Kierunki studiów Bydgoszcz

Kierunki studiów Bydgoszcz

Kierunki studiów Bydgoszcz

Kierunki studiów

w Bydgoszczy 2022

Odkryj kierunki na bydgoskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunki studiów w Bydgoszczy 2022

Największa liczba studentów w Bydgoszczy kształci się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Do tutejszych publicznych uczelni wyższych należą także Politechnika Bydgoska, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego oraz kształcące w kierunkach medycznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera.

 

Jakie są kierunki studiów w Bydgoszczy w 2022/2023

Kandydaci na studia w Bydgoszczy w roku akademickim 2022/2023 mają do wyboru ponad 130 kierunków studiów w 4 publicznych uczelniach oraz kilku prywatnych szkołach wyższych.
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Bydgoszczy to uczelnia, która może pochwalić się największą liczbą kandydatów na jedno miejsce wśród wszystkich bydgoskich szkół wyższych. Popularne kierunki wśród przyszłych studentów są farmacja, kosmetologia oraz dietetyka.
Największa tutejsza uczelnia – UKW – cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem absolwentów szkół ponadpodstawowych chcących podjąć studia na psychologii, filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej a także bezpieczeństwie narodowym oraz turystyce i rekreacji.
Inżynieria odnawialnych źródeł energii, budownictwo, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, energetyka, inżynieria środowiska i transport to z kolei kierunki chętnie wybierane przez kandydatów na Politechnika Bydgoska.
 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy - rekrutacja 2021/2022

Najpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski CM (3479), psychologia UKW (669), fizjoterapia CM (443), kryminologia UKW (415), farmacja CM (374), filologia angielska UKW (352), pielęgniarstwo CM (297), kosmetologia CM (218), dietetyka CM (203).

Na kolejnych miejscach znalazły się:, informatyka elektroradiologia, położnictwo oraz prawo.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy:

 • kierunek lekarski: 3479 kandydatów (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • psychologia: 669 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • fizjoterapia: 443 kandydatów (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • kryminologia: 415 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • farmacja: 374 kandydatów (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • filologia angielska: 352 (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • pielęgniarstwo: 297 kandydatów (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • kosmetologia: 218 kandydatów (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • dietetyka: 203 kandydatów (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • informatyka: 194 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • elektrorafiologia: 168 kandydatów (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • położnictwo: 168 kandydatów (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • prawo: 159 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • optyka okularowa z el. optometrii: 141 kandydatów (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • biotechnologia medyczna: 140 kandydatów (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • ratownictwo medyczne: 131 kandydatów (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: 129 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • wychowanie fizyczne: 118 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • prawo w biznesie: 111 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Kierunki studiów - Bydgoszcz: znaleziono 133

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania

Pokaż więcej

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrotronika I stopnia stacjonarne
Analityka chemiczna i spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
Audiofonologia I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne
Engineering management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizjoterapia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I stopnia stacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Humanistyka drugiej generacji I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It in business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Muzyka kościelna I stopnia stacjonarne
Ochrona i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optometria II stopnia stacjonarne
Optyka okularowa z elementami optometrii I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią II stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rewitalizacja dróg wodnych I stopnia stacjonarne
Reżyseria dźwięku I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teologia I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne
Tourism I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i hotelarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kryzysowe w środowisku I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
Zoofizjoterapia I stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Bydgoszczy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne

Bydgoska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 34 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 57 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 24 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 104 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 94 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Bydgoszczy - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)