Pedagogika - Rzeszów

Pedagogika - Rzeszów

Pedagogika - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

na kierunku pedagogika 

Odkryj kierunek pedagogika w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Rzeszowski oferuje 130 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UR oraz uczelni niepublicznejCeny wahają się od 3700 zł do 3800 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Pedagogika w Rzeszowie? Aby dołączyć do grona studentów, należy bardzo dobrze poradzić sobie na maturze z następującymi przedmiotami: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski, 
 • język obcy.

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Gdyby stworzyć listę kilku skojarzeń ze słowem „pedagogika”, które są najczęściej wymieniane przez przypadkowych zapytanych o to ludzi, z pewnością wyodrębniłoby się najwięcej określeń opisujących pracę z dziećmi i w placówkach oświatowych. Jednak praca pedagoga zawiera w sobie znacznie więcej innych dziedzin, bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem człowieka na wszystkich etapach życia, co sprawia, że dziedzina ta jest niezwykle szeroka

Czy Pedagogika tłumaczy jak pracować z dziećmi? Tak. Ale to tylko część jej założeń. Pedagogika tłumaczy jak pracować z dziećmi, dorosłymi i seniorami, gdyż każdy potrzebuje pomocy i wsparcia, i co istotne, inaczej ono powinno wyglądać dla każdej z tych grup. Pedagogika wychowuje, naprowadza, podsyła pomysły rozwiązywania różnych, życiowych problemów, bowiem każdy z etapów życia człowieka jest związany z jego szeroko pojętym rozwojem.

Dlatego program kształcenia, oferowany przez studia w Rzeszowie na kierunku Pedagogika,skierowany jest do osób wrażliwych, otwartych i pomysłowych, bo tylko tacy zdołają sprostać wyzwaniom, które nierozerwalnie łączą się ze specyfiką opisywanego kierunku oraz przyszłej pracy zawodowej.

 

 

 

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Pedagogika w Rzeszowie stawia, przede wszystkim, na przekazywanie wiedzy ogólno-pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, która zdaje się być niezbędna do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczo- wychowawczej, czy też funkcjonowania współczesnych mediów i wpływu ich na odbiorców w różnym wieku. Ilość oferowanych studentom specjalności świadczy o tym, że jest to kierunek niezwykle potrzebny, a także uświadamia, że wsparcia może wymagać większa grupa ludzi, niezależnie od wieku.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Studia pedagogiczne to wyzwanie, któremu sprostają jedynie nieliczni. Coraz poważniej rozważasz aplikację na Pedagogikę w Rzeszowie, ale nie jesteś pewien, czy twoja kandydatura zostanie rozpatrzona pomyślnie, a jeśli tak, to czy będzie ci pisany sukces? Spróbuj odpowiedzieć sobie na poniższe pytania, co być może rozwieje nieco rodzących się wątpliwości.

Jesteś zainteresowany funkcjonowaniem sfery emocjonalnej, psychicznej i uczuciowej człowieka w różnych dziedzinach życia? Fascynuje cię społeczeństwo jako całość, przez co z łatwością zauważasz zależności przyczynowo – skutkowe w nim występujące? Masz zdolność do prowadzenia empatycznej rozmowy i umiejętność zrozumienia niemal każdego człowieka? Nauki humanistyczne i społeczne są twoim konikiem?

Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno z tych pytań będzie doskonałym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Pedagogika w Rzeszowie.

Pedagogikę w Rzeszowie można studiować dwojako – w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego. Chciałbyś wiedzieć, czym dokładnie różnią się te opcje i która z nich byłaby dla ciebie najwłaściwsza? Jeżeli planujesz podjąć pełnoetatową pracę lub wywiązać się z innych czasochłonnych zobowiązań i równocześnie studiować Pedagogikę, powinieneś zdecydować się na tryb niestacjonarny – zagwarantuje ci on weekendową naukę w trakcie zjazdów odbywających się najczęściej dwa razy w miesiącu.

Studia stacjonarne, czyli dzienne, powstały dla tych, którzy pragną poświęcić się edukacji na wybranym kierunku poprzez wyrażenie gotowości do pojawiania się na obowiązkowych zajęciach i wykładach w ciągu pięciu dni roboczych.

4. Wiedza i umiejętności

Siatka studiów, z jaką zetkniesz się na Pedagogice w Rzeszowie, została zaprojektowana w taki sposób, aby wszyscy absolwenci, dzięki zgłębionej wiedzy, byli w stanie z dużym sukcesem wziąć odpowiedzialność za swoich podopiecznych w trakcie przyszłego życia zawodowego.

Przygotuj się na kompleksową naukę podejmowania interwencji pedagogicznych w zależności od problemu, z jakim boryka się skierowana do ciebie jednostka, przyswojenie szerokiej wiedzy psychologicznej, pozwalającej zrozumieć sytuację podopiecznych oraz wiele innych niezwykle cennych i kluczowych kompetencji zawodowych.

Wymagania na Pedagogikę w Rzeszowie są niemałe, także dlatego by potem, w trakcie nauki poradzić sobie z długą listą przedmiotów do zaliczenia. A znajdują się na niej:

 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • psychologia rozwoju i wychowania,
 • kultura żywego słowa,
 • psychologia mediów,
 • diagnostyka resocjalizacyjna,
 • probacja i kuratela sądowa.
Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Rzeszowie dzielą się na takie, których program edukacji rozdzielony jest na dwa komplementarne etapy oraz jednolite magisterskie. Pedagogika w Rzeszowie należy do pierwszej, zdecydowanie bardziej licznej, z wymienionych grup.

Zatem co to oznacza w praktyce? Jako student rozpoczynający opisywany kierunek studiów zmierzysz się z trzyletnim cyklem nauki, składającym się z sześciu semestrów oraz wieńczonym dyplomem licencjata i możliwością podjęcia pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia. Jednak to nie wszystko, co Pedagogika ma do zaoferowania.

Dwuletnie studia magisterskie drugiego stopnia przeprowadzą cię przez krętą ścieżkę dalszej edukacji, umożliwiając zgłębienie takiej wiedzy i umiejętności, które w adekwatny sposób odpowiedzą na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika w Rzeszowie? Pozwalającą na codzienne obcowanie z jednostkami zmagającymi się z problemami życia codziennego o różnym nasileniu, a często również dotkniętymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi, których leczenie wymaga specjalistycznej pomocy. Jednym słowem praca pedagoga, niezależnie od tego, jaki odłam nauki wybierze, to niesamowicie odpowiedzialne zadanie, któremu sprostają jedynie wykwalifikowani absolwenci Pedagogiki.

Jako absolwent będziesz miał szansę na znalezienie zatrudnienia w placówkach oświatowych takich, jak żłobki, przedszkola, szkoły oraz świetlice środowiskowe, zapewniając sobie możliwość pracy z dziećmi w różnym wieku.

Kolejną alternatywą dla wszystkich absolwentów jest zatrudnienie się w poradniach specjalistycznych oraz instytucjach pomocy społecznej. Jeżeli zdecydujesz się na taką pracę, staniesz przed trudnym zadaniem poprawnego diagnozowania zaburzeń rozwojowych u dzieci oraz wdrażaniu odpowiednich działań, zmierzających do niesienia pomocy najmłodszym ze środowisk patologicznych i dysfunkcyjnych.

Jeżeli charakteryzuje cię zamiłowanie do prawa i wszelakich kodeksów, zatrudnisz się w sądownictwie, czuwając nad poprawnym przebiegiem każdej rozprawy, w której wezmą udział małoletni.

Ponadto po ukończeniu Pedagogiki w Rzeszowie zatrudnisz się w:

 • agencjach pośrednictwa pracy,
 • ochotniczych hufcach pracy,
 • powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy.

Jak sam widzisz, wachlarz możliwości zawodowych, generowany przez studia pedagogiczne w Rzeszowie, zapewni ci szansę na zdobycie zatrudnienia zgodnego z osobistymi predyspozycjami, przekonaniami i zainteresowaniami, co pomoże uniknąć przedwczesnego wypalenia zawodowego i przyczyni się do prowadzenia satysfakcjonującego życia.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Rzeszowie

Uczelnie w Rzeszowiena których można podjąć studia na kierunku Pedagogika, ustalają własne procedury rekrutacyjne, którym należy sprostać, aby mieć szansę na dołączenie do grona studentów. Podążanie z zamkniętymi oczami po nieznanym dotychczas gruncie z dużym prawdopodobieństwem poskutkuje przewróceniem się, dlatego żeby dobrze wypaść na rekrutacji, należy zawczasu poznać jej regulamin.

Przedmiotami wiodącymi, czyli takimi, z których warto uzyskać jak najwyższy wynik procentowy najlepiej na maturalnym poziomie rozszerzonym, to matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski oraz język obcy nowożytny. Jeżeli chcesz starać się o zakwalifikowanie na studia pierwszego stopnia, rozpocznij naukę do egzaminu już dzisiaj.

Jeżeli natomiast posiadasz już tytuł licencjata z Pedagogiki lub dziedzin pokrewnych, a chcesz kontynuować kształcenie na drugim stopniu studiów, zdobądź dobre oceny na dyplomie ich ukończenia – to właśnie one zadecydują o twoim przyjęciu.

Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata z przedmiotowych olimpiad o zasięgu ogólnopolskim to nie tylko ogromny powód do dumy, ale również klucz do niemal wszystkich furtek prowadzących do rozpoczęcia studiów na wybranym kierunku studiów.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Elektroniczna rejestracja kandydatów to wszystkim dobrze znany proces, którego efektem jest wyrażenie chęci do podjęcia studiów na wybranym wcześniej kierunku oraz uzupełnienie proflu kandydata osiągniętymi wynikami na drodze poprzednich lat edukacji. Zatem jeżeli marzysz o rozpoczęciu nauki na Pedagogice w Rzeszowie, najpierw wybierz uczelnię oferującą ten kierunek, a następnie zarejestruj swoją kandydaturę za pośrednictwem internetowej strony danego ośrodka akademickiego.

Aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych na studia, należy dostarczyć następujące dokumenty w ustalonym odgórnie terminie:

 • fotografię o wymiarach określonych przez regulamin wybranej uczelni,
 • kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego etapu edukacji
 • dokument tożsamości
 • wypełniony formularz rekrutacyjny ze strony internetowej uczelni

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Rzeszowie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Miasto, w którym chcemy studiować należy wybrać dokładnie. Nie tylko kierunek studiów jest kluczowy w perspektywie dalszego życia zawodowego, równie istotne jest miasto, które zagwarantuje uzyskanie potrzebnych umiejętności. By pomóc kandydatom w podjęciu tej ważnej decyzji, warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Pedagogika w Rzeszowie opinie?

Milena, studentka ostatniego roku Pedagogiki w Rzeszowie, mówi:

„Od początku liceum zakładałam, że będę studiować w Rzeszowie, bo tutejsze uczelnie prezentują wysoki poziom i miasto daje wiele możliwości młodym ludziom. Potem został już tylko wybór kierunku kształcenia. Od zawsze lubiłam dzieci i chciałam wiązać przyszłość z pracą z nimi. Pedagogika w Rzeszowie to wymagające studia, dla ambitnych.”

Kierunki pedagogiczne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

Komentarze (0)