Sztuka mediów - Szczecin

Sztuka mediów - Szczecin

Sztuka mediów - Szczecin

Studia w Szczecin 

sztuka mediów

Odkryj sztukę mediów w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Sztuka mediów studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku sztuka mediów to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Sztuka mediów - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek sztuka mediów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Sztuka mediów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku sztuka mediów

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek sztuka mediów?

Jeśli chcesz studiować sztukę mediów, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Uczelnie przewidują także egzaminy wstępne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Sztuka mediów w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA MEDIÓW SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

SZTUKA MEDIÓW SZCZECIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA MEDIÓW SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sztuka mediów w Szczecinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUKA MEDIÓW W SZCZECINIE?

Sztuka mediów to nowoczesny kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik zapisu, edycji obrazu i dźwięki, projektowania aplikacji i instalacji interaktywnych. Zdobędziesz różnorodne umiejętności praktyczne cenione w branży medialnej i reklamowej.

Zajęcia mają charakter twórczy i praktyczny, a realizowane są w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracownicach komputerowych. Studenci są przygotowywani do samodzielnego tworzenia i prowadzenia projektów oraz organizacji pracy zespołowej. Zapoznają się z programami komputerowymi wykorzystywanymi w świecie mediów i sztuki wirtualnej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Sztuka mediów możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Sztukę mediów możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Studia historyczne możesz realizować przede wszystkim dziennie. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek sztuka mediów tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci mają okazję zdobyć rzetelne przygotowanie do pracy, które obejmuje komunikację wizualną, nowe media, projektowanie publikacji multimedialnych i książki artystycznej, działania intermedialne i interaktywne.

Będziesz miał/a okazję zgłębiać historię i teorię sztuki i nowych mediów, zapoznasz się z formami sztuki w przestrzeni publicznej, nauczysz się rejestrować, edytować obraz i dźwięk. Możesz uczęszczać na zajęcia z malarstwa, rysunku, rzeźby i działań przestrzennych.

Nauczysz się korzystać i wykorzystywać popularne graficzne programy komputerowe, a także zdobędziesz umiejętności z zakresu projektowania i zarządzania projektami. Nauczysz się pracować w zespole. Rozwiniesz kreatywne myślenie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUKA MEDIÓW W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Sztuka mediów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SZTUKA MEDIÓW W SZCZECINIE?

Absolwenci sztuki mediów zdobywają odpowiednie kompetencje do tego, by zajmować się upowszechnianiem i promocją sztuki mediów w instytucjach kultury i środkach masowego przekazu. Odnajdziesz się także w pracy w sektorze IT.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku sztuka mediów:

 • studia reklamy, grafiki i gier komputerowych
 • ośrodki i studia filmowe i telewizyjne
 • wydawnictwa multimedialne, książkowe i prasowe
 • studia fotograficzne
 • ośrodki i instytucje kultury
 • muzea
 • centra sztuki i organizacje pozarządowe

Absolwenci są zatrudniani w reklamie, współpracują z grafikami i agencjami marketingowymi, pracują również w czasopismach i wydawnictwach, które związane są z komiksem i ilustracją oraz rysunkiem prasowym.

Gdzie studiować na kierunku sztuka mediów w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek sztuka mediów w Szczecinie

 • Akademia Sztuki w Szczecinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Szuka mediów w Szczecinie?

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

SZTUKA MEDIÓW - ważne informacje

sztuka mediów studia

studia artystyczne w Szczecinie

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki artystyczne w Szczecinie

Komentarze (0)