Dodaj do ulubionych

Psychologia zdrowia studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Psychologia zdrowia to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku psychologia zdrowia:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA ZDROWIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Psychologia zdrowia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Psychologia zdrowia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia zdrowia

UCZELNIE, GDZIE PSYCHOLOGIA ZDROWIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Psychologia zdrowia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA ZDROWIA STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA ZDROWIA STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA ZDROWIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia zdrowia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA ZDROWIA:

 • znajomość różnorodnych dziedzin i nurtów psychologicznych
 • wiedza z obszaru genetyki
 • kompetencje miękkie
 • umiejętność stawiania diagnozy i wdrażania odpowiedniej terapii
 • znajomość podstaw psychiatrii
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • znajomość terminologii branżowej

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia zdrowia?

 

1. Tryb studiów

Kierunek psychologia zdrowia można realizować zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym.

Pierwsza opcja, ze względu na obowiązek codziennego uczęszczania na zajęcia, będzie odpowiednia dla osób które mogą w pełni poświęcić się obowiązkom akademickim i nauce.

Jeżeli natomiast chciałbyś połączyć zdobywanie wykształcenia z innymi aktywnościami, to zdecyduj się na studia niestacjonarne. 

 

Studia na kierunku Psychologia zdrowia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na ten kierunek będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk psychologicznych, społecznych i medycznych.

 

W siatce zajęć znajdzie się wiele rozwijających i interesujących przedmiotów, takich jak:

 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychometria, zdrowie publiczne,
 • psychosomatyka,
 • podstawy psychiatrii
 • psychologia rodziny. 

 

Jako student poznasz także różnorodne szkoły i dziedziny psychologiczne oraz nauczysz się wielu metod i technik terapeutycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Co więcej, zyskasz cenne kwalifikacje medyczne i zaznajomisz się z takimi zagadnieniami, jak genetyka, podstawy anatomii układu nerwowego czy neurologia.

Oprócz wiedzy kierunkowej, wykształcisz także niezwykle istotne kompetencje miękkie i nauczysz się komunikacji z pacjentem i rodziną chorego i pracy zespołowej, co jest niezwykle ważne w zawodzie psychologa.

W programie nauczania przewidziano także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych uczelni.

 

3. Nabywane umiejętności

Program nauczania na kierunku psychologia zdrowia będzie oscylował głównie wokół nauk psychologicznych i społecznych. Studenci, będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat wszystkich dziedzin psychologii, między innymi psychologi edukacji, pracy czy rozwoju.

W trakcie licznych zajęć, wykładów i warsztatów dowiesz się więcej na temat czynników psychologicznych wpływających na nasze zdrowie i ogólne samopoczucie oraz nauczysz się podejmować działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

Ponadto, poznasz różnorodne metody i techniki terapeutyczne, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. W programie kształcenia znajdą się także obieralne bloki specjalizacyjne. Ich aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Psychika może mieć bardzo duży wpływ na nasz ogólny stan zdrowia i samopoczucie. Odpowiednie nastawienie może nam pomóc w walce z chorobą i przyczynić się do szybszej rekonwalescencji.

Z drugiej strony zła kondycja psychiczna oraz występujące na tym tle zabuczenia często są przyczyną chorób psychosomatycznych, czyli zależnych od czynników psychologicznych. Na gruncie tych założeń powstał odrębny dział psychologii, jakim jest psychologia zdrowia, która zajmuje się badaniem wpływu zjawisk psychicznych na ogólny stan zdrowia człowieka.

Jeżeli interesujesz się zagadnieniami z pogranicza medycyny i psychologii i chciałbyś rozwijać się w tym kierunku, to powstały studia idealnie dopasowane do twoich potrzeb. Kierunek psychologia zdrowia będzie odpowiednim wyborem dla osób ambitnych, których pasjonuje ludzka psychika oraz nauki medyczne, społeczne i psychologiczne.

 

5. Gdzie studiować Psychologię zdrowia

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Psychologia zdrowia:

 

Ile trwają studia na kierunku psychologia zdrowia?

Studia na kierunku Psychologia zdrowia trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Studia na kierunku psychologia zdrowia dostępne są obecnie w formie jednolitych studiów magisterskich. Jeżeli zdecydujesz się na realizacje tego kierunku, na naukę będziesz musiał poświęcić pięć lat, czyli dziesięć semestrów.

Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA ZDROWIA:

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów psychologicznych nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem stabilnej i ciekawej pracy. Uzyskana wiedza i kompetencje otworzą przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Jako absolwent kierunku psychologia zdrowia będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie z powodzeniem wykorzystasz swoją wszechstronną wiedzę psychologiczną i medyczną. Co więcej, idealnie odnajdziesz się jako pracownik szpitali, hospicjów i domów opieki społecznej.

Równie ciekawą i przyszłościową opcją może być zatrudnienie w fundacjach, ośrodkach edukacyjnych czy klubach sportowych.

Absolwenci często decydują się na rozpoczęcie kariery naukowej i związanie swojej przyszłości z ośrodkami badawczymi lub uczelniami wyższymi. Po ukończeniu studiów magisterskich możesz także kontynuować naukę na studiach podyplomowych i doktoranckich i tym samym zyskać nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

 

Absolwent psychologii zdrowia znajdzie zatrudnienie w m. in.:

 • hospicja
 • szpitale
 • poradnie zdrowia psychicznego
 • prywatne gabinety lekarskie
 • domy opieki społecznej
 • ośrodki terapii uzależnień
 • zakłady poprawcze i wychowawcze
 • fundacje
 • stowarzyszenia

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA ZDROWIA

Komentarze (0)