Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Studia w Warszawie

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warszawski oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, UKSW, AszWoj oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4000 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów.

 

W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych i administracyjnych. Ponadto nauczą się analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować działania na rzecz zwalczania przestępczości i terroryzmu, a także nauczą się zarządzania kryzysowego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, agencjach bezpieczeństwa, centrach zarządzania kryzysowego oraz w służbach mundurowych. Ponadto mogą wykonywać zawód doradcy do spraw bezpieczeństwa, audytora, specjalisty do spraw imprez masowych oraz inspektora BHP.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II)
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne  w Warszawie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z chętniej wybieranych kierunków studiów. Jeśli dołożymy do tego Warszawę jako miejsce ich podjęcia, okaże się, że często liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc, oferowanych co roku przez poszczególne uczelnie w Warszawie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język grecki i kultura antyczna
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dlatego żeby mieć większe szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku, należy podejść na poważnie do nauki przedmiotów wiodących w procesie rekrutacji na kierunki studiów w Warszawie.

Najczęściej są to: język polski, język obcy nowożytny, WOS, historia oraz geografia. Należy pamiętać, aby sprawdzać bieżące ustalenia władz wybranej uczelni oraz rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Żyjemy w czasach, gdzie na większości kanałów informacyjnych oraz internetowych portalach z wiadomościami, kilkukrotnie w ciągu dnia pojawiają się doniesienia o kolejnych atakach terrorystycznych w którymś miejscu na świecie. Kolejni hakerzy szykują zmasowane ataki na konta bankowe nieostrożnych użytkowników Internetu. Co więcej – ataki nożowników, którzy za ofiary wybierają przypadkowych przechodniów zaczynają być codziennością.

Wszystkie powyższe tragiczne w skutkach wydarzenia mają ogromny wpływ na poczucie dysharmonii i zagrożenia wśród społeczeństwa. A jak przecież wiadomo, żadna cywilizacja nie może się dobrze rozwijać, kiedy jednostki składające się na jej całość nie mają zaspokojonej jednej z podstawowych potrzeb – bezpieczeństwa.

W związku z tym coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na wykształcenie ludzi zdolnych do wdrażania odpowiednich działań prewencyjnych oraz minimalizujących skutki zaistniałych już wydarzeń zagrażających jednostkom. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstały studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, będące interdyscyplinarną nauką, której zgłębienie daje podstawy do podjęcia pracy w jednostkach ochrony państwa.

 

1. Na początek

Przygodę ze studiami na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie z pewnością uznasz za wartościową, jak i wymagającą. Zgłębienie podstaw teoretycznych, będących podstawą do rozwoju bardziej specjalistycznych kompetencji praktycznych, dzięki którym staniesz się świadomym pracownikiem współczesnego rynku pracy, może okazać się żmudne i niekiedy wyczerpujące.

Jednak najwytrwalsi z pewnością zrozumieją, że tego etapu zdecydowanie nie dałoby się pominąć. Zgłębisz zapiski prawne, zawarte we wszystkich kodeksach, dzięki czemu lepiej utwierdzisz się w kanonie przyswajanej wiedzy.

Poznasz historię polskich i światowych sił zbrojnych oraz wpływ ich działalności na przestrzeni czasu na obecne ukształtowanie polityczne, ekonomiczne i gospodarcze całego świata. Zrozumiesz, jakie działania jest w stanie podjąć policja, służba celna oraz wojsko w perspektywie konfrontacji z niebezpiecznymi zamachowcami.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Co wyróżnia ten kierunek

Nie bez znaczenia pozostanie nauka podstaw psychologii ­– bez niej nie byłbyś w stanie przewidywać działań zorganizowanych grup przestępczych oraz rozumieć motywów przestępczej działalności ludzkiej. Odpowiednie podejście psychologiczne pomoże ci również w nawiązywaniu kontaktu z jednostkami o zaburzonym wzorcu zachowań, co jest szczególnie ważne w procesie zbierania materiału dowodowego.

Przygotuj się na solidny wycisk podczas obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Odpowiednia siła, wytrzymałość i szybkość mogą okazać się zbawienne podczas najtrudniejszych wyzwać twojej przyszłej pracy. Kto wie, może właśnie te zajęcia nawet uratują ci kiedyś życie.

Jak sam widzisz, studia w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, ze względu na ich interdyscyplinarność, będą niosły za sobą wiele trudów, ale także ogrom satysfakcji. Każdy absolwent zostanie uposażony w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na pełnienie odpowiedzialnej roli związanej z ochroną ojczyzny oraz całego społeczeństwa.

 

 

4. Dla kogo te studia

Dla przyszłych studentów, zdecydowanych na podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, istnieje możliwość dopasowania programu nauczania do swoich potrzeb poprzez dokonanie najlepszego wyboru wśród ośmiu uczelni, wzbogacających swoją ofertę edukacyjną o studia na tym kierunku.

Losy twojego narodu nigdy nie były ci obojętne? Z poruszeniem obserwujesz tragiczne wydarzenia w kraju i zastanawiasz się, jak mógłbyś im zapobiec? Cechuje cię duża sprawność i wytrzymałość fizyczna, dzięki której jesteś w stanie przejść wszystkie testy sprawnościowe?

Chciałbyś w przyszłości zasilić grono pracowników dbających o szeroko rozumiane bezpieczeństwo kraju? Jeśli „tak” jest odpowiedzią na większość z wymienionych pytań, to nie wahaj się dłużej i wybierz studia na jednej z uczelni w Warszawie!

 

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Nie jesteś pewien, ile czasu będziesz musiał poświęcić na przebrnięcie przez cały proces edukacyjny na studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie? W związku z tym, że kierunek ten dzieli się na studia pierwszego i drugiego stopnia, edukacja może przebiegać dwuetapowo.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie trwają sześć semestrów, a więc trzy lata i zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia należy przeznaczyć dwa lata, jednak poszerzenie zawodowych możliwości najpewniej będzie tego warte. Uczelnie w Warszawie oferują możliwość wykształcenia szerokich kompetencji, niezbędnych w przyszłym zawodzie.

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Wciąż się zastanawiasz, ku jakiej pracy będziesz mógł skierować swoje kroki po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie? Możliwości zawodowe będą dosyć szerokie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych specjalistów, zdolnych do wdrożenia działań odpowiednich dla zapewnienia krajowi należytej ochrony.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na jednej z uczelni w Warszawie znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek kontrolujących utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony państwa.

 

Praca w służbie celnej pozwoli ci na bezpośrednie działanie zapobiegające przemytowi nielegalnych substancji na teren chronionego przez ciebie kraju. Jest to niezwykle ważne dla zachowania odpowiedniej prewencji antynarkotykowej, a co za tym idzie, uchronienia społeczeństwa przez pośrednimi i bezpośrednimi skutkami ich nadużywania.

 

 

Jeśli zależy ci na nagłych skokach adrenaliny i nie boisz się sytuacji, które potencjalnie mogłyby zagrozić twojemu zdrowiu lub życiu, będziesz mógł zasilić grono pracowników policji, służby więziennej, a nawet wojska. W tej pracy musisz liczyć się z tym, że wysoka kondycja fizyczna, udowodniona pozytywnym zdaniem testów sprawnościowych, jest warunkiem koniecznym do odniesienia sukcesu.

 

►►

Praca w placówkach oświatowych i wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalnych da ci doskonałą możliwość bezpośredniego wdrażania ochronnych działań prewencyjnych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród najmłodszych, którzy również bywają ofiarami przestępców. Odpowiednie ukierunkowanie młodych umysłów pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa stosowania odpowiednich zachowań prewencyjnych wśród przyszłych pokoleń.

 

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie z pewnością znajdą pracę, która pomoże im realizować się w kwestii rozwoju swojego patriotyzmu lub empatii spowodowanej chęcią niesienia pomocy współobywatelom i całemu społeczeństwu.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie - uczelnie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

 

Gdzie studiować

Kierunki studiów w Warszawie, ze względu na możliwość podjęcia ich na różnych uczelniach, dają duże możliwości dokonania świadomego i rozsądnego wyboru. Zanim zdecydujesz się na aplikację na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, warto, abyś poznał procedury rekrutacyjne obowiązujące dla tego kierunku w zależności od wybranej uczelni.

Bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć aż na ośmiu różnych warszawskich uczelniach, zarówno publicznych jak i prywatnych, które oferują różne programy przebiegu studiów. Warto mieć ma uwadze fakt, że wybierając jedną z prywatnych uczelni, narzucamy na siebie konieczność uiszczania regularnych opłat za studia.

 

Proces rekrutacji

Aby dostać się na pierwszy stopień studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, należy solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii – przedmiotów do wyboru jest dużo, co zwiększa szanse na dostanie się na ten kierunek studiów (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych będą mieli bardzo ułatwiony start – odgórnie otrzymają stuprocentowy wynik maturalny bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia, w procesie rekrutacji istotne będą oceny uzyskane na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji, dlatego warto się postarać, aby były one jak najlepsze.

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest elektroniczna rejestracja kandydatów, której można dokonać za pośrednictwem strony internetowej wybranej uczelni. Dokumentami, jakie należy dostarczyć komisji rekrutacyjnej po pozytywnym werdykcie w kwestii przyjęcia na studia, są kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia do legitymacji oraz wypełniony formularz aplikacyjny.

 

Sprawność fizyczna

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie to dosyć specyficzny kierunek, który wiąże się z podejmowaniem pewnego ryzyka w związku z kontaktem z potencjalnie niebezpiecznymi ludźmi. W osiągnięciu pełnego sukcesu podczas edukacji, należy być dostatecznie sprawnym fizycznie, co będzie potrzebne także w przyszłej pracy zawodowej.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa – zaoczne

Charakter studiów zaocznych, który jest zupełnie odmienny od dziennych, to główny predyktor ich podejmowania. Wielu studentów zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest wczesne zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, dlatego pragną podjąć pracę zarobkową i nie rezygnować jednocześnie z kształcenia na wybranym kierunku.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie niestacjonarnym przewiduje kształcenie weekendowe. W praktyce każdy student zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w weekendowych, całodziennych zjazdach, podczas których przyswaja skoncentrowane treści programowe.

dowiedz się więcej na temat kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu dowolnych studiów w trybie niestacjonarnym, powinieneś przygotować odpowiednie zaplecze finansowe, które pozwoli ci na terminowe dokonanie opłat ratalnych za każdy semestr lub rok nauki. Koszt czesnego na Bezpieczeństwie wewnętrznym jest zróżnicowany w obrębie różnych uczelni w Warszawie.

Każda z nich informuje o szczegółach związanych ze studiami na swojej stronie internetowej, którą warto odwiedzić przed złożeniem aplikacji na Bezpieczeństwo wewnętrzne. Pamiętaj, że w dokonywaniu opłat ważna jest terminowość – w przypadku przekroczenia czasu płatności mogą zostać naliczane odsetki.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - ceny w Warszawie

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Często opinie studentów kierunku, którym sami jesteśmy zainteresowani, może powiedzieć nam znacznie więcej niż szczegółowy opis programu nauczania.

 

Piotr, student Bezpieczeństwa wewnętrznego w Warszawie, mówi:

„Bezpieczeństwo wewnętrzne to dosyć wymagający kierunek studiów. Dla mnie, jak i dla wielu kolegów z roku, najtrudniejsza była nauka wielu kodeksów prawnych, jednak satysfakcja wynikająca z możliwości podejmowania działań na korzyść ojczyzny przeważa wszystko!”

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Warszawie

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)