Psychologia zarządzania zmianą

Psychologia zarządzania zmianą

Psychologia zarządzania zmianą

Studia we Wrocławiu

psychologia zarządzania zmianą

Odkryj studia psychologia zarządzania zmianą we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia zarządzania zmianą studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia zarządzania zmianą to propozycja kształcenia, która odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci uczą się rozpoznawać potrzeby pracowników organizacji oraz potrzeby społeczności lokalnych dla wyznaczania kierunków zaangażowania organizacji. Poznają sposoby zarządzania organizacją w sytuacji kryzysu wywołanego rozmaitymi czynnikami, uczą się projektować i wdrażać zmiany w organizacji.

Program kształcenia opracowywany jest w kompleksowy sposób. Studenci uczą się rozpoznawać specyfikę sytuacji społecznej pracowników organizacji. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: zarządzanie kryzysem w organizacji, audyt psychologiczny w organizacji, projektowanie i wdrażanie zmian w organizacji, psychologia aktywizmu i społeczności lokalnych.

Miejscem zatrudnienia absolwentów często są firmy i organizacje działające na rzecz społeczności lokalnych, sztaby kryzysowe w firmach i organizacjach, działy marketingu i sprzedaży, instytucje polityczne i kulturalne, które zakładają pogłębianie relacji ze swoimi odbiorcami, policja i sądownictwo.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia zarządzania zmianą

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Komentarze (0)