Budownictwo - inżynier europejski - Szczecin

Budownictwo - inżynier europejski - Szczecin

Budownictwo - inżynier europejski - Szczecin

Studia w Szczecin 

budownictwo - inżynier europejski

Odkryj budownictwo - inżynier europejski w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Budownictwo - inżynier europejski studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku budownictwo – inżynier europejski to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - inżynier europejski - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek budownictwo - inżynier europejski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Budownictwo - inżynier europejski stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo - inżynier europejski?

Kandydaci na studia w Szczecinie na kierunku budownictwo – inżynier europejski muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto być z nimi na bieżąco, ponieważ są indywidualnie ustalane przez każdą placówkę akademicką.

Przyszli studenci kierunku inżynierskiego muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo - inżynier europejski w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO - INŻYNIER EUROPEJSKI SZCZECIN STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO - INŻYNIER EUROPEJSKI SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO – INŻYNIER EUROPEJSKI W SZCZECINIE?

Budownictwo – inżynier europejski to interdyscyplinarny kierunek, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, a przede wszystkim z zakresu budownictwa.

Realizowane zajęcia pozwolą Ci zdobyć potrzebną wiedzę i wykształcić umiejętności ważne w pracy w zawodzie. Nauczysz się wykonywać czynności analityczne i projektowe. Będziesz planować i przeprowadzać eksperymenty, a także wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz interpretować ich wyniki.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach laboratoryjnych i komputerowych. Studenci uczą się obsługiwać wymagane oprogramowanie komputerowe, przydatne w dziedzinie budownictwa.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Budownictwoinżynier europejski możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Kierunek budownictwo – inżynier europejski możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, trwające cztery lata, czyli osiem semestrów; realizowane są w trybie stacjonarnym.

Dzienna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi, które umożliwiają zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Zajęcia odbywają się w siedzibie poszczególnych wydziałów lub w terenie.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W kompleksowo opracowanym programie studiów w zakresie budownictwa – inżynier europejski znajdziesz szereg najważniejszych przedmiotów, takich jak: historia sztuki, kultury i wzornictwa, mechanika teoretyczna, budownictwo komunikacyjne, budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane, geotechnologia środowiska, materiały i wyroby budowlane, podstawy kosztorysowania robót budowlanych, rysunek techniczny w ujęciu komputerowym.

Studenci uczą się projektować wybrane elementy i konstrukcje inżynierskie, a tym samym nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania wybranych programów komputerowych, które wspomagają decyzje projektowe w budownictwie.

Realizowane zajęcia umożliwiają wykształcenie umiejętności odczytywania rysunków architektonicznych, budowlanych, a także map geodezyjnych i geologicznych. Nauczysz się także sporządzać dokumentację graficzną dzięki wybranym programom CAD oraz proste kosztorysy i harmonogramy robót budowlanych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO – INŻYNIER EUROPEJSKI W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Budownictwo – inżynier europejski trwają 4 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO – INŻYNIER EUROPEJSKI W SZCZECINIE?

Absolwenci budownictwa – inżynier europejski są przygotowani do pracy zespołowej, a także do kompetentnego rozwiązywania dylematów etycznych, socjologicznych i zagadnień wiążących się z kulturą, filozofią, sztuką i wzornictwem, dzięki czemu z pełną świadomością mogą uczestniczyć w wydarzeniach społecznych i kulturalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku budownictwo – inżynier europejski:

 • przemysł materiałów budowlanych
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i architekturą
 • instytucje naukowo-badawcze
 • biura projektowe
 • firmy wykonawcze

Absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji inżynierów budownictwa. Zawodowo zajmują się między innymi nadzorem budowlanym czy produkcją materiałów budowlanych. Kierują wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, biorą udział w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, komunikacyjnych.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo - inżynier europejski w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo - inżynier europejski w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo - inżynier europejski w Szczecinie?

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

BUDOWNICTWO - INŻYNIER EUROPEJSKI - ważne informacje

budownictwo - inżynier europejski studia

studia architektura i budownictwo w Szczecinie

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki architektura i budownictwo w Szczecinie

Komentarze (0)