ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie informacją to studia licencjackie/inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata/inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia na kierunku zarządzanie informacją
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie informacją rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | zarządzanie informacją - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności zarządzanie informacją możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | zarządzanie informacją - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z zarządzania informacją charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie informacją: analiza biznesowa, e-commerce, systemy wspomagania decyzji menedżerskich, wdrożenia systemów it, zarządzanie projektami.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku zarządzanie informacją najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie informacją:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Zarządzanie informacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie informacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku logistyka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku historia

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Informacja w środowisku cyfrowym stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informacja w środowisku cyfrowym

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie informacją studia niestacjonarne

Zarządzanie informacją studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie informacją studia I stopnia

Zarządzanie informacją studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie informacją

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie informacją?

Ze względu na niezwykle rozbudowany i interdyscyplinarny program studiów będziesz miał możliwość rozwinąć się na wielu płaszczyznach jednocześnie i zyskać wiedzę o obszaru kilku najważniejszych aspektów powiązanych z szerokim zagadnieniem, jakim jest zarządzanie informacją.

Jako student będziesz miał szansę zapoznać się z różnorodnymi technikami i metodami zarządzania oraz nauczysz się stosować je w swoim życiu zawodowymPonadto, dowiesz się więcej o dostępnych źródłach informacji, a także sposobach ich gromadzenia, pozyskiwania i przetwarzania, a w końcowym etapie także udostępniania.

Co więcej, zaznajomisz się z praktycznym wymiarem tych działań i ich zastosowaniem w licznych przedsiębiorstwach i instytucjach

W trakcie trwania kursu, będziesz miał dostęp do nowocześnie wyposażonych sal komputerowych , w których będziesz mógł skorzystać z nowoczesnych programów i technologi stosowanych na co dzień w tej branży.

Uzyskaną wiedzę oraz kompetencje będziesz miał szansę wykorzystać podczas obowiązkowych praktyk studenckich dzięki, którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • umiejętność zarządzania obiegiem informacji
 • umiejętność gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji
 • umiejętność projektowania rozwiązań informacyjnych
 • wiedza z zakresu metodologii informacji
 • umiejętność zarządzania danymi
 • znajomość specyfiki mediów społecznościowych
 • znajomość języka obcego
 • znajomość specjalistycznej terminologii
 • znajomość podstaw bibliotekarstwa
 • wiedza informatyczna
 • znajomość nowoczesnych programów i technologi informatycznych
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie informacją

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie informacją możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie informacją jest jednym z najważniejszych kierunków z rodziny nauk o zarządzaniu. Jego istotność stanowi fakt, że gromadzenie i przetwarzanie informacji jest podstawą efektywnego zarządzania. Kształcenie umożliwia pozyskanie wiedzy nie tylko z obszaru zarządzania, ale także analizy danych, czy bezpieczeństwa danych.

Obszar nauki w ramach Zarządzania informacją jest dość bogaty, ponieważ skupia w sobie nie tylko zagadnienia powiązane z szeroko rozumianą wiedzą menedżerską, ale także zagadnienia z nauk humanistycznych, takich jak informacja naukowa, czy bibliotekoznawstwo.

Program studiów Zarządzania informacją jest szeroki i różnorodny. Różnorodność może wynikać z tego, że dziedzina ta ulega zmianom, przez co też modyfikowane są plany kształcenia.

W toku studiów studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania informacją w organizacji, zarządzania obiegiem dokumentów, komunikacji interpersonalnej, projektowania i oceny systemów informacji, czy wizualizacji informacji.

W harmonogramach zajęć odnaleźć można również przedmioty związane z hurtowniami danych, systemami informacji publicznej, ochroną danych osobowych, czy komunikowaniem masowym. 

Zarządzanie informacją staje się coraz popularniejszą dziedziną, zatem jako kierunek studiów coraz częściej występuje w ofertach dydaktycznych. Najczęściej oferowane jest kształcenie w formie stacjonarnej, czyli od poniedziałku do piątku, od godzin porannych.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Zarządzanie informacją to niezwykle nowatorskie i zarazem perspektywiczne studia pierwszego stopnia, których program jest idealnie dopasowany do potrzeb współczesnego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego rynku pracy.

W dzisiejszych czasach informacja i umiejętność jej skutecznego analizowania i przetwarzania jest niezwykle istotna i stanowi podstawę funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa i instytucji.

Specjaliści z zakresu tych dziedzin mają bardzo dobrą pozycje na rynku pracy i są niezwykle cenionymi pracownikami. Jeżeli więc jesteś osobą o szerokich horyzontach i zainteresowaniach oraz posiadasz zarówno kompetencje z zakresu nauk ścisłych, jak i humanistycznych, to studia na kierunku zarządzanie informacją będą dla ciebie odpowiednim wyborem.

Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na zdobycie wielopłaszczyznowego wykształcenia szansy na atrakcyjną i rozwijającą pracę.

 

4. Gdzie studiować Zarządzanie informacją

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie informacją:

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie informacją

Studia na kierunku Zarządzanie informacją trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Zarządzanie informacją jest kierunkiem, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność. Jego popularność rośnie, a wraz z nią programy kształcenia ulegają modyfikacjom i rozszerzaniu o nowe zagadnienia. Pomimo to, nie tak łatwo jest dokonać wyboru formy czy trybu nauki.

Zazwyczaj kierunek ten oferowany jest na studiach pierwszego stopnia, zakończonych obroną pracy licencjackiej, ale kto wie, czy w przyszłości nie stanie się standardem prowadzenie tego kierunku zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Poza tym, wszystko zależy od konkretnej uczelni.

Niektóre szkoły wyższe dany kierunek oferują tylko na studiach pierwszego stopnia, w ramach którego nauka trwa od 3 do lat, a inne proponują naukę na studiach drugiego stopnia, czyli studiach magisterskich trwających od 1,5 do 2 lat. Warto zapoznać się dokładnie z ofertami edukacyjnymi i wybrać najlepszą dla siebie opcję.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ:

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu tych perspektywicznych i innowacyjnych studiów będziesz miał wszechstronną wiedzę z zakresu nauk powiązanych z zarządzaniem, marketingiem oraz wieloma innymi dyscyplinami.

Uzyskane umiejętności i kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci zdobycie ciekawej i rozwijającej pracy dopasowanej do twojego wykształcenia i oczekiwań. Jako absolwent będziesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menadżerskich w dowolnych firmach i organizacjach.

Ponadto, idealnie odnajdziesz się w zawodzie specjalisty do spraw zarządzania informacją czy researchera. Równie ciekawym rozwiązaniem może okazać się praca w wywiadowniach gospodarczych, bibliotekach lub we wszystkich firmach, gdzie potrzebna jest pomoc w digitalizacji zasobów informacyjnych.

Dodatkowo, po zakończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych, zdobywać dalsze wykształcenie i tym samym zwiększyć swoje perspektywy zawodowe.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie informacją znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • broker informacji
 • specjalista zarządzania informacją
 • menedżer zawartości serwisów internetowych
 • biblioteki
 • firmy świadczące usługi informacyjne
 • wywiadownie gospodarcze
 • researcher
 • wydawnictwa
 • księgarnie
 • firmy i korporacje międzynarodowe

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie