Dodaj do ulubionych

Inżynieria biochemiczna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Inżynieria biochemiczna zajmuje się hodowlą żywych organizmów oraz procesy wyodrębniania ich produktów w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym czy spożywczym. Dzięki tym studiom będziesz wydajnie hodować mikroorganizmy oraz komórki roślinne, co przygotuje Cię do pracy w szeroko pojętym przemyśle spożywczym, przetwórczym biomasy oraz w firmach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Jeżeli zatem Twoją mocną stronę są nauk ścisłe i nie są Ci straszne godziny w laboratorium to Inżynieria biochemiczna może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Na początku studiów zapoznasz się z podstawami chemii, fizyki i biologii, które są niezbędne do dalszego studiowania przedmiotów biochemicznych. Kolejne semestry obejmują takie zajęcia jak: biologia stosowana, biochemia, genetyka i inżynieria metaboliczna, inżynieria bioproduktów. Wiedzę teoretyczną przełożysz na praktykę podczas badań nad optymalnymi warunkami wzrostu komórek czy rozwijania metod biotechnologicznych. Będziesz mieć także okazję do współpracy z chemikami i biologami w ramach przenoszenia technologii wytwórczych ze skali laboratoryjnej do wielkoprzemysłowej.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria biochemiczna? W nieustannie rozwijającej się branży działa wiele firm, taki jak: Polfa, Mabion, BTL, Proteon Pharmaceuticals czy Teva). Pracę będzie mógł też podjąć w sektorze gospodarki komunalnej przetwarzające odpady, biomasę lub oczyszczające ścieki. Co więcej, możesz szukać zatrudnienia przy wielko-tonażowej produkcji leków, szczepionek i produktów spożywczych, a także w zakresie bezpieczeństwa zakładów przemysłowych oraz bezpieczeństwa produktów. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, więc jeżeli Twoją mocną stroną są nauki ścisłe oraz przyrodnicze to na pewno powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię biochemiczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: chemia, biologia, fizyka i astronomia, matematyka, język obcy.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Inżynieria chemiczna i biochemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria chemiczna i biochemiczna

Inżynieria biochemiczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria biochemiczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię biochemiczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • podstaw technologii zrównoważonych oraz ochrony środowiska,
 • zjawiska i procesy inżynierii chemicznej i procesowej, podstawowych zasad i praw leżących u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej,
 • klasyfikacji pierwiastków, związków chemicznych i wiązań chemicznych, wykorzystywania obliczeń bazujących na stechiometrii, określania właściwości organicznych na podstawie ich budowy,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria chemiczna i biochemiczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek inżynieria chemiczna i biochemiczna jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk ścisłych i technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku inżynieria chemiczna i biochemiczna zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu biotechnologii, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii chemicznej. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Podstawy mikrobiologii
 • Procesy cieplne i wymienniki ciepła

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku rozwiniesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student nauczysz się zastosowania swojej wiedzy z zakresu biologii, chemii i nanotechnologii w praktyce. Tym samym poznasz zasady wytwarzania różnorodnych produktów, metodami biotechnologicznymi. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób przeprowadzać badania laboratoryjne, przy zastosowania zaawansowanej aparatury badawczej. W planie zajęć znajdzie się także lektorat z języka obcego, którego ukończenie znacznie zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i biochemiczna będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria biochemiczna

Absolwent kierunku inżynieria biochemiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w sektorze gospodarki komunalnej przetwarzające odpady, biomasę lub oczyszczające ścieki,
 • pracownik przy wielko-tonażowej produkcji leków, szczepionek i produktów spożywczych,
 • pracownik firmy farmaceutycznej,
 • pracownik w przemyśle chemicznym,
 • pracownik w przemyśle kosmetycznym.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA

Komentarze (0)