Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Kielce

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Kielce

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Kielce

Studia w Kielcach 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Odkryj pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Kielce | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna +

Filia w Piotrkowie Trybunalskim stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Pedagogiki i Psychologii stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jeśli myślisz o studiowaniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, warto wcześniej sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w kraju. Pamiętaj jednak, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Kielcach - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA KIELCE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W KIELCACH?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek, który przygotuje Cię do pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a szansę zdobyć wiedzę o rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci, a także nabędziesz umiejętności dydaktyczne przydatne w pracy z dziećmi na różnym poziomie edukacyjnym i rozwojowym.

Programy studiów obejmują kluczowe dla pracy z dziećmi zagadnienia, między innymi trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania oraz kształcenie języka dziecka. Poznasz także zagadnienia odnoszące się do stymulowania rozwoju dziecka i metodyki pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Kielcach możesz realizować w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów i kończą się tytułem magisterskim.

Studia stacjonarne to studia dzienne. Odbywają się bezpłatnie od poniedziałku do piątku na uczelniach publicznych w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że ten tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie zdobywanego wykształcenia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej studenci mają okazję zdobyć wiedzę w zakresie prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa. Nauczysz się stymulować i diagnozować rozwój dziecka w trakcie kształcenia w klasach I-III.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a okazję nauczyć się personalizować proces kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci, a także reagować na problemy dziecka, które jest dysfunkcyjne lub skrzywdzone.

W siatce zajęć znajdziesz między innymi przedmioty związane z diagnozą i terapią zaburzeń mowy, warsztatami społeczno-przyrodniczymi, metodykę pracy w przedszkolu, metodykę edukacji technicznej i wiele innych. Rozwiniesz umiejętności analizowania, oceniania i integrowania informacji, a także kierowania zespołem oraz formułowania i wyrażania własnych poglądów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W KIELCACH?

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W KIELCACH?

Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają przede wszystkim kompetencje interdyscyplinarne, teoretyczno-praktyczne, uprawniające do pełnienia funkcji zawodowej nauczyciela przedszkola lub nauczyciela nauczania początkowego w szkole podstawowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

  • przedszkola
  • punkty i odziały przedszkolne
  • klasy I-III szkoły podstawowej
  • placówki oświatowo-wychowawcze
  • poradnie specjalistyczne
  • instytucje profilaktyki społecznej

Pracują w przedszkolach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi, jak również w innych formach wychowania przedszkolnego. Absolwenci wspierają rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także starają się pomóc w rozwiązywaniu problemów, z którymi boryka się ono od najmłodszych lat.

Kierunki pedagogiczne w Kielcach

POZOSTAŁE UCZELNIE W KIELCACH NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Komentarze (0)