące między podmiotami działającymi w strukturach wspólnotowych, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Będziesz pozyskiwać dane oraz analizować informacje niezbędne do rozwiązywania konkretnych przypadków odnośnie do funkcjonowania polityki wspólnotowej, jej założeń oraz realizacji.

Co więcej, nauczysz się skutecznego wykorzystywania standardowych metod oraz narzędzi z zakresu stosunków międzynarodowych i stosunków gospodarczych, aby prognozować zjawiska i procesy ze szczególnym uwzględnieniem sfery publicznej, społecznej oraz gospodarczej. Będziesz w stanie prawidłowo stosować wykładnię najważniejszych zagadnień i regulacji z zakresu prawa Unii Europejskiej.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • umiejscawiania stosunków międzynarodowych i dyscyplin pokrewnych w systemie nauk społecznych oraz o relacjach z innymi dziedzinami, np. z prawem lub ekonomią
 • terminologii w naukach społecznych, zwłaszcza w definiowaniu pojęć dotyczących stosunków międzynarodowych, polityki handlowej, biznesu, socjologii, prawa, ekonomii
 • interdyscyplinarnych powiązań między badaniami historycznymi oraz politycznymi
 • struktury i funkcjonowania relacji międzynarodowych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym
 • interpretacji, wartościowania i problematyzacji różnych tekstów historycznych
 • podstawowych pojęć i zasad prawa autorskiego oraz ochrony zasobów własności intelektualnej
 • roli człowieka w relacjach międzynarodowych i ich funkcjonowania, jego wpływu na kształt struktur relacji, znajomości norm etycznych i moralnych dla poszczególnej organizacji
 • współczesnego życia politycznego, kulturalnego i społecznego
 • interdyscyplinarnej integracji tekstów kultury
 • formułowania krytycznych opinii o politycznej i społecznej sytuacji międzynarodowej
 • biegłego i twórczego posługiwania się językiem
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • skutecznej argumentacji i perswazji
 • przepisów funkcjonowania systemu przedsiębiorczości wspólnotowej
 • implementacji i funkcjonowania struktur UE
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Jak wyglądają studia na kierunku international realtions?

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarna dziedzina, która jako jedna z nielicznych pozwala zrozumieć mechanizmy warunkujące komunikację społeczną w zakresie międzynarodowego otoczenia człowieka, polityki zagranicznej, prawa międzynarodowego oraz dyplomacji. Co więcej, porusza subtelne kwestie kultury w stosunkach międzynarodowych, ich aspektów politycznych, ekonomicznych oraz procesów globalizacji i regionalizacji.

Zmiany zachodzą codziennie – przede wszystkim w obrębie polityki. Na świecie codziennie dochodzi do konfliktów na tle społecznym czy politycznym, wybuchają wojny domowe, państwa zawierają porozumienia i zrywają je, często do głosu na międzynarodowej arenie dopuszczany jest niepokój.

Co należy zrobić, aby ustabilizować sytuację polityczno-ekonomiczno-społeczną na świecie? Jakich narzędzi użyć? Jaki wpływ na funkcjonowanie współczesnych stosunków międzynarodowych mają światowe organizacje? Jakie zagrożenia niosą ze sobą konflikty na tle religijnym? Kim był Winston Churchill? Jakie znaczenie miały czasy hiszpańskiej inkwizycji? Co spowodowała rewolucja francuska? Jakie konsekwencje przyniosła zimna wojna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek international realtions realizuje treści z zakresu nauk ekonomicznych, dlatego też zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższe studia będą mogli wybierać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Natomiast wybierając studia niestacjonarne musisz być przygotowany na uczestnictwo w zjazdach realizowanych w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku international relations możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Wybierając ten anglojęzyczny kierunek będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoja wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu czy nauk administracyjnych. Wszyscy studenci poznają mechanizmy rządzące polityką i gospodarką międzynarodową. Ponadto, dowiesz się więcej na temat funkcjonowania organizacji i instytucji światowych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających zajęć, między innymi:

 • International Political Economics
 • Principles of National and International Law
 • Western Civilisation I
 • Intercultural Communication

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku international relations wykształcisz szereg umiejętności praktycznych. Jako że zajęcia będą w całości realizowane w języku angielskim, rozwiniesz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię biznesową. Ponadto, zdobędziesz wysoki poziom z dodatkowego języka obcego.

Jako student nauczysz się także analizy konkretnych zjawisk gospodarczych i społecznych. Co więcej, zyskasz zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli w sferze Twoich zainteresowań znajdują się szeroko pojęte stosunki międzynarodowe, fascynują Cię relacje między państwami, ich zależności, mechanizmy funkcjonowania poszczególnych organizacji międzynarodowych, Twoje działania skoncentrowane są na poprawie relacji społecznych, masz duszę aktywisty i chcesz zmienić współczesny system w każdym obszarze życia na lepsze z uwzględnieniem rozwoju społecznego i politycznego kraju zarówno w skali światowej, jak i regionalnej, studia na kierunku international relations to bezsprzecznie najlepszy wybór dla Ciebie.

 

5. Gdzie studiować international relations

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek international relations:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku international relations trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku international relations można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. W przypadku pierwszej opcji, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów, a po zakończeniu kształcenia uzyskasz tytuł licencjata. W przypadku studiów drugiego stopnia, kształcenie trwa dwa lata, czyli cztery semestry i kończy się nadaniem tytuły magistra.

Gdzie będziesz pracował po kierunku international relations?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku international relations? Jako wykwalifikowany ekspert ds. stosunków międzynarodowych i mechanizmów działania relacji zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i lokalnym, z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w organizacjach administracji państwowej.

Jeśli marzysz o karierze politycznej, dzięki stosunkom międzynarodowym będziesz mieć niepowtarzalną okazję, aby sprawdzić się w roli członka partii politycznej lub pracownika działającego przy organizacjach międzynarodowych, rządowych, pozarządowych czy fundacjach.

Ponadto Twoje umiejętności i zdobyta wiedza będzie nieoceniona na międzynarodowym rynku spedycyjnym, w branży turystycznej czy w mass mediach.

Doskonałą alternatywą jest także praca w placówkach dyplomatycznych zarówno w kraju, jak i za granicą, konsulatach lub przedstawicielstwach państw w Polsce. Co więcej, świetną perspektywą jest również praca w międzynarodowych instytucjach kultury, np. muzeach lub galeriach sztuki.

Stosunki międzynarodowe dają szansę na rozwinięcie własnego biznesu i sprawdzenie się w roli właściciela przedsiębiorstwa, które być może stanie się liderem na międzynarodowym rynku biznesowym.

 

Absolwent kierunku international relations znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • placówkach dyplomatycznych
 • środkach masowego przekazu
 • pracownik naukowy/akademicki
 • instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej
 • pracownik instytucji kulturalnych (domów kultury, muzeów, galerii sztuki)
 • polityk
 • organach administracji państwowej
 • ekspert w ośrodkach analiz politycznych
 • doradztwa politycznego
 • organizator spotkań publicznych
 • pracownik konsulatów i przedstawicielstw poszczególnych państw w Polsce
 • pracownik organizacji pozarządowych, rządowych, międzynarodowych lub fundacji
 • międzynarodowych przedsiębiorstwach
 • agencjach marketingowych, reklamowych
 • pracownik zagranicznego rynku wydawniczego
 • pracownik branży turystycznej

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 -908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie