Chemia materiałów i nanotechnologia - Łódź

Chemia materiałów i nanotechnologia - Łódź

Chemia materiałów i nanotechnologia - Łódź

Studia w Łodzi

chemia materiałów i nanotechnologia

Odkryj kierunek chemia materiałów i nanotechnologia w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Chemia materiałów i nanotechnologia studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Chemia materiałów i nanotechnologia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek chemia materiałów i nanotechnologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Chemia materiałów i nanotechnologia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia materiałów i nanotechnologia?

Kandydaci na studia w Łodzi na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda łódzka uczelnia ustala je indywidualnie.

Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia materiałów i nanotechnologia w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA W ŁODZI?

Chemia materiałów i nanotechnologia to kierunek idealny dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie nauki, obejmującej wytwarzanie i badania struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów, cząsteczek i klastrów, dodatkowo zainteresowanych chemią materiałów.

Oczywiście w programie studiów znajdziesz przedmioty odnoszące się do najważniejszych działów chemii, to znaczy do chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, a także do technologii chemicznej, która w znaczący sposób poszerzy informacje z zakresu chemii materiałów, nanotechnologii, inżynierii materiałowej.

Poszczególne przedmioty będą realizowane w laboratoriach wyposażonych w aparaturę pomiarową najnowszej generacji.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Chemię materiałów i nanotechnologię możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i realizowane są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi, umożliwiającymi zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku chemia materiałów i nanotechnologia w Łodzi zdobywają rzetelne wykształcenie obejmujące nanomateriały wraz z informacją odnoszącą się do nanocząstek metali stosowanych do leczenia ran oraz jako nośniki leków antynowotworowych.

Dowiesz się także, czym są materiały ceramiczne, fotokatalizatory do oczyszczania wody i powietrza, polimery i ich kompozyty o właściwościach samoczyszczących i hydrofobowych.

Interdyscyplinarny program studiów oraz realizowane praktyki zawodowe umożliwią Ci rozwinięcie umiejętności obejmujących projektowanie i syntezę nanomateriałów, kształtowanie ich właściwości, obsługę nowoczesnej aparatury badawczej, eksplorację i poszukiwanie nowych obszarów zastosowań nanomateriałów i nanotechnologii.

Studia w tym zakresie są niejako odpowiedzią na zapotrzebowania na specjalistów, których poszukują współcześni pracodawcy. Możesz być pewien/pewna, że to, czego się nauczysz, będzie na tyle pożądane, że zagwarantuje Ci wiele możliwości zatrudnienia.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA W ŁODZI?

Studia na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia trwają 3 i pół roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA W ŁODZI?

Absolwenci chemii materiałów i nanotechnologii w Łodzi szczycą się wiedzą i umiejętnościami, które są niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją innowacyjnych materiałów przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury badawczej w branży chemicznej i jej pokrewnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia:

 • firmy, które specjalizują się w produkcji i dystrybucji chemikaliów lub nowoczesnej aparatury badawczej
 • instytuty naukowo-badawcze
 • parki nanotechnologiczne
 • przemysłowe laboratorium badawczo-rozwojowe

Praktyczne i merytoryczne przygotowanie do pełnienia zawodu pozwoli Ci także podjąć pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, które zajmują się wdrażaniem nowoczesnych materiałów z branży chemicznej, medycznej, elektronicznej, farmacji. Możesz także rozpocząć karierę naukową zarówno w kraju, jak i za granicą.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Chemia materiałów i nanotechnologia w Łodzi?

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA - ważne informacje

chemia materiałów i nanotechnologia studia

studia chemiczne w Łodzi

studia chemiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki chemiczne w Łodzi

Rozwiń

Komentarze (0)