Psychologia dla licencjatów i magistrów

Psychologia dla licencjatów i magistrów

Psychologia dla licencjatów i magistrów

Studia w Poznaniu

psychologia dla licencjatów i magistrów

Odkryj studia psychologia dla licencajtów i magistrów w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia dla licencjatów i magistrów studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia dla licencjatów i magistrów to propozycja kształcenia, która umożliwia indywidualną organizację studiów dla kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe oraz posiadają tytuł magistra lub licencjata z innych kierunków. W trakcie krótszego nauczania realizowany jest pełny program kształcenia studiów jednolitych magisterskich obowiązujący na kierunku psychologia.

Studenci nabywają praktyczne umiejętności, a także wiedzę z zakresu zagadnień psychologicznych. Studia w ramach psychologii dla licencjatów i magistrów przewidują możliwość ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów oraz przeniesienie części ocen z przedmiotów z poprzednich studiów.

Absolwenci zatrudniani są w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze, działach PR, działach HR, firmach konsultingowych w działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą, w organizacjach rządowych i pozarządowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia dla licencjatów i magistrów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)