Rewitalizacja miast - Łódź

Rewitalizacja miast - Łódź

Dodaj do ulubionych

Rewitalizacja miast studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku rewitalizacja miasta to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Rewitalizacja miast - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek rewitalizacja miast

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Rewitalizacja miast stopień: (II), czas trwania: 2,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie rewitalizacja miast jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek rewitalizacja miast?

Zainteresowani kierunkiem rewitalizacja miast powinni odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami kwalifikacyjnymi, które są ustalane indywidualnie przez poszczególne łódzkie uczelnie. Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę z całości studiów, która jest potwierdzona wpisem na dyplomie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Rewitalizacja miast w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

REWITALIZACJA MIAST ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

REWITALIZACJA MIAST ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REWITALIZACJA MIAST W ŁODZI?

Rewitalizacja miast to nowoczesny kierunek studiów, który odpowiada na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy, ale także na potrzeby społeczeństwa. Obszary miejskie wymagają kompleksowych, zintegrowanych i wielkoskalowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzennej.

Interdyscyplinarna propozycja kształcenia pozwoli Ci szerzej spojrzeć na kryzys obszaru oraz stworzyć rozwiązania, umożliwiające działania inwestorskie. Studenci mają okazję analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru.

W tym celu zdobywają szeroką wiedzę, która obejmuje takie nauki jak ekonomia, finanse, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, prawo, a także dziedziny architektury i urbanistyki, budownictwa czy inżynierii środowiska.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Rewitalizacja miast możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia w Łodzi na kierunku rewitalizacja miast realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa w tym przypadku dwa i pół roku, czyli pięć semestrów.

Kształcenie w tym zakresie odbywa się w trybie stacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych prowadzone są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, jednakże kandydaci muszą uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci rewitalizacji miast zdobywają szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności, niezwykle istotne dla współczesnych pracodawców. W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak planowanie przestrzenne, zarządzanie projektami rewitalizacji, gospodarkę miejską, strategie rewitalizacyjne, systemy informatyczne w procesach rewitalizacji.

Nauczysz się w odpowiedni sposób sporządzać dokumentację projektową, a także zapoznasz się ze sposobami kształtowania przestrzeni miejskich.

Studenci potrafią analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru. Wiedza i zdobyte kompetencje odnoszące się do pracy środowiskowej i animacji kulturowej umożliwią Ci koordynowanie rewitalizacji społecznej.

Właśnie dlatego będziesz uczęszczał także na zajęcia z zakresu wychowawczych, edukacyjnych i kulturowych aspektów rewitalizacji. Interdyscyplinarny kierunek daje bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REWITALIZACJA MIAST W ŁODZI?

Studia na kierunku Rewitalizacja miast trwają 2,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU REWITALIZACJA MIAST W ŁODZI?

Absolwenci studiów w Łodzi w zakresie rewitalizacji miast są doskonale przygotowani do pracy środowiskowej i animacyjnej w zakresie animacji kulturowej, co pozwala im podjąć zatrudnienie w charakterze terenowego organizatora albo koordynatora rewitalizacji społecznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku rewitalizacja miast:

 • zespoły przygotowujące opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji
 • biura architektoniczne i urbanistyczne
 • firmy budowlane
 • firmy konsultingowe realizujące projekty na rzecz miast
 • samorządy lokalne
 • organy administracji państwowej

Możesz pracować w instytucjach, agencjach i innych jednostkach, które zajmują się różnymi wymiarami procesu rewitalizacji, jak również w instytucjach samorządowych i pozarządowych, uczestniczących w działaniach rewitalizacyjnych w przypadku prowadzenia projektów edukacyjno-wychowawczych i kulturowych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Rewitalizacja miast w Łodzi?

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

REWITALIZACJA MIAST - ważne informacje

rewitalizacja miast studia

studia architektura i budownictwo w Łodzi

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki architektura i budownictwo w Łodzi

Komentarze (0)