Pedagogika - Zielona Góra

Pedagogika - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia Zielona Góra 2021 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Pedagogika w Zielonej Górze to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika , w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Zielonogórski oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UZ.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Zielonej Górze?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • język polski
 • przedmiot dodatkowy

 

Studia pedagogiczne w Zielonej Górze uchodzą za jedne z najpopularniejszych kierunków humanistyczno-społecznych. Rekrutacja przewiduje wiele miejsc, jednakże zdaje się, że kandydatów jest jeszcze więcej. Musisz postarać się o najwyższe oceny z egzaminów maturalnych i zadbać o bezpieczną pozycję na liście przyjętych. Oczywiście obowiązkowo musisz zdawać język polski, język obcy nowożytny i matematykę. Warto także zweryfikować przedmioty do wyboru, takie jak historia, biologia czy wiedza o społeczeństwie. Najlepiej zdawać je na poziomie rozszerzonym, by zapewnić sobie jak najwięcej punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Zielonej Górze - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA ZIELONA GÓRA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze kierunek studiów, jakim jest pedagogika oferują zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli myślałeś o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, idealne będą studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć spotkania weekendowe. Studia zaoczne są jednak płatne nawet na uczelniach publicznych.
 
 

 

Program kształcenia wypełniony jest najważniejszymi przedmiotami z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład:

 • emisję i higienę głosu,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • psychologię rozwoju człowieka w ciągu życia,
 • podstawy dydaktyki ogólnej,
 • pedagogikę seksualną,
 • współpracę i komunikację w grupie, instytucji i środowisku
 • i wiele innych.
Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Są obowiązkowe, obieralne i specjalizacyjne. Studia pedagogiczne w Zielonej Górze przewidują wiele ciekawych specjalności takich jak na przykład: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, resocjalizacja z prewencją kryminalną, projekt w kulturze i edukacji, logopedia i inne. Pamiętaj jednak o tym, że utworzenie się danej specjalności zależy od zainteresowań studentów. Warto śledzić oferty na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
Absolwenci zdobywają gruntowne wykształcenie, które sprowadza się do nauk z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Wiedzę, umiejętności praktyczne i niezbędne kompetencje zdobywają także w zakresie animacji kultury, edukacji medialnej, logopedii, pracy opiekuńczo-wychowawczej czy resocjalizacji. Zyskują także rozwinięte zdolności komunikacyjne, predyspozycje do pracy w grupie czy też zdolności empatyczne, które są niezwykle przydatne podczas próby nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Janusz Korczak twierdził: „Wszystko co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą jest nietrwałe, niepewne, zawodne”. Pedagodzy towarzyszą człowiekowi od najmłodszych lat po lata dojrzałe. Kształtują jego osobowość i nadzorują rozwój, służąc radami w chwilach zwątpienia. Są przewodnikami życiowymi i duchowymi tuż po rodzicach. Studia pedagogiczne odwołują się do metod i form organizacji procesów wychowawczych, dzięki czemu wpływają na kształtowanie życia człowieka. 

Kierunek pedagogika w Zielonej Górze to idealna droga dla osób empatycznych i komunikatywnych, które nie boją się kontaktu z drugim człowiekiem. Nie wystarczy fakt, że lubisz dzieci. Jako pedagog będziesz musiał/a docierać do dzieci i ich rodziców i zgłębiać tajniki działania psychiki człowieka, by wyjaśnić sobie, dlaczego działa w taki, a nie inny sposób. Jeśli uważasz, że masz predyspozycje pedagogiczno-dydaktyczne, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Zielonej Górze realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Zielonej Górze umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak pedagogika są niezwykle interdyscyplinarnymi dziedzinami życia, a zgłębiać je możesz na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii przygotował rzetelnie opracowany harmonogram zajęć i wiele interesujących specjalności.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku pedagogika w Zielonej Górze zdobywają kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku. Strefa nauczania skupia się na środowisku społecznym edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym. Studenci przygotowywani są do pracy w szkolnictwie i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, w systemie pomocy społecznej, w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, w wymiarze sprawiedliwości. 

Absolwenci poszerzają swoją wiedzę poprzez wybrane specjalności, dzięki którym mogą pracować w sferze animacji kultury, edukacji elementarnej, edukacji medialnej, logopedii, profilaktyki niedostosowania społecznego, resocjalizacji, pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na przedmiotach humanistycznych i społecznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład: teoretyczne podstawy wychowania, wprowadzenie do psychologii, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, filozoficzne podstawy pedagogiki, psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia, podstawy dydaktyki ogólnej, metody i techniki badań pedagogicznych i wiele innych. Przedmioty podzielone są na moduły ogólne, obieralne i specjalnościowe. Realizowane są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń, a także w czasie praktyk zawodowych.

 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • wprowadzenie do psychologii
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • filozoficzne podstawy pedagogiki

 

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Zielonej Górze?

Studia na kierunku Pedagogika w Zielonej Górze, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak pedagogika podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia tego typu możesz odbywać zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się egzaminem licencjackim. Pozwalają one rozpocząć pracę zawodową tuż po ukończeniu tego etapu kształcenia. 
Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kończą się one egzaminem magisterskim. Uzupełniają wiedzę zdobytą na etapie licencjatu i pozwalają zrealizować dodatkowe specjalności, a tym samym uatrakcyjnić swój profil na rynku pracy. Studia magisterskie może podjąć absolwent pedagogiki pierwszego stopnia lub nauki pokrewnej.

Jaka praca po kierunku pedagogika w Zielonej Górze?

Absolwenci kierunku pedagogika w Zielonej Górze mogą pracować w szkolnictwie i innych placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pomocy społecznej, służbie zdrowia, w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, w wymiarze sprawiedliwości, w poradniach specjalistycznych. Dzięki realizowanym specjalnościom studenci są przygotowywani do pracy w ramach animacji kultury, edukacji elementarnej, edukacji medialnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktyki niedostosowania społecznego, resocjalizacji czy logopedii. 
Absolwenci pedagogiki zgłębiają wiedzę odnoszącą się do rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, społecznym i psychologicznym.  Rozwijają się także w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tym samym znajdują zatrudnienie w placówkach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych, poradniach lub jako kuratorzy sądowi. Studenci mogą podjąć pracę w biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, w administracji publicznej, w przedszkolach, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych. 
Absolwenci pracują jako asystenci rodzinni, doradcy, nauczyciele klas początkowych szkół podstawowych, animatorzy, pedagodzy, opiekunowie w żłobkach, wychowawcy w placówkach resocjalizacyjni, wychowawcy w placówkach opiekuńczych. 
Studia pedagogiczne to kierunek interdyscyplinarny, pozwalający odnaleźć się w różnorodnych dziedzinach życia. Studenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w policji, wojsku, zakładach karnych, stowarzyszeniach edukacyjnych, administracji oświatowej. Wszystko zależy od specjalności, którą będziesz chciał realizować. Jeśli uważasz, że odnajdziesz się w roli pedagoga, warto już teraz zacząć przygotowania do nadchodzącej rekrutacji na studia.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Zielonej Górze?

Pedagogika studia w Zielonej Górze - uczelnie:

 • Uniwersytet Zielonogórski

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Zielonej Górze?

Pedagogika to bardzo ważna nauka, która odwołuje się do sfery psychicznej człowieka i środowiska, w którym on przebywa. Uczelnie w Zielonej Górze starają się wykształcić ekspertów w swojej dziedzinie, jednak warto pamiętać o tym, że nie jest to kierunek dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy nauki humanistyczne i społeczne nie sprawiają Ci problemów lub mieszczą się w zakresie Twoich zainteresowań?
 • Czy interesuje Cię zasadność zachowania drugiego człowieka i pragniesz brać udział w jego kształceniu?
 • Czy jesteś osobą cierpliwą i potrafisz radzić sobie w sytuacjach stresujących?
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że mimo wielu miejsc, jest także wielu kandydatów. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych przedmiotów takich jak język polski, język obcy nowożytny i matematyka, warto rozważyć przedmioty dodatkowe i najlepiej zdawać je na poziomie rozszerzonym. Możesz rozważyć na przykład historię, biologię, wiedzę o społeczeństwie. Wysoką pozycję na listach przyjętych zapewni Ci także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zdobywają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Filozoficznej czy Olimpiadzie Statystycznej. 
Po internetowej rejestracji dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
 
STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

kierunki studiów w Zielonej Górze

studia w Zielonej Górze

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Zielonej Górze

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku pedagogika cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów, którzy rozważają kierunki humanistyczno-społeczne.

Monika, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyznała:

Zajmuję się animacją kultury, a mój profil artystyczny to taniec. Pedagogika wyczula nas na to, jak radzić sobie z ludźmi, gdy nas potrzebują i jak wpływać na ich życie w najbardziej pozytywny sposób. Jestem bardzo zadowolona.

Popularne kierunki pedagogiczne w Zielonej Górze

Kierunki pedagogiczne w Zielonej Górze


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)