Psychologia - Kraków

Psychologia - Kraków

Psychologia - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

psychologia

Odkryj kierunek psychologia w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Psychologia w Krakowie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 120 miejsc (Wydział Filozoficzny UJ), 220 miejsc (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 110 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UPJP2, UP oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5400 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Osoby, które aplikują na kierunek psychologia w Krakowie zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, socjologii, psychologii klinicznej, zarządzania oraz szeroko pojętych nauk humanistycznych. Ponadto nauczą się diagnostyki psychologicznej oraz wdrażania odpowiedniej terapii. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać projektami, zasobami ludzkimi czy finansami przedsiębiorstwa.

 

Absolwenci znajdą zatrudnienie w działach HR, firmach badawczo-rozwojowych, firmach konsultingowych, centrach psychoterapii i rozwoju, działach reklamy i marketingu, firmach PR oraz w fundacjach i stowarzyszeniach.

 

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Psychologia +

Wydział Filozoficzny UJ stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Krakowie przyciągają co roku wielu chętnych, dlatego też konkurencja pomiędzy kandydatami jest bardzo duża. Na listach osób przyjętych znajdują się tylko te osoby, które osiągnęły jak najlepsze wyniki. Zatem nie zwlekaj, a przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś. Przedmioty, które najczęściej brane są pod uwagę w procesie rekrutacji, to: język angielski oraz biologia, historia lub matematyka. Oczywiście, by zwiększyć swoje szanse, musisz każdy z tych przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Krakowie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA KRAKÓW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Studia psychologiczne w Krakowie możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Kraków, jako jeden z najbardziej popularnych ośrodków akademickich w Polsce, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentom, którzy chcieliby także rozwijać równolegle swoją karierę zawodową. Studia niestacjonarne dają taką możliwość, jednak wtedy zwiększa się zakres pracy własnej studenta, bowiem musi on część materiału teoretycznego przyswajać we własnym zakresie, ponieważ program studiów stacjonarnych i zaocznych musi obejmować takie same zagadnienia.

Uczelnie w Krakowie mają w swojej ofercie bardzo ciekawe programy studiów psychologicznych, tak by wykształcić najbardziej kompetentnych specjalistów. Zatem z jakimi przedmiotami będą się stykać studenci podczas całego toku kształcenia? Osoby, kształcące się na studiach psychologicznych, będą dogłębnie poznawać różne odmiany psychologi: psychologię poznawczą, psycholingiwstykę, czy neuropsychologię. Czas trwania nauki obejmuje także poznawanie wielorakich patologii, występujących w obrębie zdrowia psychicznego.

 

 

1. Dla kogo ten kierunek
 
Ostatnie dziesięciolecia w Europie to czas, kiedy nauka, jaką jest psychologia święci największe triumfy. W Polsce można zaobserwować wzrost zainteresowania tą dyscypliną. Coraz więcej osób korzysta z pomocy profesjonalistów, którzy gotowi są dbać o nasze dobre samopoczucie psychiczne. Psychologia bowiem to nauka, która analizuje i bada mechanizmy, rządzące ludzką psychiką. Współcześnie jej teoretyczne zdobycze wykorzystywane są przede wszystkim w pracy z osobami, potrzebującymi wsparcia i dbającymi o swoją wewnętrzną równowagę.
Studia psychologiczne w Krakowie stanowią znaczną część ofert ośrodków akademickich – to pokazuje, jak bardzo ten kierunek jest popularny. Jeżeli zatem od zawsze interesowały cię motywacje ludzkich zachowań, jesteś empatyczny i otwarty na problemy innych ludzi, to studia na kierunku psychologia będą dla ciebie idealne.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Krakowie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

3. Gdzie studiować
Uczelnie w Krakowie konstruują swoje programy nauczania tak, by kształciły one tylko i wyłączenie najlepszych specjalistów. Oznacza to w praktyce, że oferta zajęć jest wyjątkowo rozbudowana, tak by wszystkie zagadnienia psychologiczne były omawiane na jak najszerszym tle społecznym. Zatem przyszli psychologowie na studiach w Krakowie poznają między innymi zagadnienia, odnoszące się do: analizy różnego rodzaju procesów poznawczych, psychopatologii występujących w obrębie zdrowia psychicznego. Przedmioty teoretyczne będą opierać się nie tylko na aspektach czysto psychologicznych, lecz będą łączyć różne dziedziny humanistyczne, ale i ścisłe. Krakowscy studenci – oprócz filozofii, czy podstaw socjologii – będą intensywnie poznawać tajniki związane ze statystyką. Studenci w trakcie całego cyklu nauki otrzymają różnorakie specjalności, przybliżające im konkretną gałąź nauki i badań.
Jakie uczelnie w Krakowie posiadają w swojej ofercie studia psychologiczne? Możliwości na rozpoczęcie satysfakcjonującego kształcenia jest naprawdę dużo. Prestiżowy Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ignatianum, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, czy Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki – we wszystkich tych ośrodkach akademickich możesz rozpocząć studia psychologiczne w Krakowie.
 
4. Praca po studiach
Absolwenci studiów psychologicznych w Krakowie mogą liczyć na wiele możliwości stabilnego i rozwijającego zatrudnienia. Absolwenci krakowskich uczelni przygotowani są do podjęcia pracy w różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia i szpitalach, zarówno tych publicznych i prywatnych. Jest to co prawda praca, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością, jednak jeżeli wykonywana jest z pasją, to przynosi ogrom satysfakcji. Przyszli psychologowie mogą pracować w ośrodkach terapeutycznych i prowadzić sesje, zajęcia, warsztaty dedykowane dla par, dzieci, czy osób indywidualnych.
Na psychologów czeka praca także w placówkach edukacyjnych, gdzie będą mogli oni dbać o prawidłowy rozwój psychiczny podopiecznych. Psychologowie mogą także występować w charakterze ekspertów, np. w różnego rodzaju czasopismach branżowych, gdzie publikują swoje najnowsze spostrzeżenia z zakresu psychologii, czy już w przypadku wydań specjalistycznych – wyniki badań.
 

5. Program studiów i przedmioty

Kształcenie teoretyczne na tym kierunku przebiegać będzie równolegle do kształcenia praktycznego, zatem studenci będą uczestniczyć w szeregu ćwiczeń i warsztatów, które będą kształcić ich kompetencje z zakresu diagnostyki i pomocy psychologicznej. Psycholog to osoba, która obdarzona jest szczególnym zaufaniem społecznym. Jednak mogą liczyć na nie jedynie te osoby, które dysponują wszechstronną wiedzą i umiejętnościami, a wszystko to zapewnią swoim studentom uczelnie w Krakowie. Program studiów musi obejmować zagadania interdyscyplinarne takie jak anatomia człowieka, czy podstawy socjologii, ponieważ to znacznie wpłynie na kompetencje przyszłych absolwentów.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Ponadto, studia psychologiczne w Krakowie oferują swoim studentom szereg specjalizacji, które będą rozwijać już konkretne umiejętności. Studenci mogą wybierać spośród specjalizacji takich jak:

 • psychologia kliniczna;
 • psychologia sądowa;
 • psychologia organizacji reklamy;
 • psychologia kliniczna z neuropsychologią;
 • psychologia biznesu i zarządzania.

 

Oczywiście to tylko kilka atrakcyjnych przykładów specjalizacji na kierunku psychologia, które oferują uczelnie w Krakowie. Każdy z ośrodków akademickich przygotowuje swoją autorską ofertę. Dzięki temu studenci mogą wybrać to, co interesuje ich najbardziej. Dzięki temu w przyszłości będą mogli realizować się z sukcesami, robiąc to, co o czym od zawsze marzyli.

Jaką wiedzę teoretyczną otrzymają studenci podczas całego cyklu kształcenia? Ich kwalifikacje będzie obejmować doskonała znajomość różnego rodzaju nurtów i teorii psychologicznych. Taka wiedza stanowi podstawę każdego działania praktycznego psychologa. Przyszli absolwenci tego kierunku muszą znać historię nauki, jaką psychologia, muszą doskonale orientować się we wszystkich aspektach związanych z ochroną zdrowia psychologicznego człowieka. To aspekty niezbędne, które będą wykorzystywane w przyszłej pracy.

Wiedza psychologów to tylko jedna część ich wykształcenia. Drugą i równie ważną część stanowią ich umiejętności. Dobry psycholog posiada wysokie zaufanie społeczne, a to wynika z jego umiejętności współpracy z pacjentem. Oczywiste jest, że psychologowie muszą cechować się dużą spostrzegawczością, empatią, otwartością i chęcią niesienia pomocy. To niejednokrotnie duchowi przewodnicy, którzy dbają o psychiczny rozwój i harmonię swoich klientów.

 

 

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Studia na kierunku psychologia w Krakowie trwają 5 lat (studia jednolite).

Studia w Krakowie na kierunku psychologia zaliczają się do grona kierunków jednolitych. Co to oznacza w praktyce? Na większości krakowskich uczelni mają one pięcioletni charakter, a ich finalizacją jest dopiero obrona pracy magisterskiej. Wynika to ze specyfiki tego kierunku, ponieważ studenci po pierwszych trzech latach nauki posiadają dopiero podstawy, które pozwalają na dalsze kształcenie kierunkowe. Także dopiero po pełnych pięciu latach nauki absolwenci przygotowani są do pracy psychologa.

Jednak niektóre z krakowskich uczelni mają już w swojej ofercie dwustopniowe studia psychologiczne. Wtedy nauka rozkłada się na trzy lata studiów licencjackich i dwa lata studiów magisterskich. Warto, abyś wcześniej zastanowił się, który sposób kształcenia będzie dla ciebie bardziej atrakcyjny.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Studia psychologiczne to jeden z tych kierunków, który od wielu lat cieszy się wyjątkową popularnością. Jednak warto podkreślić, że nie są to studia odpowiednie dla wszystkich. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji warto, abyś odpowiedział sobie na kilka dodatkowych pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych – takich jak matematyka i biologia – nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy interesują cię aspekty związane z funkcjonowaniem ludzkiej psychiki?
 • Czy cechuje cię duża uważność i jesteś wrażliwy na problemy innych ludzi?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że być może studia na kierunku psychologia są stworzone właśnie dla ciebie.

 

Proces rekrutacji i studia

Jednak postawą twojego działania powinna być świetna orientacja w wymogach rekrutacyjnych, które obowiązują na uczelniach w Krakowie. Bowiem tylko jak najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego mogą sprawić, że zostaniesz przyjęty na wymarzone studia. Przedmioty rekrutacyjne można podzielić na ogół na kilka grup, które są różnie punktowane. Do przedmiotów punktowanych najwyżej zalicza się przede wszystkim język angielski oraz matematykę. W puli przedmiotów dodatkowych znajdują się: biologia, chemia lub historia. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że z powodzeniem dostaniesz się na studia na kierunku psychologia.

Jeżeli lubisz się uczyć i osiąganie dobrych wyników w nauce nie stanowi dla ciebie problemu, to warto, abyś rozważył wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą znacznie zwiększy twoje szanse na dostanie się na studia. W przypadku studiów psychologicznych warto rozważyć olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy Biologicznej;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Języka Angielskiego;
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej.

 


Ostatnim etapem rekrutacji jest na ogół terminowe dostarczenie wszystkich dokumentów. Także, jeżeli twoje nazwisko zasili już listy osób przyjętych, to nie możesz spocząć na laurach. Zorientuj się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności, tak by zachować swoje miejsce. Na ogół w pierwszej kolejności należy przynieść zdjęcia do legitymacji, świadectwo maturalne oraz skany dowodu osobistego. To pakiet podstawowych dokumentów, które pozwolą przygotować twój profil studenta.

 

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Krakowie?

Absolwenci studiów psychologicznych w Krakowie nie powinni martwić się o przyszłe zatrudnienie z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest skończenie jednego najbardziej prestiżowych kierunków. Drugim jest wybranie na studia najpopularniejszego miasta akademickiego, które zawsze budzi uznanie. Przyszli psychologowie mogą zatem ubiegać się o stabilne zatrudnienie w różnego rodzaju ośrodkach ochrony zdrowia, szpitalach, czy jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. W zależności od ukończonej specjalizacji psychologowie mogą prowadzić terapie, zajęcia, dedykowane dla:

 • osób indywidualnych;
 • grup;
 • dzieci i młodzieży;
 • rodzin;
 • par.

 

Możliwości jest bardzo wiele, ponieważ współcześnie społeczeństwo coraz częściej zdaje sobie sprawę, jak ważna jest w życiu psychiczna harmonia oraz stabilizacja. Absolwenci studiów psychologicznych odnajdą się także w pracy na stanowisku coachów, doradców zawodowych, mentorów, czy menedżerów.

Czy warto iść na studia na kierunku psychologia w Krakowie?

W głowie każdego maturzysty pojawia się zawsze bardzo wiele wątpliwości. Osoby, które kończą szkołę średnią, muszą podjąć bowiem wyjątkowo ważne decyzje – to one będą mieć największy wpływ na ich życie zawodowe w przyszłości. Do tego dochodzi stres związany z egzaminami, presja wywierana ze strony nauczycieli i rodziców. Jaki kierunek wybrać? Co chcę robić w przyszłości? Jakie mam zainteresowania i pasje? Czy w ogóle warto iść na studia? Z większością tych pytań musi zmagać się każdy maturzysta. Najważniejsze, by podjąć jak najlepszą decyzję. Tylko jak to zrobić?

Zanim ostatecznie zdecydujesz, jak chciałbyś, by wyglądała twoja intelektualna i zawodowa przyszłość, musisz na spokojnie określić swoje priorytety. Świadomość zalet, jaki i słabości może być w tym przypadku niezwykle pomocna. Jeśli przykładowo matematyka nigdy nie była twoim ulubionym przedmiotem w szkole, to powinien być to dla ciebie wyraźny sygnał, że kierunki politechniczne tylko cię zniechęcą do dalszej nauki.

Podczas wyboru nie kieruj się także presją, którą nakładają a ciebie rodzice. To ty musisz sam zadecydować, czy kształcenie wyższe przyniesie dla ciebie wymierne efekty. Jednoznaczne stwierdzenie, że warto iść na studia, po prostu nie istnieje. Zalety studiowania można oczywiście mnożyć – poszerzasz wiedzę, rozwijasz kompetencje, przedłużasz młodość, zawiązujesz nowe znajomości. Czemu nie chcieć z tego skorzystać? Najważniejsze jest to, by kierunek, który wybierzesz, zgodny był z twoimi naturalnymi predyspozycjami, planami zawodowymi, zainteresowaniami.

Kierunki studiów takie jak psychologia znajdują się w kręgu zainteresowań wielu absolwentów szkół średnich. Ich popularność jest tak duża, że każdego roku liczba osób chętnych zawsze przekracza liczbę przygotowanych miejsc. Być może i ty rozważałeś w swoich planach studia psychologiczne w Krakowie. To może być fascynująca przygoda intelektualna dla osób o refleksyjnej naturze, które zawsze fascynowała potęga ludzkiego umysłu i jego funkcjonowanie.

Jeśli uwielbiasz obserwować zatem ludzkie zachowania, analizujesz je i jednocześnie czujesz, że chciałbyś profesjonalną opieką otaczać osoby, które potrzebują psychologicznego wsparcia, to studia na tym kierunku będą dla ciebie stworzone. Możesz być pewien, że podczas ich trwania czeka cię wiele interesujących zajęć, dzięki którym zgłębisz meandry ludzkiej psychiki.

Co dadzą ci studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Każdy maturzysta, który planuje iść na studia, zastanawia się, jaki zysk przyniesie mu wybrany kierunek studiów. Warto odpowiednio wcześnie uświadomić sobie własne priorytety i oczekiwania. Podążanie za nimi sprawi, że wybór ścieżki kształcenia wyższego okaże się banalnie prosty. Zastanów się, co dadzą ci studia na danym kierunku. Odpowiedz sobie na kilka elementarnych pytań – czy wybrane studia odzwierciedlają twoje zainteresowania? Czy czujesz, że dany kierunek będzie mieć pozytywny wpływ na twoje zatrudnienie w przyszłości? Ostateczny wybór kierunku podejmij po dogłębnej analizie tych czynników.

Jeśli kierunek studiów zgodny będzie z twoimi aspiracjami, nigdy nie będziesz mieć poczucia, że twój czas został zmarnowany. Kształcenie wyższe zapewnić ma ci bowiem wzmożony rozwój intelektualny, dzięki któremu poszerzysz wiedzę, kompetencje oraz horyzonty myślowe.

Studia na kierunku psychologia mają do zaoferowania bardzo dużo osobom, które wykażą się dużym zapałem do nauki oraz pasją. Ten profil kształcenia będzie bowiem idealny dla osób, które cechuje ogromny apetyt intelektualny. Pamiętaj, że czeka cię pięć intensywnych lat kształcenia na studiach jednolitych. W ich trakcie posiądziesz potężną wiedzę psychologiczną. Będziesz mógł ją wykorzystywać nie tylko podczas pracy zawodowej, lecz także w życiu codziennym. To zdobycze psychologii sprawiają bowiem, że łatwiej jest nam dbać o owocne relacje z innymi ludźmi.

Studia psychologiczne wpłyną także pozytywnie na kształcenie twoich kompetencji społecznych. Dzięki nim rozwiniesz swoją wrażliwość na ludzkie cierpienie, empatię, niezwykle ważną umiejętność niesienia konstruktywnej pomocy. Dzięki temu profilowi kształcenia zgłębisz tajniki funkcjonowania ludzkiej psychiki – to nie tylko jedna z najcenniejszych umiejętności zawodowych. Może mieć ona wymierny wpływ na większość twoich relacji w życiu prywatnym.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Wybór idealnego kierunku studiów może niekiedy powodować zawroty głowy. Trzeba napisać wprost, że jest to bowiem jedna z najważniejszych decyzji w naszym życiu. To od niej zależy jak wyglądać będzie nasza zawodowa przyszłość. Do kwestii wyboru studiów powinniśmy podejść zatem w pełni profesjonalnie. Zła i zbyt pochopna decyzja może nieść ze sobą nieodwracalne i tragiczne w skutkach konsekwencje, a każdemu zależy przecież na wykształceniu i pracy, które przynosić będzie wyłącznie satysfakcję.

Pierwszym i zarazem najważniejszym krokiem na drodze do podjęcia decyzji jest uświadomienie sobie, że idealne kierunki studiów po prostu nie istnieją. Rzadko kiedy łączą one ze sobą wszechstronne zagadnienia z pogranicza nauk, nie zawsze też dostaniemy szansę rozwijania pasji z równoległą dbałością o przyszłe zatrudnienie. Na początku określ więc swoje priorytety. Co sprawia ci najwięcej satysfakcji? Czy uda ci się połączyć zainteresowania z planami zawodowymi? Oto najważniejsze pytania. Jeśli odpowiesz na nie szczerze, to rozczarowanie wybranym kierunkiem będzie mało prawdopodobne.

Pamiętaj także o tym, że studia psychologiczne – choć fascynujące – również mogą nie spełnić twoich wszystkich oczekiwań. Przede wszystkim weź pod uwagę, że ukończenie tego kierunku nie powinno być równoznaczne ze zrezygnowaniem z dalszego kształcenia. Zadbaj o nieustanny rozwój, uczestnicz w warsztatach, kursach i szkoleniach, dzięki którym nieustannie wzmacniać będziesz swoje kompetencje i wzbudzać będziesz szczere zaufanie wśród pacjentów. Weź pod uwagę, że to na tobie będzie ciążyć odpowiedzialność za ich kondycję psychiczną.

Z tym ostatnim zdaniem można powiązać kolejną „trudność” wykształcenia psychologicznego. Musisz mieć świadomość, że twoja praca może być obciążająca psychicznie także dla ciebie. Na swojej drodze spotykać będziesz ludzi, którym pomożesz odnaleźć psychiczną równowagę. Każdego dnia mierzyć się będziesz z ich życiowymi tragediami, chorobami, uzależnieniami, problemami. Pamiętaj, że kierunki studiów takie jak psychologia przygotowują cię do wykonywania zawodu, który wymaga ogromnego zaangażowania. Jeśli liczysz zatem na spokojną i stabilną pracę, to studia psychologiczne nie będą dla ciebie najlepszym wyborem.

Studia na kierunku psychologia Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Uczelnie w Krakowie starają się zagwarantować swoim studentom takie warunki kształcenia, które atrakcyjne będą nie tylko pod kątem intelektualnym, lecz także organizacyjnym. Dziś całkowicie zmienił się status studiów zaocznych. Nikt już nie myśli o nich jak o studiach gorszej kategorii. Dają one bowiem bardzo dużo możliwości osobom, którym zależy na kształceniu wyższym. Studia zaoczne (niestacjonarne) wybierane są na ogół przez tych studentów, którzy pragną rozwijać równolegle swoją karierę zawodową. Zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Warto pamiętać, że część materiału teoretycznego musi być opanowana przez studentów we własnym zakresie. Różnice programowe muszą zostać bowiem wyrównane. Pamiętaj także o tym, że jeśli wybierzesz studia zaoczne, to będziesz musiał liczyć się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne w Krakowie

 

 

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia w Krakowie?

Kierunek psychologia w Krakowie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeżeli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat, których wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze uczelni i może ulec zmianie w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach bogaty wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego. Biorąc pod uwagę wszystkie zmienne, ważne jest abyś przed procesem rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem opłat. Te i wszystkie inne, istotne informacje znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Krakowie?

Studia na kierunku psychologia pozwalają na rozwój pasji i jednocześnie stanowią gwarancję stabilnego zatrudnienia.
 
Kasia, studentka piątego roku psychologii w Krakowie, mówi:
Od zawsze fascynowały mnie tajniki ludzkiej psychiki, a dodatkowo praca z ludźmi sprawia mi bardzo dużo satysfakcji. Studia na tym kierunku były moim marzeniem!

Kierunki psychologiczne i społeczne w Krakowie

Rozwiń

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)