Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna

Dodaj do ulubionych

Inżynieria i gospodarka wodna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Inżynieria i gospodarka wodna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Inżynieria i gospodarka wodna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Inżynieria i gospodarka wodna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Inżynieria i gospodarka wodna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Inżynieria i gospodarka wodna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Inżynieria i gospodarka wodna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię i gospodarkę wodną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna? Studia kształcą w zakresie nauk przyrodniczych. Przykładowymi przedmiotami będą: hydrologia, chemia wody i gleby, hydraulika i hydrodynamika, mechanika gruntów oraz budownictwo wodne.

Jako absolwent kierunku otrzymasz tytuł inżyniera lub, w przypadku studiów drugiego stopnia, tytuł magistra inżyniera. Stanowi to podstawę do ubiegania się o uprawnienia zawodowe w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • gospodarki wodnej oraz wiedzy ogólnej z zakresu nauk o ziemi i nauk przyrodniczych,
 • inwestycji z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji, do eksploatacji obiektów ochrony przeciwpowodziowej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz do kierowania zespołami pracowniczymi,
 • interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne,
 • rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek inżynieria i gospodarka wodna jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

 

Studia na kierunku  inżynieria i gospodarka wodna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk technicznych i przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria i gospodarka wodna będą miały okazję rozwinąć swoją wiedzę z zakresu inżynierii, nauk przyrodniczych i ścisłych oraz hydrologii. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • ekologia środowiska wodnego
 • prawo i administracja wodna
 • hydraulika i hydrodynamika
 • ochrona przed powodzią

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się planowania i projektowania inwestycji związanych z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób wykonywać pomiary diagnostyczne oraz badania eksploatacyjne. W planie zajęć znajdzie się lektorat z języka obcego, na którym rozwiniesz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Deficyt wody na świecie stworzył potrzebę wykształcenia specjalistów w zakresie efektywnej eksploatacji wody oraz monitorowania jej zasobów. Niezwykle ważne jest także wykorzystanie wody w przemyśle, rolnictwie czy łagodzeniu skutków suszy.

Dzięki Inżynierii i gospodarce wodnej to Ty możesz dołączyć do grona ekspertów w tej dziedzinie! Jeżeli zatem chcesz poznać tajniki równowagi ekologicznej oraz systemów hydrotechnicznych to ten kierunek może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej.

 

5. Gdzie studiować inżynierię i gospodarkę wodną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria i gospodarka wodna:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w zarządach gospodarki wodnej przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, instytucjach i urzędach administracji terytorialnej oraz biurach projektów i doradztwa.

Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z wyżej wymienionych profesji, a dodatkowo Twoją mocną stroną są nauki przyrodnicze to Inżynieria i gospodarka wodna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku inżynieria i gospodarka wodna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w zarządach gospodarki wodnej przedsiębiorstwach budownictwa wodnego,
 • pracownik w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
 • pracownik instytucji i urzędów administracji terytorialnej
 • pracownik biur projektów,
 • pracownik w firmie zajmującej się energetyką wodną.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Komentarze (0)