Fizyka medyczna - Zielona Góra

Fizyka medyczna - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

Fizyka medyczna studia Zielona Góra 2021 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Fizyka medyczna w Zielonej Górze to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka medyczna, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Zielonogórski oferuje 30 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

czytaj dalej wszystko o Fizyka medyczna - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek fizyka medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Fizyka medyczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka medyczna w Zielonej Górze?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizyka medyczna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Studia fizyczne w Zielonej Górze wywołują duże zainteresowanie wśród kandydatów, którzy pasjonują się naukami ścisłymi i technicznymi. Fizyka medyczna jest jednak niezwykle trudnym kierunkiem, który wymaga cierpliwości i dużego zaangażowania ze strony studentów. Ponieważ kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz przedmiotów obowiązkowych, to znaczy matematyki, języka polskiego czy języka obcego nowożytnego, musisz zdawać biologię, a także jeden z wybranych przedmiotów dodatkowych: chemię, fizykę i astronomię lub informatykę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizyka medyczna w Zielonej Górze - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA MEDYCZNA ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA MEDYCZNA ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku fizyka medyczna w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak fizyka medyczna możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Uczelnie w Zielonej Górze pragną zapewnić studentom jak najbardziej komfortowe studiowanie i wielogodzinne praktyki, które przysłużą się w pracy zawodowej. Studia dzienne opierają się na regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, bowiem zdobywana wiedza powinna być bardzo dobrze opanowana.

Program kształcenia opiera się na naukach z zakresu biologii, chemii, fizyki czy informatyki. W siatce zajęć znajdziesz na przykład:

 • metody algebraiczne i geometryczne w fizyce,
 • komputerowe przetwarzanie danych,
 • wstęp do biologii i biologii medycznej,
 • instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna,
 • elektrotechnika z elektroniką - elementy budowy elektronicznych urządzeń pomiarowych,
 • ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo pracy ergonomia,
 • analiza szeregów czasowych w zastosowaniach medycznych,
 • fizyka jądrowa w medycynie nuklearnej
 • i wiele innych.

Zajęcia są realizowane w formie wykładów, laboratoriów i ćwiczeń. Studenci muszą zrealizować pulę przedmiotów obowiązkowych, a także przedmioty oferowane, wybieralne.

Studia fizyczne w zakresie fizyki medycznej zapewniają swoim studentom rzetelne wykształcenie odnoszące się do zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych czy informatycznych. Absolwenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do anatomii i fizjologii człowieka, a także niezbędne umiejętności analityczne, które wykorzystywane są w trakcie analiz statystycznych odnoszących się do nauk biomedycznych. Zapoznają się także z technikami obrazowania medycznego przy użyciu promieniowania oraz nabywają zdolność łączenia technik stosowanych w fizyce materii skondensowanej z poszczególnymi dziedzinami medycyny.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Nie trudno się domyślić, że fizyka medyczna to połączenie dwóch bardzo ważnych i bardzo trudnych dziedzin nauki, którymi są medycyna i fizyka. Ojcem fizyki medycznej jest Hermann von Helmholtz, który był niemieckim lekarzem, fizjologiem i fizykiem. Fizyka jest niezwykle ważną kategorią zwłaszcza w postępowaniu medycznym. Wykorzystywana jest zarówno podczas diagnostyki, terapii, jak i rehabilitacji. Obrazowanie medyczne wykorzystuje takie techniki jak rentgen, pozytonowa tomografia emisyjna czy chociażby ultrasonografia, znana zazwyczaj jako USG.

Kierunek fizyka medyczna w Zielonej Górze oczekuje od kandydatów zainteresowania naukami ścisłymi, zwłaszcza fizyką, matematyką, chemią. Przydatne będą także zdolności informatyczne i chłonny umysł. Fizyka medyczna tak jak medycyna nie może popełniać błędów, dlatego wiąże się z nieustannym dokształcaniem. Jeśli tego typu kierunek techniczny mieści się w granicach Twoich zainteresowań, pomyśl o wzięciu udziału w kwalifikacji.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizyka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku fizyka medyczna w Zielonej Górze realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata.
Uczelnie w Zielonej Górze umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak fizyka medyczna możesz realizować na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Fizyki i Astronomii. Uczelnia zapewnia gruntowne i wszechstronne wykształcenie w bardzo wielu kierunkach zarówno technicznych, jak i medycznych czy artystycznych, dlatego przyciąga uwagę bardzo wielu kandydatów na studia.

 

4. Praca po studiach

Studia w Zielonej Górze na kierunku fizyka medyczna zapewniają swoim absolwentom szereg możliwości pracy. Absolwenci przeprowadzają i interpretują analizy statystyczne, które są wykorzystywane w naukach biomedycznych, znają podstawy analizy sygnałów i obrazu, posiadają wiedzę odnoszącą się do anatomii i fizjologii człowieka.

Absolwenci podejmują pracę w jednostkach służby zdrowia, to znaczy w szpitalach, przychodniach, klinikach, ośrodkach ochrony radiologicznej, pracowniach diagnostycznych i laboratoriach. Wielu studentów decyduje się na karierę, która prowadzi do zatrudnienia w zakładach przemysłowych, które bazują na technikach radiacyjnych. Podejmują także pracę w firmach, które produkują i dystrybuują aparaturę medyczną, a także w instytucjach, które wymagają jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach z zakresu biologii, chemii, fizyki czy informatyki. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak: metody algebraiczne i geometryczne w fizyce, podstawy programowania w języku C++, anatomia i fizjologia człowieka, metody matematyczne fizyki, trening nawiązywania kontaktu z pacjentem, instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna, elementy budowy elektronicznych urządzeń pomiarowych, podstawy statystyki medycznej, pracownia biofizyczna i biochemiczna, fizyka jądrowa w medycynie nuklearnej i wiele innych.

Ile trwają studia na kierunku fizyka medyczna w Zielonej Górze?

Studia na kierunku Fizyka medyczna w Zielonej Górze trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek fizyka medyczna w Zielonej Górze możesz realizować w ramach pierwszego stopnia studiów stacjonarnych. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku. W trakcie siedmiu semestrów studenci przechodzą gruntowne szkolenie z zakresu nauk fizycznych i medycznych, które wieńczone jest tytułem inżyniera. Studia pierwszego stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to półtoraroczne studia magisterskie, które po trzech semestrach i zdaniu odpowiednich egzaminów zapewniają tytuł magistra inżyniera. W Zielonej Górze studia magisterskie, które tematycznie związane byłyby z fizyką medyczną, to między innymi fizyka lub biologia. Studia drugiego stopnia uzupełniają lub poszerzają wiedzę zdobywaną na stopniu pierwszym.

Jaka praca po kierunku fizyka medyczna w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku fizyka medyczna kształcą specjalistów, którzy odnajdują się w pracy w jednostkach służby zdrowia, to znaczy w szpitalach, klinikach, przychodniach, pracowniach diagnostycznych i laboratoriach, gdzie współpracują z personelem medycznym. Absolwenci posiadają tak ważną i niezwykle cenną wiedzę odnoszącą się do obrazowania medycznego przy pomocy technik takich jak RTG (rentgen), TK (tomografia komputerowa), PET (pozytonowa tomografia emisyjna), NMR (spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego) i USG (ultrasonografia). Studenci zgłębiają wiedzę z zakresu elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii. Potrafią także poprawnie wykonać EKG i EEG.

Absolwenci studiów fizycznych przygotowują się do podjęcia pracy w szpitalach i ośrodkach ochrony radiologicznej, w laboratoriach i instytucjach naukowych, w firmach, które produkują i dystrybuują aparaturę medyczną, w zakładach przemysłowych, które bazują na technikach radiacyjnych, w instytucjach, które wymagają jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów. Absolwenci są także merytorycznie przygotowywani do zawodu nauczyciela fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, po wcześniejszym ukończeniu odpowiednich kursów pedagogicznych.

Studia fizyczne w Zielonej Górze zapewniają gruntowne wykształcenie z zakresu fizyki, informatyki czy anatomii człowieka. Wszechstronne wykształcenie absolwentów pozwala im odnaleźć się na rynku pracy i zaprezentować najbardziej pożądane przez pracodawców umiejętności. Jeśli w przyszłości pragniesz zajmować się technicznym wykorzystywaniem fizyki w medycynie, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Gdzie studiować na kierunku fizyka medyczna w Zielonej Górze?

Fizyka medyczna studia w Zielonej Górze - uczelnie:

 • Uniwersytet Zielonogórski

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizyka medyczna w Zielonej Górze?

Fizyka medyczna to jeden z najbardziej elitarnych kierunków studiów. Wiele osób pragnie wykorzystywać wiadomości z zakresu fizyki w medycynie i służyć tym samym człowiekowi, to jest pomagać w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Kierunek ten jednak nie jest dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz zajmować się obrazowaniem medycznym przy pomocy różnych technik jak RTG czy USG?
 • Czy jesteś osobą zdyscyplinowaną, nastawioną na nieustanne dokształcanie?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, to znaczy matematyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, musisz zdawać biologię i jeden przedmiot dodatkowy do wyboru, to znaczy chemię, fizykę i astronomię bądź informatykę. Przedmioty te możesz zdawać na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Biologicznej czy w Olimpiadzie Matematycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli zdecydowałeś/aś się brać w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

kierunki studiów w Zielonej Górze

studia w Zielonej Górze

 

FIZYKA MEDYCZNA - ważne informacje

fizyka medyczna studia

studia fizyczne w Zielonej Górze

studia fizyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku fizyka medyczna w Zielonej Górze?

Kierunek fizyka medyczna w Zielonej Górze uznawany jest za jeden z najbardziej elitarnych wśród kierunków studiów fizycznych.

Mateusz, student trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Połączenie fizyki z medycyną to doskonałe, a co więcej, niezwykle przyszłościowe i opłacalne połączenie. Tylko interdyscyplinarne myślenie pozwala na rewolucyjne odkrycia. Kierunek bardzo ciekawy, ale trudny. Osobiście polecam.

Kierunki fizyczne w Zielonej Górze


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)