Architektura wnętrz - Łódź

Architektura wnętrz - Łódź

Architektura wnętrz - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

architektura wnętrz

Odkryj architekturę wnętrz w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Architektura wnętrz studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz niepublicznej szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura wnętrz, w roku akademickim 2021/2022, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi oferuje 23 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 11400 zł.

 

Osoby, które aplikują na kierunek architektura wnętrz w Łodzi wykształcą specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk artystycznych, architektonicznych oraz technicznych. Co więcej, nauczą się projektowania wnętrz biurowych, mieszkalnych czy użyteczności publicznej, z zastosowaniem nowoczesnych programów i narzędzi informatycznych. W ramach licznych warsztatów poznają zasady dekoratorstwa, designu oraz analizy układów funkcjonalnych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych. Idealnie odnajdą się w zawodzie projektanta, asystenta projektanta, wizualizatora 3D, projektanta 2D oraz projektanta ekspozycji reklamowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z wydawnictwami wnętrzarskimi, instytucjami kultury, czy galeriami sztuki. 

czytaj dalej wszystko o Architektura wnętrz - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek architektura wnętrz

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz w Łodzi?

Żeby dostać się na studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi, trzeba być przede wszystkim ponadprzeciętnie utalentowanym rysunkowo i udowodnić to na egzaminie wstępnym. Ponadto warto przyłożyć się do następujących przedmiotów maturalnych: matematyka, język obcy nowożytny, fizyka.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura wnętrz w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

ARCHITEKTURA WNĘTRZ ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA WNĘTRZ ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Architektura wnętrz to kierunek dla osób, które mają określone predyspozycje. Studia architektoniczne i artystyczne zarazem kształcą projektantów, którzy po zdobyciu określonej wiedzy i umiejętności będą mogli zajmować się profesjonalnym projektowania wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz specjalnego przeznaczenia.

W trakcie realizowanych zajęć studenci zgłębiają zagadnienia odnoszące się do kompozycji architektonicznej, ergonomii, psychologii koloru, projektowania form przestrzennych, dekoratorstwa, wyposażenia wnętrz, komponowania zieleni we wnętrzach i tym podobne.

Rzetelne wykształcenie pozwoli Ci świadomie oddziaływać na najbliższe otoczenie człowieka, plastyczne kształtowanie form użytkowych, zajmowanie się architekturą wystawienniczą, rzeźbą kameralną, iluminacją artystyczną i meblarstwem.  Na studentów czeka wiele specjalizacji, które w znaczący sposób wpłyną na rozwój ścieżki kariery.

 

1. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studenci architektury wnętrz zdobywają kompleksowe wykształcenie, które łączy wiedzę architektoniczną i artystyczną. Zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do metod realizowania projektów odnoszących się do architektury wnętrz.

Jednocześnie uwzględnisz proces modyfikowania, kreowania, porządkowania przestrzeni w strukturach obiektów istniejących, historycznych i nowo projektowanych. Zgłębisz najważniejszą wiedzę odnoszącą się do tego, jak powinien wyglądać warsztat plastyczny, a także środki ekspresji plastycznej na polu projektowania wnętrz.

Będziesz w stanie zidentyfikować i sklasyfikować ikony architektury i architektury wnętrz w historii i we współczesności. Zapoznasz się także ze współczesnymi dokonaniami w obszarze architektury, architektury wnętrz, sztuk plastycznych i wzornictwa. Zrozumiesz i nauczysz się wykorzystywać najnowsze technologie i konstrukcje, jak również uwarunkowania rynkowe i stylistyczne, które mają znaczenie dla formy projektowanego wnętrza.

 

Umiejętności

Studia architektoniczne w Łodzi w zakresie architektury wnętrz pozwolą Ci zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje potrzebne do pracy umiejętności. Studenci uczą się formułować i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, a także przeprowadzać proces projektowy z zakresu architektury wnętrz, wystawiennictwa, projektowania mebli.

Nauczysz się osiągać i prezentować założone cele projektowe w obszarze użytkowym, technicznym, estetycznym. Nauczysz się dobierać optymalne materiały i technologie do realizacji projektowych obiektów. Będziesz także w stanie współdziałać z przedstawicielami innych branż, którzy są niezbędni w przypadku realizacji projektu.

Wykształcisz umiejętność kreatywnego i innowacyjnego realizowania tematów projektowych. Będziesz także potrafił/a wykorzystać metody symulacyjne, analityczne, eksperymentalne.

 

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu architektury wnętrz w Łodzi absolwenci są świadomi zdobytej wiedzy, a także mają przekonanie o potrzebie nieustannego dokształcania się w odniesieniu do nowoczesnych odkryć i projektów. Są przygotowani do wykonywania prac projektowych przy wykorzystaniu takich umiejętności jak zbieranie, weryfikowanie, analizowanie, interpretowanie informacji oraz rozwijanie idei i formułowanie krytycznej argumentacji.

Będziesz efektywnie wykorzystywał/a wyobraźnię i emocjonalność, a także twórcze myślenie i twórczą pracę. Wykształcisz umiejętność konstruktywnego i krytycznego opiniowania sytuacji. Będziesz w stanie komunikować się ze społeczeństwem, pracować w grupie, podejmować pracę indywidualną. Zapoznasz się i będziesz stosował/a przepisy prawne w zakresie własności intelektualnej. Nauczysz się myśleć i działać przedsiębiorczo.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku architektura wnętrz możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach w Łodzi w zakresie architektury wnętrz tworzony jest interdyscyplinarnie, jednakże w zależności od specyfiki wybranej uczelni mogą pojawić się drobne różnice w założeniach programowych lub doborze przedmiotów w siatce przedmiotowej.

Zajęcia mają charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Realizowane są także w terenie. Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, ale i przedmiotach artystycznych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalności. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje wiedzę humanistyczną, techniczną i kulturową. Zapoznają się z technikami komputerowymi i multimedialnymi, które są wykorzystywane w projektowaniu architektonicznym obiektów budowlanych i urbanistycznych.

 

W programie studiów na kierunku architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek architektura wnętrz w Łodzi jest idealny dla osób odznaczających się wysokim poczuciem estetyki. Kandydaci powinni posiadać predyspozycje manualne i rysunkowe, zwłaszcza w zakresie rysunku technicznego.

W zakresie Twoich zainteresowań powinny znajdować się zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne. Jeśli zajmuje Cię historia sztuki i architektura, a w przyszłości chciałbyś/abyś działać w designie, z pewnością to kierunek dla Ciebie.

Na tego typu studiach architektonicznych nauczysz się projektować wnętrza mieszkalne, biurowe, użyteczności publicznej oraz specjalnego przeznaczenia. Jest to kierunek dla kreatywnych dusz, takich, które lubią pracę zespołową i potrafią się w niej zorganizować.

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Zastanawiasz się, ile czasu będziesz musiał poświęcić nauce na studiach na kierunku Architektura wnętrz, zanim staniesz się pełnoprawnym pracownikiem wymarzonego zawodu? Na  łódzkich uczelniach, oferujących możliwość podjęcia studiów na tym kierunku, kandydatów czeka trzyletnia nauka w ramach studiów pierwszego stopnia, zwieńczona uzyskaniem tytułu licencjata, oraz dwuletnia na studiach magisterskich.

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Absolwenci architektury wnętrz w Łodzi mają wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Są przygotowani do projektowania i nadzorowania etapu wykonawczego prostych inwestycji wnętrzarskich.

Możesz zajmować się komputerową inwentaryzacją i rekonstrukcją obiektów architektonicznych i urbanistycznych, projektowaniem nowych wnętrz o wielorakim znaczeniu, aranżacją i adaptacją wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu, rekonstrukcją i modernizacją wnętrz o znaczeniach historycznych, kulturowych czy stylowych.

Zajmiesz się projektowaniem miejsca pracy, odpoczynku i rekreacji, projektowaniem wystaw, mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Możesz pracować w studiach architektury wnętrz, przedsiębiorstwach budowlanych i deweloperskich, biurach projektowych, firmach budowlano-architektonicznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Architektura wnętrz:

 • firmy deweloperskie
 • pracownie architektoniczne
 • pracownie projektowe
 • przedsiębiorstwa, specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz
 • prywatne agencje projektowe
 • muzea i galerie przy kreowaniu przestrzeni i ekspozycji wystawienniczych
 • studia promocji i reklamy wizualnej
 • agencje designerskie
 • studia architektury wnętrz
 • własna działalność gospodarcza

 

Absolwenci obejmują różne stanowiska pracy, a miejsce zatrudnienia i obejmowane obowiązki uzależnione są często od wybranej specjalizacji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Architektura wnętrz:

 • samodzielny projektant
 • asystent projektanta
 • asystent architekta
 • wizualizator 3D
 • grafik 2D (grafik kreatywny)
 • projektant przestrzeni wystawienniczych, targowych, muzealnych
 • projektant ekspozycji reklamowych

Gdzie studiować na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura wnętrz w Łodzi

 • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

1. Uczelnie publiczne

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Architektura wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, realizowana jest na Wydziale Sztuk Projektowych. Studia są dwustopniowe – pierwszy stopień (trzy letni) zakończony jest tytułem licencjata. Drugi stopień trwający dwa lata, zakończony jest tytułem magistra.

 

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • Stacjonarnym (studia bezpłatne limit miejsc 23 osoby)

 

Studiując na tym kierunku, młody człowiek pozna niezbędną wiedzę i umiejętności, potrzebne do profesjonalnego projektowania wnętrz mieszkalnych, biurowych lub użyteczności publicznej. Akademia Sztuk Pięknych wprowadzi młodego adepta w świat kompozycji architektonicznej, ergonomii lub psychologii koloru, a także ukaże różnorodność dekoratorstwa i wyposażenia wnętrz czy designu.

Dzięki tym studiom, absolwent architektury wnętrz może podjąć późniejszą pracę jako: asystent projektanta, asystent architekta, wizualizator 3D, grafik 2D (tzw. grafik kreatywny), projektant przestrzeni wystawienniczych, targowych lub muzealnych, czy projektant ekspozycji reklamowych. Wykwalifikowana kadra pomoże przyszłym adeptom architektury wnętrz, poznać i zrozumieć istotę designu, jego historię i różnorodność.

Student dowie się, jak najbliższe otoczenie oddziałuje na człowieka i jego zachowania. Kolejne odnajdywanie zależności między historią a wyglądem wnętrz, wprowadzą studenta w krainę wyobraźni i kształtu, a wizualizacja obszaru pozwoli na jak najlepsze gospodarowanie przestrzenią.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

W Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, można studiować kierunek architektura wnętrz, na studiach pierwszego stopnia – licencjackich – trwających 3 lata oraz na studiach drugiego stopnia – magisterskich – dwuletnich.

 

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • Stacjonarnym (opłata za pierwszy rok studiów – 11400 zł)
 • Niestacjonarnym (opłata za pierwszy rok studiów – 11400 zł)

 

W ofercie Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, można znaleźć specjalności, dzięki którym, przyszły student będzie mógł kształcić się w wybranej przez siebie, interesującej dziedzinie:

 • Projektowanie wnętrz domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • Projektowanie wnętrz usługowych
 • Projektowanie wnętrz obiektów publicznych
 • Projektowanie rewitalizacji wnętrz zabytkowych
 • Projektowanie Wystaw, Targów i Scenografii
 • Projektowanie mebli

 

Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi to wielotorowa dziedzina, dzięki której młody adept tego kierunku dowie się o złożoności twórczości architektonicznej, wnętrz, czy projektowaniu mebli. Wszystko po to, by opuszczając mury uczelni, absolwent tego kierunku miał świadomość swojej rozległej wiedzy i niezbędnych umiejętności, by podjąć pracę architekta wnętrz.

Interdyscyplinarny charakter tych studiów, tworzą spójną całość w kontekście rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego. Obszerna wiedza z zakresu techniki i kultury, pozwoli na poznanie zależności między człowiekiem a urbanistyką, wnętrzem i zewnętrzem. Na kierunku tym występują bloki przedmiotów zarówno technicznych i humanistycznych, takie jak: materiałoznawstwo, budownictwo i konstrukcje budowlane czy historia sztuki i architektury.

Dzięki temu, student posiada wiedzę interdyscyplinarną, tak bardzo potrzebną, by poszerzać swoje horyzonty.

Dowiedz się więcej

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

W Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi, kierunek architektura wnętrz można studiować tylko na jednym stopniu – pierwszym – licencjackim. Będą one trwać trzy lata.

 

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • Stacjonarnym
 • Niestacjonarnym

 

W Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi, student nauczy się, jak sprawnie wykonywać zawód architekta, a nabyte umiejętności pozwolą na pielęgnowanie wrażliwości artystycznej, niezbędnej w tym zawodzie. Program studiów na kierunku architektura wnętrz jest interdyscyplinarny, co oznacza, że znajdą się w nim przedmioty z dziedzin humanistycznych, jak i technicznych.

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności dowie się, jak poprawnie korzystać z niezbędnych narzędzi w pracy architekta – programów komputerowych: ArchiCad, Corel lub 3dsmax, a kadra profesorów opowie, czym jest przestrzeń i kolory, jak design zmieniał się przez lata i jak czerpać z powstałych już dzieł architektonicznych. Wybierając jedną z trzech specjalności:

 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie mebla
 • Projektowanie form rzeźbiarskich

Student tego kierunku ma szansę rozwijać się w najbliższym mu zakresie. Studia te przygotowują słuchacza do podjęcia pracy samodzielnej lub w zespole, współpracować z doświadczonymi projektantami i komunikować się z przedstawicielami branż biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.

Dowiedz się więcej

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura wnętrz w Łodzi?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studia na kierunku architektura wnętrz w Łodzi, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces kwalifikacyjny przewiduje także egzaminy wstępne z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

 

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

architektura wnętrz studia

studia architektura i budownictwo w Łodzi

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku architektura wnętrz Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Łodzi na kierunku architektura wnętrz możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku architektura wnętrz studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku architektura wnętrz w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku architektura wnętrz w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni mogą być płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku architektura wnętrz - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Zastanawiasz się, jakimi opiniami cieszą się studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

 

Piotr, student trzeciego roku tego kierunku mówi:

„Dla prawdziwych pasjonatów gospodarowania przestrzenią mieszkalną, chcących wcielać swoje artystyczne zamysły w życie w ramach pracy zawodowej, studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi będą świetną opcją!”

Kierunki architektura i budownictwo w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Komentarze (0)