Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Dodaj do ulubionych

Rewitalizacja terenów zdegradowanych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Rewitalizacja terenów zdegradowanych to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Rewitalizacja terenów zdegradowanych stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Rewitalizacja terenów zdegradowanych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH STUDIA I STOPNIA

REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując rewitalizację terenów zdegradowanych

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych? Dogłębnie zrozumiesz wszystkie zjawiska zachodzące w przyrodzie oraz niebagatelną rolę działalności ludzkiej w procesie jej niszczenia.

Dowiesz się, w jaki sposób dokonywać oceny stopnia degradacji danego obszaru środowiska oraz wdrażać odpowiednie działania w celu jego rewitalizacji.

Twoja nauka nie będzie wolna od teoretycznego zagłębiania norm i zasad prawnych obowiązujących procedury planistyczne, środowiskowe i rewitalizacyjne.

Jako, że degradacja środowiska może mieć całkiem naturalną genezę, będziesz musiał zagłębić od podszewki wszystkie jej mechanizmy i odróżnić, kiedy wdrażanie procesu rewitalizacyjnego jest koniecznością, a kiedy tylko fanaberią, mogącą przynieść skutki odwrotne od zamierzonych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
 • przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwa, inżynierii środowiska i górnictwa
 • społecznych aspektów rewitalizacji
 • metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych
 • formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych
 • metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji

Jak wyglądają studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek rewitalizacja terenów zdegradowanych jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Rewitalizacja terenów zdegradowanych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, architektonicznych oraz technicznych. Osoby, które aplikują na powyższy kierunek dowiedzą się więcej na temat ekonomii, finansów oraz budownictwa. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych zajęć odpowiadających powyższej tematyce. Oto wybrane z nich:

 • Instalacje i infrastruktura techniczna
 • Likwidacja kopalń a rewitalizacja
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Podstawy kosztorysowania

 

3. Nabywane umiejętności

Absolwenci kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych będą posiadać szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

W ramach licznych warsztatów realizowanych na studiach będziesz miał okazję nauczyć się dokonywania oceny stopnia degradacji środowiska naturalnego, za pomocą specjalistycznej aparatury chemicznej.

Ponadto dowiesz się, w jaki sposósb wykonać analizę finansową danej inwestycji. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, realizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zjawisko degradacji jako procesu, który poprzez pogorszenie właściwości fizycznych, prowadzi do nieuchronnego obumierania dotkniętych tym zjawiskiem elementów przyrody jest widoczny gołym okiem w wielu miejscach ze szczególnym uwzględnieniem wsi, gdzie liczne lasy i pola uprawne zostają zniszczone w celu przekształcenia ich na działki mieszkalne.

Postęp cywilizacyjny i urbanizacja skłaniają coraz więcej jednostek do ucieczki przed zgiełkiem na względnie „dzikie” i niedotknięte ludzką ręką tereny, co paradoksalnie powoduje ich niszczenie i implikuje wzrost prawdopodobieństwa, że ów wiejski teren za kilka lat będzie kolejnym miastem.

Taka pułapka błędnego koła niesie za sobą konieczność wykształcenia ludzi, którzy zadbają o wskrzeszanie obumarłych części środowiska, aby przyroda miała cień szansy na dalsze istnienie – dlatego też powstały studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych.

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś co do przyszłych studiów, a uwielbiasz przyrodę i chciałbyś, aby mogła dalej w miarę poprawnie funkcjonować, to studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych mogą okazać się świetnym wyborem!

 

5. Gdzie studiować Rewitalizację terenów zdegradowanych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Rewitalizacja terenów zdegradowanych:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Rewitalizacja terenów zdegradowanych trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 rou (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych? Bez wątpienia znajdzie się dla ciebie praca w miejscach takich, jak firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami, organach administracyjnych zajmujących się ochroną środowiska, biurach projektowych, agencjach rozwoju przemysłu i wszędzie tam, gdzie priorytetowym działaniem jest ocena stanu terenów i wdrażanie działań ochronnych.

 

Absolwent kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • zakładach górniczych (odkrywkowych, podziemnych, otworowych)
 • specjalistycznych laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych
 • firmach realizujących usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych
 • firmach realizujących usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami
 • biurach projektowych
 • firmach konsultingowych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • organach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • agencjach rozwoju przemysłu

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Komentarze (1)

RTZ>AGH odpowiedz

Po więcej informacji na temat kierunku i studiów na AGH zapraszamy na Facebooka: https://www.facebook.com/RTZ.AGH !