Stosunki międzynarodowe - Katowice i woj. śląskie

Stosunki międzynarodowe - Katowice i woj. śląskie

Stosunki międzynarodowe - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Odkryj kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Stosunki międzynarodowe studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku międzynarodowe gospodarcze w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje 75 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE w Katowicach. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4600 zł.

 

Stosunki międzynarodowe to popularny kierunek studiów, który umożliwi Ci nabycie wiedzy odnoszącej się do relacji międzynarodowych. Studenci uczą się analizować i interpretować wydarzenia, które mają miejsce na krajowych i światowych scenach politycznych i gospodarczych. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowane grono praktyków.

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach, które działają na rynku międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i krajowych współpracujących z zagranicą, w administracji państwowej i samorządowej. Rozwinięte kompetencje językowe ułatwiają współpracę o charakterze międzynarodowym.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Studia w Katowicach na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze to nowoczesna i bardzo popularna dziedzina nauki. Wpływ na to mają globalizacja i regionalizacja, a także rozwój gospodarki w skali światowej. Kandydaci, którzy myślą o tego typu studiach, muszą liczyć się z dużą konkurencją. By zadbać o wysoką pozycję na listach przyjętych, pamiętaj o jak najlepszym zdaniu egzaminów maturalnych.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka, 
 • wos
Najwięcej punktów zapewnią Ci egzaminy na poziomie rozszerzonym. Wśród wybranych przedmiotów rozważ zwłaszcza: język obcy, geografię, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, fizykę, informatykę czy historię. Jak widzisz, możesz zdecydować co jest dla Ciebie lepsze i zapewni Ci korzystniejsze wyniki — przedmioty humanistyczne czy ścisłe? Wybierz jak najszybciej i zacznij przygotowania.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach i woj. śląskim

Studia I stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Rozwój gospodarki światowej, globalizacja i regionalizacja to kwestie, które nie są obce współczesnemu społeczeństwu. Zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych zajmujących się kwestiami gospodarczymi nieustannie wzrasta, dlatego propozycja połączenia nauk z zakresu stosunków międzynarodowych i gospodarczych nie jest niczym zdumiewającym, a wręcz oczekiwanym na współczesnym rynku pracy.
Jest to kierunek innowacyjny, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów, którzy myślą o rozwijaniu się w kierunku biznesowym. Osoby, które chciałyby studiować międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach, powinny żywo interesować się nie tylko gospodarką i rynkiem krajowym czy zagranicznym, ale także polityką, prawem czy marketingiem. Stanowiska pracy, które przyszli absolwenci będą mogli objąć, wymagają osób odpornych na stres, zdecydowanych, z umiejętnościami kierowniczymi. Jeśli posiadasz te cechy, ten kierunek może być dla Ciebie idealny.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach możesz realizować na na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Siatki programowe mogą się nieco różnić, jednak nastawione są na interdyscyplinarną wiedzę, która przysłuży się do zdobycia niezbędnych umiejętności, niezwykle cenionych przez przyszłych pracodawców.
Program kształcenia przewiduje takie przedmioty jak: podstawy rachunkowości, podstawy zarządzania, podstawy prawa, makroekonomię i mikroekonomię, politykę podatkową, międzynarodowe transakcje gospodarcze, negocjacje i wiele innych. Uczelnie w Katowicach kładą także nacisk na znajomości języków obcych i języka biznesowego. Gruntowne wykształcenie zapewnia przyszłym absolwentom szansę na zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych firmach i korporacjach.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach stają się wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie stosunków międzynarodowych i gospodarczych, analitykami czy menedżerami. Z powodzeniem znajdują pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, mających kontakty gospodarcze z partnerami na rynku zagranicznym; w korporacjach globalnych, które posiadają filie na rynku polskim; w różnych pod względem branżowym polskich firmach, obecnych na rynku globalnym; w firmach, które świadczą usługi dla biznesu, zajmując się przy tym doradztwem i badaniami rynków zagranicznych i w wielu innych miejscach.
Możliwości dla przyszłych absolwentów jest bardzo wiele, zwłaszcza że Polska coraz aktywniej uczestniczy w rynku europejskim i międzynarodowym, dlatego zwiększa swoje zapotrzebowanie na specjalistów, działających prężnie w branżach odnoszących się do stosunków gospodarczych w skali światowej.
Dla uczelni w Katowicach priorytetem jest komfort studentów. Właśnie dlatego kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach możesz studiować w dwóch wariantach — stacjonarnie bądź niestacjonarnie. Tego rodzaju podział jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Jeśli myślisz o regularnych studiach i systematycznej nauce, tryb dzienny będzie dla Ciebie idealny.
Jednakże jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, możesz wybrać studia zaoczne. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych tryb niestacjonarny jest płatny i wiąże się z samodzielnym dokształcaniem, ponieważ podczas weekendowych spotkań nie zawsze udaje się zrealizować cały program kształcenia.
 

5. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć obfituje w wiele godzin zajęć z języka obcego i języka biznesu. Zajęcia językowe są niezwykle ważne w perspektywie pracy na arenie międzynarodowej. Program studiów nastawiony jest także na zajęcia z mikroekonomii i makroekonomii, ale wśród najważniejszych przedmiotów znajdziesz na przykład:
 • podstawy prawa,
 • zarządzanie w biznesie międzynarodowym,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • marketing międzynarodowy,
 • strategie konkurencji,
 • negocjowanie
 • i wiele innych.

 

Na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach możesz realizować także specjalizację. W zależności od wydziału jest to zarządzanie biznesem międzynarodowym bądź biznes międzynarodowy. Oferty specjalizacji warto śledzić na stronach poszczególnych uczelni czy wydziałów, ponieważ specjalizacje się zmieniają, a ich utworzenie niejednokrotnie zależy od zainteresowania studentów.
Interdyscyplinarna wiedza składa się na podstawowe wiadomości między innymi z prawa, zarządzania czy marketingu i szczegółowe informacje odnoszące się do stosunków gospodarczych w zakresie międzynarodowym.
Absolwenci podczas całego zakresu kształcenia skupiają się na funkcjonowaniu przedsiębiorstw, których działalność gospodarcza rozpowszechniła się na skalę międzynarodową, a także na rozwoju procesów integracyjnych w gospodarce o charakterze globalnym. Umiejętności praktyczne pozwalają pełnić funkcję analityczną, operacyjną czy menedżerską w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych.
Ile trwają studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Katowicach takie jak międzynarodowe stosunki gospodarcze podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że interdyscyplinarną wiedzę możesz zyskać na pierwszym i drugim stopniu. Pierwszy stopień na tego typu studiach trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. 

Stopień drugi trwa cztery semestry i zapewnia tytuł magistra. Są to studia uzupełniające w stosunku do stopnia pierwszego. Studia na stopniu drugim na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze może także realizować absolwent innych studiów ekonomicznych czy z zakresu zarządzania bądź pokrewnych. Dodatkowa wiedza i umiejętności z pewnością korzystnie wpłyną na wizerunek kandydatów na rynku pracy.
Jaka praca po kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Jaka praca po kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Studia ekonomiczne w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych zapewniają absolwentom gruntowne wykształcenie, które ułatwia im rozpoznawać szanse wynikające z międzynarodowej współpracy, budowanie strategii ekspansji na rynkach zagranicznych, a także tworzenie kooperacji z firmami zagranicznymi, prowadzenie biznesu dzięki negocjacjom i zawieranie transakcji handlowych czy realizowanie projektów w skali europejskiej. Wiedza i umiejętności są użyteczne w zakresie funkcjonowania polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej zwłaszcza na stanowiskach specjalistów, menedżerów czy analityków.
Absolwenci pracują w dużych polskich firmach obecnych na rynku globalnym i mających różną specyfikę branżową, ale także w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które potrzebują specjalistów do komunikacji z partnerami zagranicznymi lub takie kontakty zamierzają zawiązać.
Wielu studentów pracuje w korporacjach globalnych, które mają swoje oddziały w Polsce lub w instytucjach, których biznes związany jest z zajmowaniem się inwestorami zagranicznymi i budowaniem z nimi relacji biznesowych. Menedżerowie i analitycy po międzynarodowych stosunkach gospodarczych są cennym nabytkiem dla firm, które świadczą usługi w biznesie z zakresu doradztwa lub badań rynków zagranicznych.
Absolwenci znajdują także zatrudnienie w instytucjach i jednostkach administracyjnych, które pracują nad projektami i zadaniami wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej lub z innych międzynarodowych umów i udziałów Polski w organizacjach międzynarodowych. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, ponieważ rynek pracy nieustannie domaga się specjalistów z obszaru stosunków gospodarczych w zakresie krajowym i międzynarodowym.

Gdzie studiować na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach to bardzo innowacyjna i niezwykle popularna dziedzina, którą studiować pragnie coraz więcej osób. Nim zdecydujesz, że jest to kierunek właśnie dla Ciebie, zastanów się:
 • Czy interesujesz się rynkiem gospodarczym i stosunkami Polski w zakresie gospodarki z innymi krajami?
 • Czy chciałbyś zgłębiać wiedzę z zakresu prawa i polityki?
 • Czy karierę zawodową chciałbyś oprzeć o umiejętności menedżerskie, analityczne bądź z zakresu zarządzania?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, może warto rozważyć międzynarodowe stosunki gospodarcze i swoją ścieżkę zawodową skierować właśnie na ten tor. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, ponieważ studia te zyskały znaczącą renomę.
By zapewnić sobie stabilne miejsce na liście zakwalifikowanych, przygotuj się jak najlepiej do egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich rozważ zwłaszcza: język obcy, matematykę, fizykę, geografię, wiedzę o społeczeństwie, historię. Możesz sprecyzować, czy czujesz się lepiej w przedmiotach humanistycznych czy ścisłych i zadbać o jak najlepsze wyniki.
Zwiększyć swoje szanse możesz także poprzez udział w olimpiadach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami, ponieważ zapewniają sobie najwyższe wyniki. Rozważyć warto na przykład Olimpiadę Wiedzy o Społeczeństwie czy Olimpiadę Matematyczną.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Oczekuje ona z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń, informujących o istotnych wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesu rekrutacyjnego znajdują się na stronie uczelni w Katowicach.
 
STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne i woj. śląskim

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach to bardzo innowacyjna dziedzina kształcenia, która przyciąga wielu kandydatów na studia.

Karolina, studentka drugiego roku studiów licencjackich, wyznała:

Interesuję się rynkiem gospodarczym i prawem. Ten kierunek to idealne połączenie, które pozwoli mi realizować się w pracy, która będzie odnosiła się do moich zainteresowań. Jest bardzo ciekawie. Polecam!

Kierunki ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

e-commerce
Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)