Kierunki studiów Lublin

Kierunki studiów Lublin

Kierunki studiów Lublin

Kierunki studiów

w Lublinie 2021

Odkryj kierunki na lubelskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunki studiów w Lublinie 2021

W Lublinie, w którym mieszka 300 tys. osób, działa aż pięć publicznych uczelni – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy. Taka różnorodność sprawia, że stosunkowo nieduży Lublin jest prężnie działającym ośrodkiem akademickim, którego studenci mogą kształcić się w ramach wielu kierunków studiów.

Najpopularniejszymi kierunkami w Lublinie są te proponowane przez Uniwersytet Medyczny – kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, dietetyka, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo i położnictwo. Łączna liczba kandydatów na lubelską uczelnię medyczną przekroczyła 9 tys., gdzie liczba wolnych miejsc wynosiła tylko 630. Zainteresowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych tą uczelnią jest co roku bardzo duże.
Jakie kierunki studiów w Lublinie królują na największej uczelni – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej? Okazuje się, że te, które zostały uruchomione niedawno – logistyka oraz bezpieczeństwo narodowe. Dużą popularnością cieszą się również finanse i rachunkowość, prawo, psychologia, filologia angielska, dziennikarstwo a także kierunek Wydziału Artystycznego – jazz i muzyka estradowa. Filologia ukraińska, politologia, matematyka i fizyka to natomiast kierunki studiów, na które kandydatów jest zazwyczaj mniej, niż miejsc.
W naukach ścisłych UMCS ma bowiem dużego konkurenta, z którym rywalizuje o studentów. Politechnika Lubelska, bo o niej mowa, działa w ramach sześciu wydziałów, spośród których to Wydział Mechaniczny prowadzi najchętniej wybierany kierunek – inżynierię biomedyczną. Popularne są również architektura, mechatronika, budownictwo i Informatyka. Do wyboru kandydatów pozostaje jeszcze czternaście innych kierunków studiów, między innymi zarządzanie, ochrona środowiska czy transport.
Biotechnologia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiskowa, turystyka i rekreacja, transport, weterynaria czy jedyna w Polsce behawiorystyka zwierząt to z kolei najczęściej wybierane kierunki studiów w Lublinie przez osoby aplikujące na Uniwersytet Przyrodniczy. 
Najbardziej znaną uczelnią w Lublinie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, który dzieli się na dziesięć wydziałów, w tym dwa zamiejscowe. Popularne kierunki na KUL-u to bezpieczeństwo narodowe, anglistyka, psychologia, prawo oraz sinologia, czyli nauka zajmująca się wszystkim, co dotyczy Chin. Znajdziecie tu zarówno kierunki dla humanistów – np. edytorstwo i retorykę stosowaną, jak i umysłów ścisłych – gospodarkę przestrzenną czy biotechnologię. 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Lublinie

Kierunki studiów - Lublin: znaleziono 221

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia online
Administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrobiznes I stopnia, II stopnia stacjonarne
Agroleśnictwo II stopnia niestacjonarne
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Applied anthropology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architecture I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioanalytical technologies II stopnia stacjonarne
Biobezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Biobiznes II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biokosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biology I stopnia stacjonarne
Biomedycyna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia techniczna I stopnia stacjonarne
Chemistry II stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Data science II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe I stopnia stacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online I stopnia online
E-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia stacjonarne
E-pedagogika II stopnia niestacjonarne
Economics II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekorehabilitacja I stopnia stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Enologia i cydrownictwo I stopnia stacjonarne
European studies I stopnia stacjonarne
European union law II stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska z lingwistyką stosowaną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia niderlandzka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia online
Fizjoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika II stopnia, jednolite stacjonarne
Graphic arts II stopnia stacjonarne
Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
Hipologia i jeździectwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Hispanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Humanistyka cyfrowa II stopnia stacjonarne
Informatics I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka - studia online I stopnia, II stopnia online
Informatyka i ekonometria I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Intercultural communication in education and the workplace II stopnia stacjonarne
Interior design I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne
Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia niestacjonarne
Inżynieria rolnicza i leśna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia stacjonarne
It cyber security II stopnia stacjonarne
Italianistyka I stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia stacjonarne
Journalism and social communication I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
Kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Leśnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Malarstwo jednolite stacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka w finansach I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mathematics I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczanie fizyki i informatyki I stopnia stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Nursing I stopnia stacjonarne
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia niestacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online jednolite online
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia stacjonarne
Pedagogika specjalna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Philosophy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Portugalistyka II stopnia stacjonarne
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne
Prawno - administracyjny I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - biznesowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - menadżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej II stopnia stacjonarne
Prawo w biznesie II stopnia stacjonarne
Produkcja medialna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia dla magistrów jednolite niestacjonarne
Pszczelarstwo w agrosystemach I stopnia stacjonarne
Public relations i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Retoryka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Romanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rusycystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Społeczeństwo informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia online
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Techniki kryminalistyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teologia jednolite stacjonarne
Theology jednolite stacjonarne
Tourism management I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Transport - studia online I stopnia online
Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka kulturowa II stopnia stacjonarne
Ukrainistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Weterynaria jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne
Zarządzanie zasobami ziemi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne
Zielarstwo i fitoprodukty I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Lublinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 88 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 59 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 48 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 34 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki studiów: 30 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 36 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Lublinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)