Biznes elektroniczny - Zielona Góra

Biznes elektroniczny - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

Biznes elektroniczny studia Zielona Góra 2021 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Biznes elektroniczny w Zielonej Górze to studia inżynierskiektórych program kształcenia trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biznes elektroniczny, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Zielonogórski oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UZ.

czytaj dalej wszystko o Biznes elektroniczny - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek biznes elektroniczny

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Biznes elektroniczny stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biznes elektroniczny w Zielonej Górze?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biznes elektroniczny najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kierunek biznes elektroniczny w Zielonej Górze uchodzi za jeden z najbardziej elitarnych i rozwojowych kierunków studiów, ponieważ doskonale wpisuje się w aktualne zapotrzebowania na rynku pracy, a poza tym wiąże się z technologiami informacyjnymi, które tak prężnie rozwijają się w dzisiejszych czasach. By znaleźć się na listach przyjętych, musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać jeden z przedmiotów do wyboru takich jak chemia, informatyka, fizyka i astronomia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biznes elektroniczny w Zielonej Górze - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIZNES ELEKTRONICZNY ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIZNES ELEKTRONICZNY ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

BIZNES ELEKTRONICZNY ZIELONA GÓRA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku biznes elektroniczny w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do zapewnienia komfortu studiowania, dlatego studia ekonomiczne oferują zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto zdecydować się na studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach związanych z informatyką, grafiką, matematyką czy fizyką. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • architektura komputerów i systemy operacyjne,
 • analiza matematyczna,
 • media cyfrowe w reklamie,
 • elektroniczny obieg dokumentów,
 • projektowanie serwisów internetowych,
 • zaawansowane technologie E-biznesowe,
 • języki programowania aplikacji biznesowych,
 • wizualizacja zasobów przedsiębiorstwa,
 • modelowanie procesów biznesowych,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • i wiele innych.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Studia zapewniają także wiele godzin praktyki zawodowej.

Absolwenci zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwalają im modelować i analizować procesy biznesowe, stosować najpotrzebniejsze rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo w systemach przechowywania danych oraz w systemach teleinformatycznych. Absolwenci umiejętnie wykorzystują technologie mobilne i przetwarzania w chmurze dla systemów korporacyjnych i e-biznesu. Gruntowna wiedza pozwala absolwentom stosować technologie internetowe w działalności biznesowej i marketingowej. Kierunek biznes elektroniczny w Zielonej Górze kształci ekspertów, którzy posiadają wiedzę odnoszącą się do komunikacji elektronicznej, bankowości i handlu elektronicznego, reklamy internetowej czy mediów społecznościowych. 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Biznes elektroniczny to odpowiedź na dynamicznie rozwijające się nowe technologie, wykorzystywane w niemal każdej dziedzinie życia. Innowacyjny kierunek studiów w praktyczny sposób pomaga studentom zgłębiać tajniki wiedzy odnoszące się do komercyjnych systemów informatycznych, kwestii zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstw, a w końcu zapewnia informacje odnoszące się do założenia firmy, która bezpośrednio będzie się wiązała z technologiami ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne).

Kierunek biznes elektroniczny w Zielonej Górze jest stosunkowo nową propozycją studiowania, a także bardzo wszechstronną i nowoczesną w ujęciu. Jeśli pragniesz rozwijać się w tym kierunku, musisz być zainteresowany kwestiami związanymi z wytwarzaniem e-produktów i świadczeniem e-usług, co sprowadza się do umiejętności informatycznych, analitycznych i zamiłowania do nauk ścisłych.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biznes elektroniczny możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku biznes elektroniczny w Zielonej Górze realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają cztery lata.
Uczelnie w Zielonej Górze umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Studia w Zielonej Górze na kierunku biznes elektroniczny możesz realizować na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia łączy najbardziej opłacalne i najmodniejsze kierunki, które chętnie wybierane są przez przyszłych kandydatów na studia. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala stworzyć najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

 

4. Praca po studiach

Studia ekonomiczne w Zielonej Górze zapewniają swoim studentom najlepsze wykształcenie, które przekłada się na zatrudnienie i formy rozwoju. Studenci przygotowują się do pracy na stanowiskach analityka biznesowego, inżyniera danych, informatyka biznesowego, konsultanta usług informatycznych, analityka i projektanta systemów IT, analityka mediów społecznościowych, specjalistę marketingu elektronicznego, projektanta i programistę systemów biznesu elektronicznego i wiele innych.

Absolwenci mogą z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą, pracować w przedsiębiorstwach informatycznych, w przedsiębiorstwach biznesu elektronicznego, w działach analiz, planowania i informatyki przedsiębiorstw, w instytucjach administracji państwowej i samorządowej i tym podobne.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się zwłaszcza na naukach informatycznych i matematycznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak: architektura komputerów i systemy operacyjne, projektowanie i programowanie obiektowe, zaawansowane metody grafiki w reklamie, projektowanie serwisów internetowych, zaawansowane technologie E-biznesowe, języki programowania aplikacji biznesowych, modelowanie procesów biznesowych, inteligentne systemy w życiu miasta, zasady komunikacji biznesowej i wiele innych.

Ile trwają studia na kierunku biznes elektroniczny w Zielonej Górze?

Studia na kierunku Biznes elektroniczny w Zielonej Górze trwają 4 lata (studia I stopnia).

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak biznes elektroniczny możesz realizować w ramach studiów pierwszego stopnia, które trwają cztery lata. Po ośmiu semestrach i zdanych egzaminach absolwent uzyskuje tytuł inżyniera i z powodzeniem może szukać zatrudnienia w zawodzie. Studia inżynierskie zapewniają rzetelne wykształcenie, które może być uszczegóławiane w ramach studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają od trzech do czterech semestrów. Kierunek biznes elektroniczny z pewnością można kontynuować na drugim stopniu w ramach takich kierunków jak chociażby automatyka i robotyka, informatyka czy elektrotechnika. Zweryfikuj swoje możliwości na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze, gdzie będziesz miał/a dostęp do aktualnych ofert ;poszczególnych kierunków.

Jaka praca po kierunku biznes elektroniczny w Zielonej Górze?

Kierunek biznes elektroniczny w Zielonej Górze przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy na stanowiskach: analityk biznesowy, konsultant usług informatycznych, inżynier danych, specjalista lub menedżer serwisów internetowych, informatyk biznesowy, analityk mediów społecznościowych, administrator systemów IT, analityk i projektant systemów IT, analityk mediów społecznościowych, specjalista do spraw marketingu elektronicznego, inżynier busi­ness intelligence, inte­gra­tor i admin­is­tra­tor sys­temów ERP, CRM, SCM, kierownik dzi­ału IT, tech­nolog sys­temów infor­maty­cznych i teleko­mu­nika­cyjnych (Tech­nolog ICT), pro­jek­tant i pro­gramista sys­temów biz­nesu elektronicznego, a w końcu jako właściciel innowacyjnej firmy IT.

Absolwenci podejmują pracę w przedsiębiorstwach informatycznych, w działach analiz, planowania i informatyki różnego rodzaju przedsiębiorstw, w instytucjach administracji państwowej i samorządowej (e-urząd), w przedsiębiorstwach biznesu elektronicznego (e-​marketing, e-​handel, e-​ubezpieczenia, e-​logistyka, e-​turystyka, e-​społeczności, e-​finanse, e-​bankowość). Wielu z nich zakłada własną działalność gospodarczą.

Absolwenci projektują biznesplany dla firm innowacyjnych, projektują i tworzą hurtownie danych i systemy analityczne, wykorzystują technologie internetowe w działalności biznesowej i marketingowej, wykorzystują technologie mobilne i przetwarzania w chmurze dla systemów korporacyjnych i e-biznesu, stosują rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo w systemach przechowywania danych i systemach teleinformatycznych. Postać absolwenta kierunku biznes elektroniczny wydaje się bardzo złożona. Innowacyjne wykształcenie zapewnia wiele możliwości pracy, a przede wszystkim rozwoju, który stwarza nowe możliwości w branży ekonomiczno-informatycznej.

Gdzie studiować na kierunku biznes elektroniczny w Zielonej Górze?

Biznes elektroniczny studia w Zielonej Górze - uczelnie:

 • Uniwersytet Zielonogórski

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biznes elektroniczny w Zielonej Górze?

Studia ekonomiczne w Zielonej Górze na kierunku biznes elektroniczny uchodzą za jedne z najbardziej pożądanych nauk, bowiem skupiają w sobie najważniejsze dla współczesnych czasów treści wiążące się z marketingiem, technologiami informacyjnymi i biznesem. Biznes elektroniczny jest bardzo ciekawym kierunkiem studiów, który krąży wokół treści wiążących się z matematyką czy informatyką. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy masz predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych?
 • Czy myślałeś/aś o założeniu własnej firmy, zajmowaniu się biznesem, świadczeniu e-usług?
 • Czy jesteś osobą odpowiedzialną i otwartą, która ma zdolności kierownicze?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, to znaczy matematyki, języka polskiego i języka obcego nowożytnego, musisz zdać jeden z wybranych przedmiotów: chemię, fizykę i astronomię, informatykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie  Innowacji Technicznych czy w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli zdecydowałeś/aś się brać w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

kierunki studiów w Zielonej Górze

studia w Zielonej Górze

 

BIZNES ELEKTRONICZNY - ważne informacje

biznes elektroniczny studia

studia ekonomiczne w Zielonej Górze

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku biznes elektroniczny w Zielonej Górze?

Studia ekonomiczne w zakresie biznesu elektronicznego uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych.

Ewelina, studentka trzeciego roku studiów inżynierskich, uznała:

Interesuje mnie analiza danych, ale biznes elektroniczny znacznie zwiększył moje perspektywy. W dzisiejszych czasach zdolności wiążące się z technologiami informacyjnymi i programowaniem są niezwykle cenne dla pracodawców. Jednocześnie usprawniają biznes i ochronę danych. Kierunek jest bardzo ciekawy. Polecam.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Zielonej Górze

energetyka
grafika
Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)