Zdrowie publiczne - Radom

Zdrowie publiczne - Radom

Zdrowie publiczne – studia Radom | woj. mazowieckie

Nawyki żywieniowe każdego człowieka kształtowane są praktycznie od momentu urodzenia. Niestety, rzadko kiedy są w pełni prawidłowe. Przeciętną dobę każdego człowieka wypełnia pośpiech. Pogoń za sukcesami przysłania nam wiele istotnych kwestii, jakimi są między innymi regularnie spożywane posiłki oraz zwracanie uwagi na skład przyjmowanych posiłków. Szeroka dostępność tanich przekąsek w każdym dyskoncie spożywczym sprawia, że coraz mniej czasu spędzamy na właściwym komponowaniu naszej diety, ograniczając ją do pustych kalorii. Między innymi w ten sposób jednostki, składające się na całość grup i społeczności, zaczynają odczuwać dysfunkcje w obszarze różnych narządów.

Niektóre następstwa złej diety mogą doprowadzić do znacznego pogorszenia codziennego funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach nawet i śmierci. Otyłość, uznawana przez niektórych specjalistów za chorobę cywilizacyjną naszych czasów, w dosłownym znaczeniu obciąża nasz organizm. Dysfunkcje narządów ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem nóg, zwiększone ryzyko miażdżycy i zawałów serca oraz utrudnione poruszanie się to tylko niektóre z negatywnych konsekwencji złego odżywiania. Niektóre badania pokazują, że nadmierne spożycie przetworzonej, modyfikowanej chemicznie żywności, może przyczynić się do powstania nowotworów.

Studia medyczne na kierunku Zdrowie publiczne powstały, aby uposażyć grono przyszłych absolwentów w szerokie kompetencje, dzięki którym będą w stanie nieść pomoc ludziom dotkniętym wszelkimi następstwami złej diety, braku wysiłku fizycznego, a także zmagającym się z chorobami o podłożu psychicznym. Radom jest jednym z miast, w których można podjąć ten niezwykle przyszłościowy kierunek kształcenia.

 

Czego się nauczysz na studiach

Misją studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest uposażenie studentów w szereg wiedzy i umiejętności, ściśle związanych z szeroko rozumianym pojmowaniem zdrowia psychofizycznego oraz działań mających na celu zniwelowanie negatywnych skutków wszelkich dysfunkcji u społeczeństwa. Siatka studiów na opisywanym kierunku składa się między innymi z następujących przedmiotów:

 • anatomia człowieka,
 • fizjologia,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • farmakoterapia żywieniowa,
 • zdrowie publiczne,
 • socjologia żywienia.

 

Dla kogo te studia

Kierunek Zdrowie publiczne w Radomiu adresowany jest do wybranego odsetka przyszłych maturzystów, którzy dzięki swoim osobistym predyspozycjom i zestawowi posiadanych od urodzenia cech będą mieli szansę na odniesienie sukcesu w wybranej branży. Zatem jak wygląda sylwetka najbardziej pożądanego kandydata, z punktu widzenia wymagań narzuconych przez kierunek?

Jeżeli znajomi powtarzają ci, że posiadasz w sobie duże pokłady empatii i cierpliwości, lubisz nauki medyczne, a przyswajanie wiedzy przyrodniczej to dla ciebie przyjemność, ponadto chciałbyś w przyszłości zostać jednym z przedstawicieli opieki medycznej, to studia na kierunku Zdrowie publiczne w Radomiu zostały stworzone prawdopodobnie właśnie dla ciebie!

czytaj dalej wszystko o Zdrowie publiczne - Radom

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zdrowie publiczne w Radomiu

Żeby dostać się na studia w Radomiu na kierunku Zdrowie publiczne, warto z odpowiednim wyprzedzeniem powtórzyć sobie ważniejsze zagadnienia z biologii, chemii i fizyki, gdyż są to przedmioty wiodące dla wszystkich studiów z kanonu nauk medycznych. Ponadto upewnij się, że posiadane przez ciebie umiejętności lingwistyczne z języka angielskiego są wystarczające, aby dobrze zdać maturę – przedmiot ten liczy się podczas rekrutacji w drugiej kolejności.

Zanim jednak aplikujesz na wybrane uczelnie w Radomiu, koniecznie zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem studiów. Procedury rekrutacyjne mogą się różnić w obrębie uczelni oraz ulegać pewnym zmianom, o których najpewniej dowiesz się za pośrednictwem internetowej strony wybranego ośrodka akademickiego.

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 15.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 15.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Radomska Szkoła Wyższa Radomska Szkoła Wyższa Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 30.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 30.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 17.09.2020
do 27.09.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2020
do 31.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2020
do 31.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI MEDYCZNE W RADOMIU

Jak wyglądają studia na kierunku Zdrowie publiczne w Radomiu

Większość uczelni w Radomiu oferuje studentom możliwość podjęcia wybranych kierunków dwojako – w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego. Pomimo tego, że wybór jest jedynie dwuskładnikowy, to stanowi ogromne ułatwienie dla wielu studentów.

Studia stacjonarne na kierunku Zdrowie publiczne mają charakter regularnie odbywających się zajęć i wykładów, w trakcie pięciu dni roboczych w tygodniu. Zatem jako student, który zdecyduje się na tę opcję, będziesz mógł liczyć na bieżące systematyzowanie zdobywanej wiedzy oraz ewentualne konsultacje dyżurujących wykładowców, będących zawsze do dyspozycji studentów. Niewątpliwą zaletą studiów dziennych jest to, że niemal wszystkiego nauczysz się na zajęciach, a do powtórek podejdziesz przed egzaminami.

Studia zaoczne natomiast to doskonała propozycja dla tych, którzy posiadają lub chcieliby podjąć zobowiązania pochłaniające znaczną ilość czasu, nie rezygnując przy tym z edukacji na uczelni wyższej. Zajęcia i wykłady w tym trybie odbywają się najczęściej podczas dwóch tygodni w miesiącu, uposażając studentów w skoncentrowaną i obszerną dozę materiału w bardzo krótkim czasie. Jeśli chcesz zdecydować się na ten wybór, pamiętaj o konieczności wnoszenia opłat za czesne, których kwota jest ustalana odgórnie, a o szczegółach informuje regulamin, zamieszczony na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów

Siatka studiów na Zdrowiu publicznym w Radomiu została skomponowana w taki sposób, aby każdy z absolwentów tego kierunku mógł bez wahania i z pełną odpowiedzialnością przystąpić do udzielania fachowej pomocy i wywiązywania się ze wszystkich obowiązków w ramach wykonywanego zawodu. W związku z tym staniesz przed dość wymagającym zadaniem, polegającym na przyswojeniu szerokiej wiedzy medycznej, początkowo pozornie niezwiązanej z kierunkiem kształcenia.

Przygodę z opisywanym kierunkiem studiów rozpoczniesz od przypomnienia i odpowiedniego uporządkowania wiedzy wyniesionej z czasów nauki w szkole średniej. Jako że owoce pracy wybitnych biologów i chemików są podstawą pod rozwój innych nauk przyrodniczych, zaczynając naukę na Zdrowiu publicznym, w pierwszej kolejności opanujesz podstawy ludzkiej fizjologii i anatomii, stopniowo poszerzając znany materiał o zagadnienia kierunkowe, takie jak żywienie człowieka w zależności od stanu zdrowia, wieku oraz zapotrzebowania energetycznego, podstawy psychologi w celu niesienia profesjonalnej pomocy ludziom borykającym się z zaburzeniami psychicznymi, związanymi z jedzeniem oraz wiele innych kluczowych kwestii. Ponadto dowiesz się nieco o socjologicznym funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie, dzięki czemu lepiej zrozumiesz ideę zdrowia publicznego.

Ile trwają studia na kierunku Dietetyka i zdrowie w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu cechuje różny czas trwania, który jest uzależniony od odgórnych ustaleń, zawartych w regulaminie danej uczelnii. Poznanie liczby semestrów, z jakimi należy się zmierzyć w trakcie edukacji, jest kluczowe dla uniknięcia niepotrzebnych niespodzianek. Zatem ile trwają studia na kierunku Zdrowie publiczne w Radomiu?

Zdrowie publiczne ma charakter studiów licencjackich i jak standardowi przedstawiciele pierwszego stopnia edukacji wyższej, kończącej się uzyskaniem tytułu licencjata, składają się z sześciu semestrów. Każdy semestr to półroczne zmagania z kierunkowymi przedmiotami, zatem podsumowując – nauka na opisywanym kierunku studiów będzie trwała trzy lata i zagwarantuje uzyskanie niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie kompetencji.

Studia magisterskie na opisywanym kierunku uposażą przyszłych absolwentów w jeszcze szersze kompetencje, możliwe do wykorzystania na arenie międzynarodowej. Ten cykl edukacji potrwa dwa lata i zapewni poznanie nowych zagadnień kierunkowych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Dietetyka i zdrowie w Radomiu

Aby przebieg rekrutacji był jak najbardziej kontrolowany, a sam uczestnik świadomy regulaminu, wymaga się wcześniejszego sprawdzenia kilku najistotniejszych kwestii. Jedną z nich są zasady przyjęcia na studia. Jeżeli kandydujesz na pierwszy stopień opisywanego kierunku, postaraj się o uzyskanie jak najlepszych wyników maturalnych z trzech podstawowych egzaminacyjnych przedmiotów biologicznych – biologii, chemii oraz fizyki. Istotny wpływ na przebieg rekrutacji może mieć ponadto matematyka, język angielski oraz wiedza o społeczeństwie.

Aplikanci starający się o zasilenie grona studentów drugiego stopnia powinni przygotować się do przystąpienia do każdego z końcowych egzaminów przedmiotowych – bowiem oceny na dyplomie ukończenia studiów będą miały decydujący wpływ na możliwość rozpoczęcia edukacji na Zdrowiu publicznym w Radomiu.

Jeśli należysz do najambitniejszych, a atmosfera zaciekłej rywalizacji intelektualnej nie jest ci straszna, powinieneś rozważyć wzięcie udziału w jednej z przedmiotowych olimpiad o zasięgu ogólnopolskim. Tytuł finalisty lub laureata, zdobyty w:

 • Olimpiadzie Matematycznej,
 • Olimpiadzie Biologicznej,
 • Olimpiadzie Chemicznej,

otworzy przed tobą wszystkie furtki, będące początkiem drogi edukacyjnej aż do ukończenia dowolnego kierunku medycznego.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia swojej przygody ze Zdrowiem publicznym w Radomiu jest zarejestrowanie kandydatury za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie internetowej uczelni, która postanowiła wzbogacić ofertę prezentowanych studiów o ten kierunek. Jasne instrukcje zapobiegną zagubieniu, przez co proces przebiegnie bez zbędnych zakłóceń.

Tuż po zakończeniu wyboru najlepszych kandydatów, zostaną wywieszone listy z ich nazwiskami. Jeśli uda ci się odnaleźć swoje na jednej z nich, staniesz przed obowiązkiem dostarczenia kilku dokumentów, będących zwieńczeniem procesu rekrutacji. Przydadzą ci się:

 • fotografia do legitymacji studenckiej,
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów,
 • formularz ze strony internetowej,
 • dowód tożsamości.

Jaka praca po studiach na kierunku Dietetyka i zdrowie w Radomiu

Zakres przedmiotu badawczego Zdrowia publicznego w Radomiu jest na tyle szeroki, że na ostateczny kształt twojej przyszłości zawodowej wpływ będziesz miał ty sam. Jak to możliwe? Przede wszystkim dzięki zapotrzebowaniu, jakie generuje współczesny rynek pracy w kwestii zatrudnienia dobrze prosperujących praktyków opisanej dziedziny edukacji. Zatem jako absolwent studiów na kierunku Zdrowie publiczne znajdziesz pracę w/jako:

 • przychodniach medycznych,
 • gabinetach lekarskich,
 • szkolnictwie wyższym,
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia,
 • ośrodkach sportowych,
 • szpitalach,
 • własnym gabinecie oferującym zasługi z zakresu zdrowia publicznego.

Jakie opinie mają studia na kierunku Zdrowie publiczne w Radomiu

Renoma studiów na dowolnym kierunku jest wypadkową kilku zasadniczych kwestii, jak między innymi przyszłości zawodowej, którą gwarantuje jego ukończenie, czy wykwalifikowania kadry wykładowców. Jednak dla świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich zwykle najistotniejsze są opinie starszych kolegów.

Dominika, studentka drugiego roku Zdrowia publicznego w Radomiu, mówi:

„Od małego zmagałam się z problemami natury żywieniowej. W miarę kolejnych wizyt u lekarzy, moje zainteresowanie tą dziedziną wiedzy rosło coraz bardziej. Już w liceum wiedziałam, że chciałabym zająć się ogólnie rozumianą promocją zdrowia i badaniem wpływu choroby na funkcjonowanie w społeczeństwie, dlatego zdecydowałam się na Zdrowie publiczne. A dlaczego w Radomiu? Przeniosłam się tutaj z jednego z większych polskich miast i nie żałuję. Po prostu.”

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia żywienie i żywność wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (1)

Mama Marcinka odpowiedz

Fajnie, spoko