Pedagogika - Wrocław

Pedagogika - Wrocław

Pedagogika - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

Pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Wrocławski oferuje 130 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelniach niepublicznychCeny wahają się od 4950 zł do 5050 zł za pierwszy rok studiów.

 

W czasie studiów na kierunku pedagogika studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych, historycznych oraz socjologicznych. Ponadto nauczą się oceny stopnia rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych oraz wdrażania odpowiedniej terapii i wspomagania pedagogicznego. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić zajęcia z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych.

 

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, placówkach socjalizacyjnych, świetlicach, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka czy w wydawnictwach o tematyce pedagogicznej.

 

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia na kierunku pedagogika cieszą się dużą popularnością także ze względu na interdyscyplinarność kształcenia. Osoby, które decydują się na naukę na tym kierunku, najpierw muszą wziąć udział w procesie rekrutacji, a w nim najważniejszą rolę odgrywają wyniki, otrzymane podczas egzaminu maturalnego.
Studia pedagogiczne we Wrocławiu dają bardzo wiele możliwości, jednak by je otrzymać, trzeba ukończyć studia, a najpierw się na nie dostać. By zasilić listę osób przyjętych, musisz zdawać przedmioty takie jak: język polski, język obcy nowożytni oraz do wyboru: historię, biologię lub wiedzę o społeczeństwie. Wybierz taki przedmiot, który także w przyszłości przełoży się na efekty twojego kształcenia, a swoje przygotowania do matury rozpocznij już dziś.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

 

1. Dla kogo ten kierunek

Nie od dziś wiadomo, że przekazywanie dobrych wzorców młodym pokoleniom pozytywnie wpłynie w przyszłości na funkcjonowanie społeczeństwa. Inwestycja we wszechstronną edukację dzieci powinna stanowić podstawowy cel funkcjonowania każdej państwowości. Przekazywanie wzorców i wartości to owocna inwestycja, ponieważ nie kształtuje wyłącznie jednostkowych postaw, lecz wpływa na jakość życia wszystkich grup społecznych. O tym wszystkim wiedzą osoby, które zdecydowały się na studia na kierunku pedagogika.
To studia, które od wielu dekad cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, ponieważ dostrzegamy potrzebę zaszczepiania odpowiednich wzorców zachowań u innych ludzi. Pedagogika w najogólniejszym rozumieniu to zespół nauk o wychowaniu, w skład których wchodzą różne formy wychowawcze. Jeżeli jesteś osobą, która dostrzega w sobie powołanie do wykonywania tego bardzo trudnego i odpowiedzialnego zawodu pedagoga, to studia na tym kierunku będą dla ciebie stworzone.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.


3. Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu dostrzegają, jak popularne są studia na kierunku pedagogika, więc ich oferta jest niezwykle bogata. Przeanalizuj, który program kształcenia będzie najbardziej odpowiadać twoim oczekiwaniom i ambicjom. Jeżeli zdecydujesz na studia we Wrocławiu, to będziesz mógł wybierać spośród ofert: Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i Wyższej Szkoły Zarządzania. Każda z tych uczelni zakłada, że jej absolwenci będą pedagogami o dużej wiedzy, którą będą się mogli dzielić w swojej karierze zawodowej.
Studia pedagogiczne we Wrocławiu cechuje interdyscyplinarność, ponieważ osoby kształcące się na tym kierunku, poznają wiele zagadnień humanistyczno-społecznych. Dobry pedagog posiada rozbudowaną wiedzę filozoficzną, historyczną i socjologiczną. Wszystkie te aspekty pomogą ci w zdobyciu wiedzy pedagogicznej, dzięki której będziesz mógł uczestniczyć w rozwijaniu wychowawczym nie tylko dzieci, ale także młodzieży i dorosłych.
 


4. Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia, które będzie odpowiadać ich umiejętnościom. Należy jedynie pamiętać, że kształcenie na tym kierunku powinno się wiązać z pasją i zaangażowaniem, ponieważ jedynie powołanie chroni pedagogów przed wypaleniem zawodowym. Studia we Wrocławiu przygotowują do pracy w różnego rodzaju ośrodkach edukacyjnych takich jak szkoły i przedszkola.
W zależności od ukończonej specjalizacji możesz także znaleźć pracę w domach dziennego pobytu, domach poprawczych, czy nawet więzieniach, jednak to praca, która wymaga szczególnych predyspozycji i odporności psychicznej. Przyszli pedagodzy mogą podejmować współpracę z psychologami w placówkach ochrony zdrowia psychicznego, ich wykształcenie pozwala na prowadzenie różnego rodzaju warsztatów.

Studia na kierunku pedagogika cieszą się wyjątkową popularnością. Zatem uczelnie we Wrocławiu starają się zrobić wszystko, by ich oferta kształcenia była atrakcyjna dla większości absolwentów szkół średnich. Jednym z takich udogodnień, które przyciągnie więcej osób zainteresowanych, jest możliwość rozpoczęcia nauki albo w trybie stacjonarnym albo zaocznym.

Studia dzienne są obecnie najbardziej popularne, ponieważ wiedza jest zdobywana przez studentów systematycznie. Mają oni nieustanny kontakt z wykładowcami, co znacznie przekłada się na efekty kształcenia. Dodatkowo, jeżeli zdecydujesz się rozpocząć studia dzienne na państwowej uczelni, to będziesz zwolniony z opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne mają charakter weekendowych zjazdów naukowych. Studenci mają czas wolny w tygodniu, więc mogą go poświęcać na inne aktywności. Warto jedynie pamiętać, że studia zaoczne są płatne, a większość materiału teoretycznego musi być opanowana we własnym zakresie.

5. Program studiów i przedmioty

Studia pedagogiczne muszą obejmować wiele interdyscyplinarnych treści kształcenia. Przyszli pedagodzy muszą przede wszystkim stanowić przykład dla swoich wychowanków. Blok przedmiotów ogólnych zadedykowany jest dla wszystkich studentów. Będą oni zgłębiać różnego rodzaju zagadnienia humanistyczno-społeczne, które przy odpowiedniej interpretacji mogą posłużyć za skuteczne narzędzia pedagogiczne. Zatem obszary wiedzy interdyscyplinarnej związane są z dziedzinami takimi jak:

 • filozofia;
 • socjologia;
 • historia.

 

Warto także podkreślić rolę psychologii. Podstawowe kwalifikacje z tej dziedziny są niezbędne w pracy absolwentów studiów pedagogicznych. Będą oni nieustannie wychowywać i kształtować odpowiednie postawy nie tylko dzieci, ale i dorosłych, więc muszą oni korzystać ze zdobyczy wiedzy psychologicznej, która odnosi się do ludzkich motywacji i zachowań. Cykl edukacyjny na tym kierunku studiów opiera się przede wszystkim na zgłębianiu tajników pedagogiki – poznają jej ogóle teorie, założenia oraz historię. Jednak najważniejsza część nauki na tym kierunku wiąże się z wyborem odpowiedniej specjalizacji, która będzie rozwijać już bardzo wąskie kwalifikacje przyszłych pedagogów. Mogą oni wybierać spośród specjalizacji takich jak:

 • resocjalizacja;
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna;
 • pedagogika opiekuńcza z terapią itd.

 

Wybór odpowiedniej specjalizacji jest bardzo istotny, ponieważ rzutuje na przyszły rozwój kariery zawodowej. Warto także pamiętać, że studiom na tym kierunku powinna towarzyszyć przede wszystkim pasja. Pedagodzy muszą posiadać szereg kompetencji społecznych takich jak otwartość, komunikatywność, tolerancja, empatia, chęć do niesienia pomocy innym. To niezwykle ważne cechy, które sprawią, że wykonywanie zawodu pedagoga nie będzie jedynie obowiązkiem, lecz także życiową misją.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studenci swoją przygodę z pedagogiką rozpoczynają od trzyletnich studiów pierwszego stopnia. To niezwykle intensywny czas nauki, ponieważ wszystkie osoby, kształcące się na tym kierunku, poznają niezbędną i podstawową wiedzę do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu pedagoga. Na koniec kształcenia na tym stopniu studenci podchodzą do obrony pracy dyplomowej i otrzymują dyplom licencjata. 

Pełnię wykształcenia da jedynie rozpoczęcie studiów drugiego stopnia. Trwają one dwa lata i oczywiście nie są obligatoryjne (studenci mogą poprzestać na studiach licencjackich). Jednak ich podjęcie da wszechstronność wykształcenia, a to z kolei znacznie przełoży się na możliwości zawodowe i bardzo atrakcyjną pozycję na rynku pracy. W trakcie studiów drugiego stopnia wiedza studentów jest znacznie poszerzana o nowe zagadnienia. Osoby, kształcące się dalej, mają także szansę na usystematyzowanie wiedzy, która została pozyskana wcześniej. 

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak pedagogika przygotowują do pracy jedynie najlepszych specjalistów, którzy mogą podejmować różnorodne działania zawodowe związane z kształtowaniem odpowiednich postaw dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Wyjątkowo istotne w przypadku rozwoju kariery zawodowej pedagoga jest to, jaką specjalizację on ukończył. Oczywiście podstawowym miejscem jego pracy mogą być zarówno państwowe, jak i prywatne ośrodki edukacyjne takie jak szkoły i przedszkola.

Pedagodzy znają także pracę w różnego rodzaju domach kultury, ośrodkach aktywności twórczych, czy w ogóle miejscach, które ze szczególną dbałością zajmują się rozwojem intelektualnym i wychowawczym. W ostatnich latach bardzo popularny jest zawód animatora, który wręcz stworzony jest dla absolwentów pedagogiki. Osoby te zajmują się opracowywaniem planu animacyjnego, w którym znaleźć się mogą różnego rodzaju zajęcia, rozwijającego różnego rodzaju aktywności twórcze nie tylko dzieci, lecz także dorośli.

Absolwenci pedagogiki mogą także znaleźć zatrudnienie w więzieniach, domach dziennej opieki, czy w ośrodkach resocjalizacyjnych. To wyjątkowo trudna praca, która musi się wiązać z zaangażowaniem i wysoką odpornością psychiczną. Jednak jeżeli do wykonywanego zawodu podchodzi się z pasją, to satysfakcja będzie gwarantowana.

Absolwenci wrocławskich uczelni mogą także podejmować owocną współpracę z psychologami w różnego rodzaju ośrodkach ochrony zdrowia psychicznego. Przygotowani są oni do prowadzenia terapii, warsztatów oraz ćwiczeń, których celem jest kształtowanie poprawnych zachowań społecznych. Zatem jak widzisz – możliwości zawodowe dla pedagogów są niezmierzone.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Pedagogika?

Studenci, którzy dopiero obronili pracę dyplomową, mogą szukać zatrudnienia nie tylko w oświacie, która jest najczęściej obieraną drogą przez absolwentów, ale także w firmach szkoleniowych, ośrodkach resocjalizacyjnych lub domach kultury. Wiele również zależy od wybranej specjalności i zainteresowań absolwenta. Najczęściej decydują się oni na stanowiska przedszkolanki, pedagoga specjalnego, pedagoga lub specjalisty resocjalizacji. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Przedszkolanka

Zawód przedszkolanki jest niezwykle odpowiedzialnym zawodem, ponieważ sprawuje ona opiekę nad grupą dzieci. Zajmuje się prowadzeniem zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz zabaw i integracji w grupie. Sprawuje piecze nad dziećmi podczas zabawy, pilnuje, aby dzieci zjadły posiłki oraz odpowiednio wypoczęły. Mediana zarobków przedszkolanki wynosi 3190 zł brutto miesięcznie.

 

Pedagog

Może on podejmować pracę w szkołach oraz różnych ośrodkach wychowawczych. Zajmuje się on prowadzeniem zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, przybliża uczniom zagrożenia, jakie płyną z zażywania używek, a także uczy, jak radzić sobie np. ze stresem. Uczniowie mogą również zgłaszać się do pedagoga szkolnego ze swoimi problemami, które mogą dotyczyć spraw prywatnych lub konfliktów z nauczycielami. Mediana zarobków wynosi 3760 zł brutto.  

 

Pedagog specjalny

Podejmuje on pracę w ośrodkach rehabilitacyjnych. Pedagog specjalny zajmuję się pracą z dziećmi chorymi lub z dysfunkcjami. Prowadzi z nimi zajęcia i ćwiczenia, które mają je usprawniać oraz korygować pewne dysfunkcje. Pomaga także rodzicom i kieruje ich jak pracować z dzieckiem w domu. Mediana zarobków wynosi 3790 zł brutto.

 

Specjalista resocjalizacji

Specjalista resocjalizacji najczęściej podejmuje pracę w ośrodkach resocjalizacyjnych dla młodzieży w więzieniach lub obejmują stanowisko kuratora. Zajmuje się resocjalizacją dzieci i młodzieży, sprawuje nad nimi nadzór. Jest on zwykle przydzielany dla dziecka lub nastolatka po popełnieniu przez niego wykroczenia. Specjalista resocjalizacji zajmuje się zadaniami, które zostały mu przydzielone przez sąd. Mediana zarobków wynosi około 6500 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek studiów Pedagogika jest propozycją Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 130 osób)
 • niestacjonarne (

 

Dla kogo studia na kierunku Pedagogika? Osoby, które lubią dzieci i chciałyby z nimi pracować w przyszłości, świetnie odnajdą się w roli pedagoga. Jednak kandydatom przyda się również zainteresowanie naukami humanistycznymi, społecznymi oraz biologią, ponieważ to właśnie na tych dziedzinach opierają się studia Pedagogiczne. Uniwersytet Wrocławski ma w swojej ofercie takie specjalności, jak:

 • edukacja dorosłych i marketing społeczny,
 • pedagogika opiekuńcza z terapią,
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna,
 • resocjalizacja.

Specjalności zostały tak dobrane, aby każdy student mógł znaleźć interesującą go ścieżkę rozwoju.

 

Studiując Pedagogikę, zostaniesz przygotowany do pracy w szkołach, przedszkolach oraz w prywatnych ośrodkach. W czasie zajęć poznasz zagadnienia z zakresu psychologii i poznasz etapy rozwoju dziecka, aby móc dostosować poziom nauki czy zabaw do danej grupy wiekowej. Poza zdobyciem szerokiej wiedzy z zakresu pedagogiki poznasz ogólne zagadnienia z filozofii i socjologii, a nawet z historii. Program studiów przewiduje także naukę języka obcego na poziomie B2 oraz obowiązkowe praktyki, które możesz odbyć np. w przedszkolu.

Plan zajęć przewiduje takie przedmioty z zakresu psychologii, resocjalizacji, biologii oraz pedagogiki specjalnej. W czasie praktyk będziesz prowadzić zajęcia dla dzieci, co doskonale przygotuje cię do wykonywania przyszłego zawodu.

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w szkołach na oddziałach nauczania wczesnoszkolnego, przedszkolach, żłobkach oraz w ośrodkach wychowawczych.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Pedagogika znajduje się w ofercie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Są studia realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są trzyletnie studia I stopnia, a następnie dwuletnie studia II stopnia.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Dla kogo są studia na kierunku Pedagogika? Na Pedagogice z pewnością odnajdą się osoby, których pasją jest praca z dziećmi oraz ich rozwój. Dolnośląska Szkoła Wyższa w swojej ofercie zawarła takie specjalności jak:

 • pedagog szkolny i doradca zawodowy,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapii,
 • doradca edukacji zdalnej,
 • edukacja małego dziecka,
 • sztuka w edukacji,
 • teaching english in a non-formal environment.

Dzięki takiemu wyborowi specjalności, każdy ze studentów może rozwijać się w interesującej go dziedzinie.

 

Studiując kierunek studiów Pedagogika, zdobędziesz wiedzę z psychologii, pedagogiki, historii, filozofii, a także kultury, która jest bardzo ważna i pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. Studenci poza blokiem zajęć ogólnych i ze specjalizacji, będą brać udział w przedmiotach, które dotyczą komunikacji werbalnej, ale także i niewerbalnej. Adepci dowiedzą się również w czasie zajęć jak opracowywać scenariusze lekcji, a także jak bawić się z dziećmi, aby te poprzez zabawę rozwijały się i uczyły pracować w grupie. Program studiów przewiduje obowiązkowy język obcy na poziomie B2 oraz praktyki, które mogą się odbywać w przedszkolach publicznych i niepublicznych, a także w żłobkach.

Absolwenci są przygotowani do pracy pedagoga i mogą podjąć pracę w specjalnych ośrodkach, domach kultury, przedszkolach, żłobkach, a także w poradniach.

Dowiedz się więcej

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Pedagogika specjalna jest propozycją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Są to jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Studia na kierunku Pedagogika specjalna przeznaczone są dla osób, które chcą poświęcić się pracy pedagoga i chciałyby zdobyć wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi chorymi lub z dysfunkcjami. W ofercie studiów znajdują się również specjalności, które są dostosowane do specyfiki pracy i zainteresowań studentów, dla studiów II stopnia, są to:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu,
 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową,
 • terapia zajęciowa z psychomotoryką,
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką.

 

A dla studentów jednolitych studiów magisterskich zaoferowano takie specjalności jak:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • logopedia,
 • pedagogika lecznicza,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • surdopedagogika.

 

Studiując Pedagogikę specjalną, zdobędziesz szeroką wiedzę nie tylko z zakresu pedagogiki, psychologii czy innych nauk społecznych, ale także z prawa, które dotyczy również przyszłych pedagogów, którzy chcieliby w przyszłości zajmować się resocjalizacją młodzieży. Poznasz również zasady rehabilitacji, aby móc jak najlepiej pomóc swoim podopiecznym. Studenci są zobowiązani do odbycia praktyk w placówkach zajmujących się dziećmi oraz młodzieżą z niepełnosprawnościami.

Studenci w czasie zajęć będą musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. prawa, rehabilitacji, edukacji wczesnoszkolnej, psychologii oraz resocjalizacji. W czasie studiów odbywają się również zajęcia z języka obcego, które mają przygotować studentów do posługiwania się językiem specjalistycznym na poziomie B2.

Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą podjąć pracę np. w państwowych oraz prywatnych ośrodkach, szkołach, przedszkolach oraz żłobkach. Możliwe jest również otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu

Studia na kierunku Pedagogika oferowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu realizowane są w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Pedagogika będzie świetnym wyborem kierunku studiów dla osób, które lubią pracę z dziećmi i młodzieżą, a także chcą zdobyć wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz edukacji. Wybierając Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, możesz wybrać jedną ze specjalności, są to:

 • resocjalizacja z profilaktyką uzależnień,
 • edukacja dorosłych i marketing społeczny,
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej,
 • socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • psychobiologia i psychosomatyka w edukacji.

Oferowane specjalności umożliwiają studentom zdobycie wiedzy z interesujących ich dziedzin.

Studiując Pedagogikę, zdobędziesz szeroką wiedzę, która umożliwi ci pracę nie tylko w szkołach, przedszkolach czy żłobkach, ale także w firmach szkoleniowych, domach kultury oraz w świetlicach. W czasie studiów będziesz brać udział w zajęciach z różnych dziedzin psychologii, historii, pedagogiki, a także z negocjacji i mediacji co jest niezwykle przydatną umiejętnością nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym. Program studiów obejmuje również naukę języka angielskiego na poziomie B2, co pozwoli adeptom poznać słownictwo specjalistyczne. Studenci są również zobowiązani do odbycia praktyk, gdzie będą mieli okazje do wykorzystania wiedzy z metodologii i edukacji w praktyce.

Absolwenci po odebraniu dyplomu mogą szukać pracy w organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych, domach kultury, firmach szkoleniowych i wielu innych. Mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą jak np. prywatne przedszkole.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika we Wrocławiu?

Studia pedagogiczne zajmują bardzo wysoką pozycję w rankingu najpopularniejszych kierunków. Jednak czy każda osoba, która je wybiera, stworzona jest do wykonywania tego niezwykle odpowiedzialnego zawodu? Czy każda osoba dostrzega w sobie powołanie? Zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie kształcenia na tym kierunku, zastanów się, czy masz te predyspozycje, które niezbędne są w pracy pedagoga:

 • otwartość;
 • tolerancja;
 • empatia;
 • chęć niesienia pomocy innym.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli dostrzegasz u siebie te cechy, to znaczy, że możesz poważnie pomyśleć o rozpoczęciu studiów pedagogicznych we Wrocławiu. Jednak zanim znajdziesz się na liście osób przyjętych, musisz najpierw wziąć udział w procesie rekrutacji. Twoją jedyną bronią będą jak najlepsze wyniki otrzymane podczas egzaminu dojrzałości. Przedmioty, które pomogą ci osiągnąć wymarzony cel, to: język polski oraz dowolny język obcy nowożytni. Oprócz tego musisz wybrać jeszcze jeden dowolny przedmiot: historię, biologię lub WOS.

Lubisz poszerzać swoją wiedzę i uważasz się za osobą ambitną. Jeżeli tak, to pomyśl koniecznie o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich osób, których zainteresowania wykraczają poza ramy szkoły średniej. Laureaci oraz finaliści olimpiad znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. W przypadku pedagogiki rozważ:

 • Olimpiadę Biologiczną;
 • Olimpiada Geograficzna;
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego itd.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych, ponieważ to dzięki nim twoja kandydatura zostanie rozpatrzona. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów takich jak: zdjęcia do legitymacji, świadectwo maturalne oraz skany dowodu.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne we Wrocławiu

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

Studia pedagogiczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studia dzienne i spotkania od poniedziałku do piątku, warto zastanowić się nad studiami zaocznymi realizowanymi w trybie weekendowym, czyli od piątku do niedzieli.

Studenci mają szansę rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalizacji takich jak na przykład: edukacja dorosłych i marketing społeczny, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, pedagogika opiekuńcza z terapią, resocjalizacja. Oferty specjalnościowe warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje szczegółową wiedzę pedagogiczną oraz ogólną wiedzę humanistyczną skupiającą się na psychologii, historii, socjologii czy filozofii. Studenci zdobywają wiedzę, która wyjaśnia, na czym polega psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy rozwój człowieka. Rozwijają predyspozycje komunikatywne i analityczne, które przekładają się na pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz prawidłową diagnozę ich potrzeb.

dowiedz się więcej na temat kierunku pedagogika studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu w trybie niestacjonarnym są płatne, a odnosi się to do wszystkich kierunków realizowanych w formie zaocznej lub wieczorowej. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu.

Czesne za rok studiów na kierunku pedagogika możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku pedagogika - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studenci pedagogiki niejednokrotnie bardzo poważnie podchodzą do swoich obowiązków, które wynikają z profilu kształcenia.

Daria, studentka pedagogiki, mówi:

Dla mnie – jako przyszłego pedagoga – postać Janusza Korczaka jest bardzo ważna. To on jako pierwszy mówił odważnie o prawach dziecka. Każde dziecko ma prawo do bycia szanowanym, tego przede wszystkim uczą mnie te studia, chcę tę wiedzę przekazywać innym, więc nie żałuję swojego wyboru.

Kierunki pedagogiczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (1)

oedsw odpowiedz

Drodzy Państwo, zapraszam wszystkich zainteresowanych na studia I stopnia na kierunku Pedagogika do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Szczegółowy opis tego kierunku oraz dostępne specjalności znaleźć można tutaj: dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/pedagogika Dodam, że aplikując na studia do 16 lipca można skorzystać z promocji zniżkowej i zaoszczędzić 600 zł dzięki zniżce w czesnym oraz 85 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. Zapraszam! W razie pytań służę pomocą Pozdrawiam, Online Ekspert Dolnośląskiej Szkoły Wyższej