Dodaj do ulubionych

Inżynieria ekologiczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria ekologiczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Inżynieria ekologiczna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Inżynieria ekologiczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria ekologiczna

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię ekologiczną

Program studiów i przedmioty

Inżynieria ekologiczna to kierunek, który przede wszystkim kształci w zakresie nauk przyrodniczych, takich jak: biologia, leśnictwo oraz ochrona środowiska. Nie zabraknie także przedmiotów ścisłych w dziedzinie biologia, fizyki czy chemii.

Poznasz metody statystyczne niezbędne do analiz zjawisk i procesów zachodzących w środowisku i technologiach środowiskowych. Co więcej, zdobędziesz wiedzę na temat współczesnych globalnych problemów dotyczących zachowania bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju czy produkcji żywności. Jednym zdaniem – staniesz się ekspertem w sprawie szeroko pojętej ekologii oraz inżynierii środowiska.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • biologii, ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii i hydrauliki z uwzględnieniem efektów aktywności człowieka w otaczającym go środowisku,
 • oceny efektywności stosowania technik oraz technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska,
 • rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania,
 • oceny stanu środowiska i skutków zmian spowodowanych użytkowaniem środowiska, zmianami klimat, inwestycjami infrastrukturalnymi i przemysłowymi
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA EKOLOGICZNA?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszych czasach ochrona środowiska stała niezwykle ważnym aspektem życia. Dlatego też tak ważne jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ekologii. Chcesz mieć realny wpływ na planowanie rozwoju społeczeństw w ich naturalnym środowisku z korzyścią dla obu stron?

Jesteś zainteresowany tematami ekologicznymi, a w szkole Twoją mocną stroną są nauki przyrodnicze? Jeżeli tak to Inżynieria ekologiczna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

3. Gdzie studiować inżynierię ekologiczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria ekologiczna:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria ekologiczna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria środowiska? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w administracji rządowej oraz samorządowej, instytutach naukowych parkach narodowych i krajobrazowych, w organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych.

Pracę znajdziesz także w firmach zajmujących się monitorowaniem stanu środowiska czy energią z odnawianych źródeł. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z wyżej wymienionych zawodów to Inżynieria środowiska to może być kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku inżynieria ekologiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w administracji rządowej oraz samorządowej,
 • pracownik instytucji resortowych,
 • instytutach naukowych parkach narodowych i krajobrazowych,
 • pracownik w organach inspekcji ochrony środowiska,
 • pracownik w firmach zajmujących się poszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

Komentarze (0)