Ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona zasobów przyrodniczych

Dodaj do ulubionych

Ochrona zasobów przyrodniczych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Ochrona zasobów przyrodniczych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ochrona zasobów przyrodniczych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę zasobów przyrodniczych

Program studiów i przedmioty

Czego będziesz mógł się spodziewać po nauce, która czeka cię na studiach na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych? Poszerzysz swoją świadomość w zakresie konieczności wdrażania działań prewencyjnych i ochronnych w sprawie ochrony środowiska, co pozwoli ci prawidłowo oceniać zagrożenia zasobów przyrodniczych.

Nauka prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody uczyni z ciebie świadomego pracownika działającego w służbie natury.

Od podszewki poznasz anatomię i fizjologię zwierząt, roślin, grzybów i bakterii, która to wiedza wprowadzi cię w świat różnorodności biologicznej i zapewni możliwość poprawnej oceny wpływu poszczególnych substancji chemicznych i ubocznych produktów działalności ludzkiej na określone ekosystemy.

W trakcie zajęć warsztatowych będziesz miał okazję obserwować swoich starszych kolegów podczas pracy przy odtwarzaniu ekosystemów na obszarach zdegradowanych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny zagrożeń zasobów przyrodniczych
 • prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody
 • różnorodności biologicznej
 • identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów i ekosystemów
 • renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek ochrona zasobów przyrodniczych jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W ramach studiów na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu biologii, przyrody oraz ekologii. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innym takich jak:

 • Zoologia bezkręgowców
 • Identyfikacja roślin zalążkowych
 • Geograficzne systemy informacyjne
 • Ekologia molekularna

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się zarządzania środowiskiem naturalnym oraz zasobami przyrody.

Ponadto poznasz zasady monitoringu środowiska oraz obsługi geograficznego systemu informacyjnego. Studenci rozwiną także kompetencje językowe, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Dynamiczny rozwój współczesnej cywilizacji doprowadził ludzkość do świata pełnego wygód, w którym niemal każdy posiada własny środek transportu, ma możliwość zakupienia działki na dowolnym terenie, a przemysł grzewczy zapewnia optymalną temperaturę o każdej porze roku.

Niestety, wszystkie procesy prowadzące do istnienia wymienionych wcześniej udogodnień znacząco godzą w dobro środowiska, zaburzając naturalną harmonię ekosystemu.

Tony produkowanych przez samochody spalin powoli zatruwają nie tylko roślinność, ale i mieszkańców miast, a wycinanka lasów pod budowę działek i w celu produkcji energii przyczynia się do ginięcia zagrożonych gatunków zwierząt i zmniejszenia produkcji życiodajnego tlenu.

Degradacja środowiska implikuje potrzebę wykształcenia kadry pracowniczej świadomej konsekwencji idących za niszczeniem ekosystemu i gotowej, aby temu przeciwdziałać.

Dlatego też powstały studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych adresowane do przyszłych studentów chcących przyczynić się do zapobiegania i minimalizowania negatywnych skutków przemysłowej działalności człowieka. Jeśli czujesz, że to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem, nie zwlekaj dłużej i aplikuj!

 

5. Gdzie studiować Ochronę zasobów przyrodniczych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Ochrona zasobów przyrodniczych:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona zasobów przyrodniczych

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić po ukończeniu studiów na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych? Szeroka wiedza i umiejętności wyniesione z zajęć i wykładów pozwoli ci zasilić grono pracowników instytucji i firm zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, jeśli cenisz sobie spokojną pracę biurową, zatrudnisz się w organach administracji publicznej lub placówkach edukacji ekologicznej.

Dla prawdziwych aktywistów chcących swoim bezpośrednim działaniem wpłynąć na poprawę jakości środowiska naturalnego, znajdzie się praca w parkach narodowych i krajobrazowych.

 

Absolwent kierunku ochrona zasobów przyrodniczych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • instytucjach i specjalistycznych firmach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody
 • działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw
 • administracji publicznej
 • placówkach edukacji ekologicznej
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Komentarze (0)